Acquaintance Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Acquaintance là gì

*
*
*

acquaintance
*

acquaintance /ə"kweintəns/ danh từ sự biết, sự đọc biếtto have sầu a good acquaintance with Vietnam: gọi biết rất rõ ràng về Việt Namkhổng lồ have sầu an intimate acquaintance with a subject: hiểu biết tận tường một vấn đề sự thân quen, sự quen biếtto lớn make acquaintance with somebody; khổng lồ make someone"s acquaintance: làm cho thân quen với ai ((thường) số nhiều) tín đồ quenan old acquaintance: một bạn quen thuộc cũa man of many acquaintances: một bạn quen thuộc biết nhiềubowing (nodding) aquaintance bạn quen thuộc sơ sơto lớn drop an aquaintance quăng quật rơi một bạn quen, lờ một người quento scrape acquaintance with somebody cố kỉnh có tác dụng thân quen bằng được cùng với aispeaking acquaintance (xem) speakinglớn strike up an aquaintance (xem) strike

*

*

Xem thêm: Cách Khắc Phục Fix Lỗi Cpu Usage 100 Win 7 100% Ai Giúp Em Với !!!

*

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

acquaintance

Từ điển Collocation

acquaintance noun

1 person you know

ADJ. casual I bumped inkhổng lồ a casual acquaintance in town. | casual, new | cthảm bại, old | business, mutual, personal, social

VERB + ACQUAINTANCE bump into lớn, meet | greet (sb as) He was greeted as an old acquaintance.

PHRASES friends and acquaintances

2 knowledge of sb/sth

ADJ. nodding, passing, slight a man with whom I had a passing acquaintance | brief, short | cthua, intimate

VERB + ACQUAINTANCE make sb/sth"s (= become acquainted with sb/sth) I first made his acquaintance in 1992. | strike up I first met Simon in 1998 và struông xã up an acquaintance with hyên. | renew

PREPhường. of sb"s ~ He introduced me to lớn a lady of his acquaintance. | ~ with her acquaintance with modern French philosophy

PHRASES have an acquaintance with They have little acquaintance with colloquial English. | on close/closer acquaintance, on first acquaintance On first acquaintance she seemed a little odd

Từ điển WordNet


n.


English Synonym và Antonym Dictionary

acquaintancessyn.: acquaintanceship conversance conversancy familiarity frikết thúc