Agi là gì

abbreviation for adjusted gross income: in the US, the amount of someone"s income that can be taxed. To calculate AGI, add the income from a person"s salary, investments, etc. & then reduce this amount by deductions (= costs, for example, for medical care or loan interest).

Bạn đang xem: Agi là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ realchampionshipwrestling.com.Học các từ bạn phải giao tiếp một biện pháp tự tín.


*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban chuột Các app tra cứu kiếm Dữ liệu trao giấy phép

Xem thêm: Cách Chơi 7 Viên Ngọc Rồng 3, Cách Chơi Game 7 Viên Ngọc Rồng 3

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn realchampionshipwrestling.com English realchampionshipwrestling.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ lưu giữ và Riêng tư Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語