Âm Dương Sư Ngự Hồn

Bảng ở trong tính tất cả ngự hồn tiên tiến nhất vào game Garemãng cầu Âm Dương Sư. Tùy vào cụ thể từng thức thần, mục đích ví dụ vào hội hình build team cơ mà đính ngự hồn mang đến cân xứng. Lưu ý giải đáp vào bài viết chỉ mang tính chất hóa học xem thêm. Với từng chiến thuật không giống nhau bạn sẽ gồm những phương pháp thực hiện không giống nhau. Ngoài cảm giác của cục 2, bộ 4 còn cần xét theo chỉ số chiếc chính nghỉ ngơi từng địa chỉ. Slot 1 3 5 luôn cố định và thắt chặt là Công Thủ Máu. Nên bọn họ chỉ nói đến slot 2 4 6, rất có thể là Công, Thủ, Máu, Kháng, kết quả Chính Xác, Chí Mạng giỏi ST.CM. Xem trả lời mọi thức thần đặc trưng và bộ ngự phù hợp trên đây: Đội Hình Âm Dương Sư Mạnh Nhất.

Bạn đang xem: Âm dương sư ngự hồn


Nội dung chính


Ngự chí mạng

Võng Thiết– Sở x2: Chí Mạng +15%.– Sở x4: Lúc tấn công có xác suất 50% bỏ qua mất 45% che chở của kim chỉ nam.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ 2, thám hiểm maps 14, sở hữu vào siêu thị, đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Tỳ Mộc Đồng Tử, Hoang Xuyên Chi Chủ, Hoang, Bỉ Ngạn Hoa, Nô Lương Lục Sinc, Yêu Hồ, Cô Hoạch Điểu, Bạch Lang, Vô Thủ.

Phá Thế– Sở x2: Chí Mạng +15%.– Sở x4: Tấn công phương châm có thể lực trên 70% đang tạo thêm 40% gần kề tmùi hương.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày lắp thêm 6, thám hiểm bản đồ 2, thiết lập vào siêu thị, đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Tỳ Mộc Đồng Tử, Hoang Xulặng Chi Chủ, Thanh Hành Đăng, Bỉ Ngạn Hoa, Ngọc Tảo Tiền, Nô Lương Lục Sinch, Hắc Quỷ Sứ, Quỷ Nữ Hồng Điệp, Bạch Lang, Lạc Tân Phục, Sửu Thì Chi Nữ.


Châm Nữ– Sở x2: Chí Mạng +15%.– Bộ x4: Tấn công chí mạng có 40% phần trăm gây thêm gần kề tmùi hương tương đương 10% thể lực về tối đa của kim chỉ nam tuy thế ko quá thừa 120% Công kích phiên bản thân.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thiết bị 6, cài vào shop, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khulặng dùng: Đại Thiên Cẩu, Tửu Thôn Đồng Tử, Lưỡng Diện Phật, Yêu Đao Cơ, Hoang, Khuyển Thần, Khôi Lỗi Sư, Hải Phường Chủ, Yêu Hồ, Cô Hoạch Điểu, Yên Yên La, Dĩ Tân Chân Thiên, Dịch.

Tam Vị– Bộ x2: Chí Mạng +15%.– Sở x4: lúc 1 đàn rơi vào tâm trạng chế ước, tăng mang lại bạn dạng thân 30 điểm tốc độ.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ 3, thiết lập trong cửa hàng, đổi ngự trong Đền.– Thức thần khulặng dùng: Tam Vĩ Hồ, Hồ Điệp Tinc.


Hỏa Kê– Bộ x2: Chí Mạng +15%.– Bộ x4: Mỗi khi tàn phá 1 kim chỉ nam sẽ tiến hành hồi phục 15% thể lực cùng gia tăng 15% Công kích.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ 2, thám hiểm map 14, download trong cửa hàng, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Tỳ Mộc Đồng Tử, Hắc Quỷ Sđọng, Hắc Đồng Tử.

Trấn Mộ (Trấn mạc thú)– Sở x2: Chí Mạng +15%.– Bộ x4: Mỗi 1% Thể lực đã mất đang tăng 0.6% Hiệu trái chí mạng.– Cách kiếm: Mua trong cửa hàng, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên dùng: Hoang Xuim Chi Chủ, Hấp Huyết Cơ, Hắc Đồng Tử.

Ngự công

Tâm Nhãn– Bộ x2: Công kích +15%.– Bộ x4: Nếu tiến công mục tiêu rất có thể lực dưới 30% đang tạo thêm 50% tiếp giáp tmùi hương.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày vật dụng 5, thám hiểm maps 10, download trong shop, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khulặng dùng: Tỳ Mộc Đồng Tử, Hắc Quỷ Sứ đọng, Phán Quan, Bạch Lang, Tam Vĩ Hồ.

Âm Ma– Bộ x2: Công kích +15%.– Bộ x4: Mỗi Lúc hủy diệt một kim chỉ nam đang hồi lại 3 điểm Quỷ hoả.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ 4, thám hiểm map 3, sở hữu vào shop, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khulặng dùng: Tỳ Mộc Đồng Tử, Hoang Xuim Chi Chủ, Hoang, Hắc Quỷ Sứ đọng, Hắc Đồng Tử.

Tranh– Bộ x2: Công kích +15%.– Sở x4: Khi dìm thiệt sợ hãi có xác suất 35% cần sử dụng kĩ năng cơ bản nhằm phản nghịch kích, bớt 60% tỉ lệ kích hoạt ngự hồn so với phương châm bị Khiêu khích.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thiết bị 3, thám hiểm bản đồ 5, cài đặt trong cửa hàng, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên dùng: Tửu Thôn Đồng Tử, Thanh hao Hành Đăng, Hoa Điểu Quyển, Nô Lương Lục Sinch, Ngự Tân Soạn, Khuyển Thần, Hấp Huyết Cơ, Nha Thiên Cẩu, Huỳnh Thảo, Bát Nhã, Dĩ Tân Chân Thiên, Quỷ Đăng.

Luân Nhập Đạo– Sở x2: Công kích +15%.– Sở x4: Khi xong xuôi lượt sẽ sở hữu được Phần Trăm 20% thừa nhận thêm một lượt.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày sản phẩm 7, công nhân, thám hiểm map 6, download trong shop, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Tửu Thôn Đồng Tử, Yêu Hồ, Thực Mộng Mô, Tam Vĩ Hồ, Hắc Đồng Tử, Dĩ Tân Chân Thiên.

Dơi Yêu– Sở x2: Công kích +15%.– Sở x4: Hồi phục Thể lực bởi 20% gần cạnh thương tạo ra.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày máy 7, CN, thám hiểm maps 4, cài trong cửa hàng, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuim dùng: Tửu Thôn Đồng Tử, Bỉ Ngạn Hoa, Hấp Huyết Cơ, Yêu Hồ, Tam Vĩ Hồ, Khiêu Khiêu Đệ Đệ.

Cuồng Cốt– Sở x2: Công kích +15%.– Bộ x4: khi tiến công đã tăng thêm 8% liền kề thương thơm với từng quỷ hoả đang xuất hiện.– Cách kiếm: Mua trong cửa hàng, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Tửu Thôn Đồng Tử, Bỉ Ngạn Hoa, Nô Lương Lục Sinh, Hấp Huyết Cơ.

Minch Ốc– Bộ x2: Công kích +15%.– Sở x4: lúc tấn công mục tiêu đã vào tâm trạng kiềm chế, vẫn tăng thêm 30% liền kề thương.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ hai, thám hiểm maps 13, cài vào cửa hàng, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuim dùng: Tuyết Đồng Tử, Quỷ Sứ đọng Bạch, Tkhô nóng Cơ, Quỷ Đăng.

Ngự chống thủ

Tuyết Hồn– Sở x2: Phòng thủ +30%.– Bộ x4: lúc tạo liền kề tmùi hương gồm tỷ lệ 12% (+ Hiệu quả thiết yếu xác) ngừng hoạt động kim chỉ nam trong một lượt.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ 2, thám hiểm map 7, mua trong cửa hàng, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuim dùng: Tuyết Đồng Tử, Tuyết Nữ, Sơn Đồng.

Chiêu Tài Miêu– Sở x2: Phòng thủ +30%.– Bộ x4: Mỗi đầu lượt gồm xác suất một nửa hồi lại 2 Quỷ hoả.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày máy 3, thám hiểm map 16, download vào shop, đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Diêm Ma, Yêu Cầm Sư, Liêm Dứu, Tọa Phu Đồng Tử, Lý Tinc Ngư, Tiêu Đồ, Sơn Thố, Sơn Đồng.

Trân Châu– Sở x2: Phòng thủ +30%.– Sở x4: lúc trị liệu cho anh em sẽ tạo nên thêm một lá chắn trong một lượt tương đượng 25% lượng thể lực hồi lại.– Cách kiếm: Thám hiểm map 23, download trong cửa hàng, đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Hoa Điểu Quyển, Đào Hoa Yêu, Anh Hoa Yêu, Đồng Nữ, Huỳnh Thảo, Hồ Điệp Tinh, Nhật Hòa Phường, Trùng Sư.

Xem thêm: Nhện Nguyệt Ảnh Vàng Trong Vườn Thiên Quy Có Tác Dụng Gì? Tôn Ngộ Không

Mị Yêu– Sở x2: Phòng thủ +30%.– Sở x4: Lúc gây liền kề tmùi hương bao gồm tỷ lệ 25% (+ Hiệu trái bao gồm xác) khiến cho kim chỉ nam bị hỗn loạn.– Cách kiếm: Thám hiểm bản đồ 4, download vào cửa hàng, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Đại Thiên Cẩu, Bị Ngạn Hoa, Tuyết Nữ, Yêu Cầm Sư, Sơn Đồng.

Mộc Mị– Sở x2: Phòng thủ +30%.– Bộ x4: Mỗi lúc bạn thân hoặc phiên bản thân bị tiến công sẽ sở hữu được phần trăm 25% làm cho đối thủ mất 1 Quỷ hoả, phương châm bị Khiêu khích vẫn bớt 60% phần trăm kích hoạt Ngự hồn. Kỹ năng gần kề thương nhiều đoạn cũng chỉ kích hoạt 1 lần.– Cách kiếm: Thám hiểm map 19, phó phiên bản Nghiệp Nguyên ổn Hỏa, download vào cửa hàng, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuim dùng: Diêm Ma, Tọa Phu Đồng Tử, Vũ Nữ, Tiêu Đồ, Sơn Thố.

Nhật Nữ Tị Thời– Bộ x2: Phòng thủ +30%.– Bộ x4: khi tạo gần kề tmùi hương bao gồm xác suất 20% đẩy lùi mục tiêu 30% bên trên thanh hao hành vi, tạo thêm 10% với mục tiêu vẫn sở hữu cảm giác.– Cách kiếm: Thám hiểm bản đồ 6, download vào siêu thị, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khulặng dùng: Đại Thiên Cẩu, Tiểu Lộc Nam, Quỷ Sđọng Bạch, Yêu Cầm Sư, Liêm Dứu, Thực Phát Quỷ.

Phản Chẩm– Sở x2: Phòng thủ +30%.– Bộ x4: khi khiến gần cạnh tmùi hương sẽ sở hữu phần trăm 20% (+ Hiệu quả bao gồm xác) khiến cho kim chỉ nam Ngủ trong 1 lượt.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày máy 5, thám hiểm map 17, download trong cửa hàng, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên dùng: Bỉ Ngạn Hoa.

Ngự máu

Miêu Phục– Bộ x2: Phòng thủ +15%.– Sở x4: Giảm 30% gần kề thương đề nghị Chịu.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thiết bị 4, thám hiểm maps 1, mua trong cửa hàng, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Đào Hoa Yêu, Tọa Phu Đồng Tử, Ly Miêu, Binc Dũng, Sơn Thố, Huân.

Niết Bàn– Bộ x2: Máu +15%.– Sở x4: Sau từng lượt nếu như Thể lực bên dưới 30% sẽ tiến hành hồi lại 15%– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ 3, thám hiểm maps 8, thiết lập vào cửa hàng, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Huệ Bỉ Tchúng ta, Tọa Phu Đồng Tử, Đồng Nữ, Vũ Nữ.

Kính Cơ– Sở x2: Máu +15%.– Bộ x4: Lúc nhận thiệt hại gồm Phần Trăm 30% phản lại 100% ngay cạnh thương thơm vào kẻ khiến gần kề tmùi hương, cùng với phương châm bị hiệu ứng Khiêu khích bớt 60% Phần Trăm kích hoạt Ngự hồn.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày vật dụng 6, thám hiểm bản đồ 9, download vào shop, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khulặng dùng: Binch Dũng, Độc Nhãn Tiểu Tăng, Tiêu Đồ.

Thế Hồn– Bộ x2: Máu +15%.– Sở x4: Có tỷ lệ 50% bớt 20% tiếp giáp thương mang đến đồng minh bị tấn công bằng kĩ năng đối chọi thể, đôi khi chia sẻ 1/2 gần cạnh thương lần đả kích này.– Cách kiếm: Thám hiểm bản đồ đôi mươi, phó phiên bản Ngiệp Nguim Hỏa, tải trong siêu thị, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Huy Dạ Cơ, Huệ Bỉ Thọ, Độc Nhãn Tiểu Tăng, Cổ Lung Hỏa.

Địa Tạng– Sở x2: Máu +15%.– Sở x4: Lúc bị giáp tmùi hương Bạo kích đã trường đoản cú tạo nên 1 lá chắn góp kêt nạp tiếp giáp tmùi hương bằng 10% Thể lực của phiên bản thân, cùng gồm Xác Suất 30% chế tạo thêm lá chắn bảo đảm cho các bè phái. Mục tiêu bị Khiêu khích sẽ sút 60% Xác Suất kích hoạt Ngự hồn.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ hai, cài đặt trong siêu thị, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Nhất Mục Liên, Huy Dạ Cơ, Huệ Bỉ Thọ, Tọa Phu Đồng Tử, Binh Dũng, Tiêu Đồ.

Chung Linh– Sở x2: Máu +15%.– Sở x4: khi gây gần kề thương thơm sẽ sở hữu được phần trăm 8% (+ Hiệu trái chính xác) làm cho phương châm Choáng trong 1 lượt.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thiết bị 6, thám hiểm map 12, mua trong shop, đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên dùng: Sơn Đồng.

Thú Yêu– Bộ x2: Máu +15%.– Sở x4: Tất cả tài năng điều trị tăng 20% công dụng.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày trang bị 5, thám hiểm maps 18, cài vào siêu thị, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khulặng dùng: Hoa Điểu Quyển, Đào Hoa Yêu, Anh Hoa Yêu, Huỳnh Thảo, Hồ Điệp Tinc, Nhật Hòa Phường, Trùng Sư.

Ngự kháng

Xí Ngầu (Xúc xắc quỷ)– Bộ x2: Hiệu trái đề kháng +15%.– Bộ x4: Kháng cảm giác thành công xuất sắc sẽ phản nghịch công bằng đòn tiến công hay lên một kim chỉ nam ngẫu nhiên gây liền kề thương tăng lên 1/2.– Cách kiếm: Mua trong siêu thị, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Tửu Thôn Đồng Tử, Nô Lương Lục Sinh.

U Cốc– Sở x2: Hiệu quả đề phòng +15%.– Bộ x4: khi kháng thành công một hiệu ứng khống chế từ kẻ địch (Đóng băng, Ngủ, Choáng, Biến hình, Trầm mang, Khiêu khích, Hỗn loạn), tất cả Xác Suất 1/2 đang phản ngược trở lại khiến cho đối phương chắc chắn là bị cảm giác đó.– Cách kiếm: Mua trong cửa hàng, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuim dùng: Tửu Thôn Đồng Tử, Nô Lương Lục Sinc.

Ma Hạp– Sở x2: Hiệu trái đề kháng +15%.– Sở x4: khi khiến liền kề thương thơm lên mục tiêu sẽ sở hữu Xác Suất 25% (+ Hiệu trái chủ yếu xác) khiến cho phương châm nhấn một kết quả xấu thiên nhiên trong 1 lượt.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày lắp thêm 4, thám hiểm maps 15, download trong shop, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên dùng: Đại Thiên Cẩu, Lưỡng Diệm Phật, Tuyết Nữ, Quỷ Sứ đọng Bạch.

Quỷ Hồn (Phản Hồn Hương)– Bộ x2: Hiệu quả đề chống +15%.– Bộ x4: Bị tiến công bao gồm xác suất 25% (+ Hiệu trái chủ yếu xác) khiến cho phương châm bị choáng trong một lượt, kim chỉ nam bị Khiêu Khích đang giảm 60% Xác Suất kích hoạt Ngự hồn. Kỹ năng giáp thương nhiều đoạn ko kích hoạt công dụng này nhiều lần.– Cách kiếm: Thám hiểm maps 21, phó phiên bản Nghiệp Nguim Hỏa, cài vào siêu thị, đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuim dùng: Diêm Ma, Binh Dũng, Tiêu Đồ.

Ngự chính xác

Hỏa Linh– Sở x2: Hiệu quả đúng mực +15%.– Bộ x4: Vào đầu từng hiệp đấu được tăng 3 Quỷ hoả.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày máy 7, công nhân, cài đặt trong siêu thị, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Huy Dạ Cơ, Tọa Phu Đồng Tử, Binh Dũng, Tiêu Đồ, Sơn Thố.

Bạng Tinh– Bộ x2: Hiệu trái đúng đắn +15%.– Sở x4: Mỗi bắt đầu hiệp đấu sẽ tạo nên lá chắn mang lại cục bộ bầy trong một lượt bởi 10% ngày tiết phiên bản thân.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày vật dụng 7, CN, sở hữu vào siêu thị, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên dùng: Nhất Mục Liên, Lý Ngư Tinch, Tiêu Đồ.