ẤP Ủ

English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vrealchampionshipwrestling.com.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) ấp ủ
*
verb
*
to nurse, to nurture, to harbour, to cherish, to entertain ấp ủ những tham vọng lớn lao to nurture great ambitions đề tài sáng tác ấp ủ từ lâu a longnurtured theme cô ta ấp ủ trong lòng kỷ niệm về người cha quá cố she cherishes the memory of his dead father ấp ủ những ý nghĩ trả thù to harbour the thoughts of revenge ấp ủ một nỗi phiền muộn to nurse a grievance ấp ủ những ý tưởng không tốt to entertain unkind ideas<ấp ủ> to nurse; to nurture; to harbour; to cherish; to entertain Ấp ủ những tham vọng lớn lao To nurture great ambitions Đề tài sáng tác ấp ủ từ lâu A long-nurtured theme Cô ta ấp ủ trong lòng kỷ niệm về người cha quá cố She cherishes the memory of his dead father Ấp ủ những ý nghĩ trả thù To harbour the thoughts of revenge Ấp ủ một nỗi phiền muộn To nurse a grievance Ấp ủ những ý tưởng không tốt To entertain unkind ideas

*