Arr Là Gì

Tỉ suất lợi nhuận kế toán (tiếng Anh: Accounting Rate of Return) là tỉ lệ phần trăm lợi nhuận được dự kiến trên một khoản đầu tư hoặc tài sản so với giá cả đầu tư ban sơ.

Bạn đang xem: Arr là gì

Bài Viết: Arr là gì


*

Tỉ suất lợi nhuận kế toán (Accounting Rate of Return)

Khái niệm

Tỉ suất lợi nhuận kế toán trong tiếng Anh là Accounting Rate of Return; viết tắt là ARR.

Tỉ suất lợi nhuận kế toán (ARR) là tỉ lệ phần trăm lợi nhuận được dự kiến trên một khoản đầu tư hoặc tài sản so với giá cả đầu tư ban sơ. ARR chia doanh thu trung bình từ một tài sản cho khoản đầu tư ban sơ của công ty để lấy tỉ lệ hoặc lợi nhuận có thể đạt được dự kiến trong suốt vòng đời của tài sản hoặc dự án liên quan.

ARR không xem xét giá trị thời gian của tiền hoặc dòng tiền, đây có thể là một phần không thể thiếu trong việc duy trì hoạt động kinh doanh.

Công thức tính tỉ suất lợi nhuận kế toán


*

Cách thức tính tỉ suất lợi nhuận kế toán

1. Tính lợi nhuận ròng hàng năm từ khoản đầu tư kể cả doanh thu trừ đi mọi giá cả hoặc những khoản chi hàng năm khi thực hiện dự án hoặc khoản đầu tư.


2. Nếu khoản đầu tư là một tài sản cố định như tài sản, nhà máy hoặc thiết bị thì trừ mọi giá cả khấu hao khỏi doanh thu hàng năm để đạt được lợi nhuận ròng hàng năm.

Xem thêm: " Reality Show Là Gì - Trào Lưu Reality Show Và Những Điều Cần Biết

3. Chia lợi nhuận ròng hàng năm cho giá cả ban sơ của tài sản hoặc khoản đầu tư. Kết quả tính toán sẽ là một số thập phân. Nhân kết quả với 100 để hiển thị tỉ lệ phần trăm.

Ví dụ về tỉ suất lợi nhuận kế toán

Một dự án đang được xem xét có khoản đầu tư ban sơ là 250.000 đô la và dự báo sẽ tạo ra doanh thu trong 5 năm tới. Dưới đây là một số thông tin rõ ràng như sau:

+ đầu tư ban sơ: 250.000 đô la

+ doanh thu dự kiến mỗi năm: 70.000 đô la

+ khung thời gian: 5 năm

Tính toán ARR: 70.000 đô la (doanh thu hàng năm) / 250.000 đô la (giá cả ban sơ)

ARR = .28 hoặc 28% (.28 * 100).

Ý nghĩa củatỉ suất lợi nhuận kế toán

Tỉ suất lợi nhuận kế toán là một thước đo ngân sách vốn hữu ích để tính toán nhanh khả năng sinh lời của một khoản đầu tư. ARR được sử dụng chủ yếu như là sự so sánh chung giữa nhiều dự án để xác định tỉ lệ lợi nhuận dự kiến từ mỗi dự án.

ARR có thể được sử dụng khi quyết định đầu tư hoặc mua lại. Nó liên quan đến bất kì giá cả hàng năm hoặc giá cả khấu hao nào có thể liên quan đến dự án. Khấu hao là một qui trình kế toán, theo đó giá cả của một tài sản cố định được trải ra, hoặc mở rộng, hàng năm trong suốt vòng đời hữu ích của tài sản.


Khấu hao là một qui ước kế toán hữu ích được phép những công ty không phải trả toàn bộ giá cả mua hàng to trong năm trước tiên, do đó được phép công ty kiếm được lợi nhuận từ tài sản ngay lập tức, ngay cả trong năm trước tiên sử dụng dịch vụ. Trong tính toán ARR, giá cả khấu hao và mọi giá cả hàng năm phải được trừ vào doanh thu hàng năm để mang lại lợi nhuận ròng hàng năm.

| W88Vuive | xosoketqua.com | jun88