Ba Phải Là Gì

Là một tính từ dùng để chỉ tính cách của con người. Khi ta nói ai đó là người ba phải là có ý chỉ trích, phê bình người đó không có hoặc đôi khi không dám bộc lộ chủ kiến, quan điểm hay lập trường riêng của mình, không biết phân biệt phải trái, đúng sai; ai nói gì cũng cho là đúng, là phải.VD: con người ba phải đồ ba phải(câu mắng)

Bạn đang xem: Ba phải là gì

ThuyNguyen - Ngày 07 tháng 8 năm 2013

8344
Ba phải là tính từ chỉ những người không có chủ kiến, ai nói gì cũng đồng ý nghe theo kể cả các ý kiến trái ngược nhau. Đây là tính từ mang ý nghĩa tiêu cực
7644
không có chính kiến của riêng mình, ai nói nghe cũng thấy "phải"-thế mày thấy thế nào?-ừ mày nói nghe cũng có lý đấy.-cái thằng ba phải! ai nói cũng thấy đúng!!
heatherle - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

Xem thêm: Con Người Hãnh Tiến Là Gì ? Nghĩa Của Từ Hãnh Tiến Trong Tiếng Việt

3616
Ba phải là những người sống một cách không chín chắn không có lập trường riêng cho bản thân ai nói gì thì nghe vậy dù mình có nghĩ thế nào cũng gạt đi nghe người khác VD: lên bảng mà bạn nhắc đểu cũng cứ tin
đằng nào cũng cho là đúng, là phải, không có hoặc không dám bộc lộ quan điểm, chính kiến riêng con người ba ph� <..>
Ba phải:Người không có chủ động.Ai nói cũng là đúng.Không tự giác đưa ra ý kiến.Trái ngược với tự tin Vd: Anh ấy có tính ba phải (thường để chê mắng) Các bạn nhớ nhé. Đừng có tính ba phải
t. Đằng nào cũng cho là đúng, là phải, không có ý kiến riêng của mình. Con người ba phải. Thái độ ba phải.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "ba phải". Nh� <..>
từ loại: tính từ, đây là một tính từ dùng để chỉ tính cách của một người, không có chủ kiến riêng của người, thường bị người khác thuyết phục đồng ý với ý kiến của họ. người này nói cũng đồng ý, người khác nói cũng đồng ý và cuối cùng không tự quyết định được chuyện gì.cách dùng: đây là một tính từ mang nghĩa không tích cực, thường chỉ một tính cách chưa tốt của con người, cho nên khi dùng nên chú ý tế nhị, tránh xúc phạm người khác.ví dụ: anh ta là một tên ba phải he is a double-think person word class: adj, this an adj to indicate the character of a person who don't have their own point of view. it's easy to convince them to the opinion of other people. as a results, they can't decide anything themselve.useage: it's is a negative adj to indicate the personality of someone so you should be careful when use it. you should consider the relationship between you and the listener. wether you are superior to them, or wether you are close to them, or else they may think they are being insulted.
| W88Vuive