Bài Tập Bê Tông Cốt Thép 2 Có Lời Giải

Theo Tiêu chuẩn chỉnh thi công cầu 22 TCN 272-051.

Bạn đang xem: Bài tập bê tông cốt thép 2 có lời giải

Tính lưu ý khả năng Chịu đựng lực của một mặt cắt chữ nhật dầm BTCT thường xuyên, đặt cốtthxay đối kháng, biết:· Kích thước phương diện cắt: b x h = 200 x 350 mm2· c f ¢= 32 MPa; fy = 280 MPa; As = 3 # 25; d = 300 mm· Mô men tính tân oán ở TTGH cường độ Mu = 80 kNm2. Tính chăm sóc năng lực chịu đựng lực của một mặt cắt chữ nhật dầm BTCT thường, đặt cốtthxay knghiền, biết:

Quý khách hàng vẫn xem: bài tập bê tông cốt thép 2 có lời giải


*

Nội dung Text: BÀI TẬPhường KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉPhường. - Hệ Chính quy Theo Tiêu chuẩn chỉnh xây dựng cầu 22 Tcông nhân 272-05 Những bài tập môn Kết cấu bê tông – hệ Chính quy Tháng 10/2011 BÀI TẬP. KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉPhường H ệ Chính quy Theo Tiêu chuẩn chỉnh thi công cầu 22 TCN 272-05 1. Tính trông nom khả năng chịu đựng lực của một mặt cắt chữ nhật dầm BTCT thường xuyên, đ ặt cốt thép solo, biết: Kích thước phương diện cắt: b x h = 200 x 350 mmét vuông · fc¢ = 32 MPa; fy = 280 MPa; As = 3 # 25; d = 300 mm · · Mô men tính tân oán làm việc TTGH cường độ Mu = 80 kNm 2. Tính xem xét năng lực chịu đựng lực của một mặt cắt chữ nhật dầm BTCT thường xuyên, đ ặt cốt thxay knghiền, biết: Kích thước phương diện cắt: b x h = 200 x 350 mmét vuông · fc¢ = 28 MPa; · · fy = 280 MPa; As = 3 #22; d = 300 milimet fy¢ = 280 MPa; As¢ = 2 #16; d’ = 40 mm · · Mô men tính tân oán sinh sống TTGH độ mạnh Mu = 80 kNm 3. Tính thông qua kỹ năng chịu lực của một mặt cắt chữ nhật dầm BTCT thường, đ ặt cốt thnghiền kxay, biết: Kích thước phương diện cắt: b x h = 200 x 400 mm2 · fc¢ = 28 MPa; · · fy = 420 MPa; As = 3 #25; d = 350 milimet fy¢ = 4đôi mươi MPa; As¢ = 2 #16; d’ = 40 mm · · Mô men tính toán thù làm việc TTGH độ mạnh Mu = 120 kNm 4. Tính thông qua năng lực Chịu lực củ a mặt cắt chữ T dầm BTCT thường, đặt cốt thép đối kháng, biết: · Kích thước khía cạnh cắt: b = 700 mm; bw = 200 mm; hf = 1trăng tròn mm; h = 550 milimet fc¢ = 28 MPa; fy = 4đôi mươi MPa; As = 4 # 22; d = 475 milimet · · Mô men tính toán nghỉ ngơi TTGH độ mạnh Mu = 200 kNm 5. Tính tân oán cùng sắp xếp cốt thép dọ c chịu đựng lực bên trên mặt cắt chữ nhật củ a d ầm BTCT hay, biết: Kích thước khía cạnh cắt: b x h = 200 x 350 mm2 · fc¢ = 28 MPa; fy = 4đôi mươi MPa · · Mô men tính tân oán ngơi nghỉ TTGH độ mạnh Mu = 65 kNm 6. Xác đ ịnh kích thước mặt cắt, tính toán thù cùng bố trí cốt thnghiền dọc chịu lực trên mặt phẳng cắt chữ nhật của dầm BTCT thường xuyên, biết: · Dầm giản đơn, chiều lâu năm nhịp l = 5 ,0 m 1PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com bài tập môn Kết cấu bê tông – hệ Chính quy Tháng 10/2011 fc¢ = 35 MPa; fy = 4trăng tròn MPa · · Mô men tính tân oán nghỉ ngơi TTGH độ mạnh Mu = 105 kNm 7. Tính toán thù với sắp xếp cốt thxay dọ c chịu lực bên trên mặt phẳng cắt chữ nhật củ a d ầm BTCT thường xuyên, biết: Kích thước phương diện cắt: b x h = 200 x 350 mm2 · fc¢ = 28 MPa; fy = 280 MPa · · Mô men tính tân oán làm việc TTGH độ mạnh Mu = 110 kNm 8. Xác đ ịnh kích cỡ mặt phẳng cắt, tính tân oán với sắp xếp cốt thnghiền dọ c chịu kéo bên trên mặt phẳng cắt chữ nhật của dầm BTCT thường, biết: · Dầm giản đối kháng, chiều nhiều năm nhịp l = 4 ,0 m fc¢ = 35 MPa; fy = fy¢ = 4đôi mươi MPa · Cố t thnghiền chịu đựng nén As¢ = 2#16; d’ = 35 milimet · · Mô men tính toán thù sinh sống TTGH độ mạnh Mu = 95 kNm 9. Tính tân oán với b ố trí cốt thnghiền dọ c Chịu lực bên trên mặt phẳng cắt chữ T d ầm BTCT hay, biết: · Kích thước khía cạnh cắt: b = 800 mm; bw = 2trăng tròn mm; hf = 1đôi mươi mm; h = 550 mm fc¢ = 28 MPa; fy = 420 MPa · · Mô men tính toán thù ở TTGH cường độ Mu = 150 kNm 10.

Xem thêm: Ca Sĩ Thúy Hà Bao Nhiêu Tuổi Thân Thúy Hà Khoe Ảnh Bên Em Bé Vừa Chào Đời

Cho d ầm BTCT mặt phẳng cắt chữ nhật cốt thnghiền solo, biết: Kích thước phương diện cắt: b x h = 200 x 350 mm2 · Bê tông gồm fc¢ = 32 MPa; gc = 2400 kg/m3 · · Cố t thxay dọc Chịu đựng kéo bao gồm As = 3#22; d = 300 mm; fy = 4đôi mươi MPa · Thông số b ề rộng dấu nứt Z = 30000 N/mm · Mô men tính toán thù nghỉ ngơi TTGH sử dụ ng Ma = 50 kNm Hãy soát sổ coi dầm gồm nứt ko. Nếu bao gồm, hãy khám nghiệm ĐK tinh giảm b ề rộng lớn vệt nứt. 11. Cho d ầm BTCT mặt cắt chữ nhật cốt thép kxay, biết: Kích thước mặt cắt: b x h = 250 x 400 mm2 · Bê tông gồm fc¢ = 35 MPa; gc = 2400 kg/m3 · · Cố t thép dọc Chịu kéo tất cả As = 3#25; d = 350 mm; fy = 280 MPa Cố t thnghiền dọc chịu đựng nén có As¢ = 2 #16; d’ = 40 mm; fy¢ = 280 MPa · · Thông số b ề rộng vệt nứt Z = 30000 N/milimet · Mô men tính toán thù làm việc TTGH sử dụ ng Ma = 70 kNm Hãy chất vấn coi dầm gồm nứt không. Nếu có, hãy kiểm tra điều kiện hạn chế b ề rộng lớn vệt nứt. 12. Cho d ầm BTCT mặt phẳng cắt chữ T ráng t thnghiền solo, biết: 2PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com các bài tập luyện môn Kết cấu bê tông – hệ Chính quy Tháng 10/2011 · Kích thước phương diện cắt: b = 800 mm; bw = 200 mm; hf = 1đôi mươi mm; h = 550 mm Bê tông gồm fc¢ = 28 MPa; gc = 2400 kg/m3 · · Cố t thnghiền dọc Chịu kéo tất cả As = 3#25; d = 500 mm; fy = 4trăng tròn MPa · Thông số b ề rộng vết nứt Z = 30000 N/mm · Mô men tính toán sinh hoạt TTGH sử dụ ng Ma = 1trăng tròn kNm Hãy bình chọn coi dầm bao gồm nứt ko. Nếu tất cả, hãy chất vấn điều kiện giảm bớt b ề rộng lớn dấu nứt. 13. Tính toán thù cùng b ố trí nắm t thép dọ c cho cột nthêm bằng BTCT thườ ng Chịu nén đ úng trung khu, biết: Kích thước mặt cắt: b x h = 250 x 250 mm2 · · f’c = 28 MPa; fy = 280 MPa · Lực dọ c tính toán thù ngơi nghỉ TTGH cường đ ộ Pu = 1100 kN 14. Thiết kế mặt phẳng cắt cột ngắn bởi BTCT thường Chịu đựng nén đúng vai trung phong, biết: · Cường độ vật liệu : f’c = 35 MPa; fy = 4trăng tròn MPa · Lực dọ c tính toán thù sinh sống TTGH cường đ ộ Pu = 1600 kN 15. Tính thông qua mặt cắt cộ t nđính thêm b ằng BTCT thường xuyên Chịu nén lệch chổ chính giữa, biết: Kích thước mặt cắt: b x h = 220 x 350 mmét vuông · · Cố t thxay dọc có 4 #22, sắp xếp đố i xứng cùng với nhị trục, d = 300 milimet, d’ = 50 milimet · Cường độ vật liệu : f’c = 28 MPa; fy = 280 MPa · Nộ i lực tính toán thù ngơi nghỉ TTGH độ mạnh : Pu = 900 kN; Mu = 70 kNm 16. Tính chuyên chú mặt cắt cộ t ngắn thêm b ằng BTCT hay Chịu đựng nén lệch trung tâm, biết: Kích thước phương diện cắt: b x h = 250 x 400 mmét vuông · · Cố t thxay dọc có 4 #22, sắp xếp đố i xứng cùng với hai trục, d = 350 milimet, d’ = 50 milimet · Cường độ vật tư : f’c = 35 MPa; fy = 4trăng tròn MPa · Nộ i lực tính tân oán ngơi nghỉ TTGH độ mạnh : Pu = 1600 kN; Mu = 70 kNm 17. Tính để mắt tới mặt cắt cộ t nđính b ằng BTCT thường xuyên chịu nén lệch trọng tâm, biết: Kích thước khía cạnh cắt: b x h = 250 x 400 mm2 · · Cố t thxay dọc tất cả 4 #25, bố trí đố i xứng với hai trục, d = 350 mm, d’ = 50 mm · Cường độ vật liệu : f’c = 35 MPa; fy = 4đôi mươi MPa · Nộ i lực tính toán làm việc TTGH độ mạnh : Pu = 1000 kN; Mu = 160 kNm ----------------------------------------- 3PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com