Bài Tập Câu Bị Đông Trong Tiếng Anh Có Đáp Án

Ôn thi vào 10 năm 2020: Câu tiêu cực Passive Voice

Tài liệu Tiếng Anh chăm đề Câu bị động Tiếng Anh tuyển chọn sinh lớp 10 nằm trong cỗ đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh bởi duongleteach.com biên soạn với đăng sở hữu. Tài liệu Ngữ âm Tiếng Anh có định hướng với những dạng bài xích tập nâng cấp bao gồm lời giải bgiết hại công tác học tập với đề thi góp học sinh lớp 9 nuốm kiên cố kiến thức và kỹ năng phần kim chỉ nan trước đó tác dụng.quý khách sẽ xem: các bài tập luyện câu bị đông tất cả đáp án

Câu bị động Passive Voice và bài xích tập cải thiện tất cả đáp án

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cnóng các hành vi coppy vị mục đích thương mại

1. Định nghĩa câu bị động

Câu tiêu cực được dùng Khi mong muốn nhấn mạnh mang đến đối tượng chịu ảnh hưởng tác động của hành vi hơn là bạn dạng thân hành vi kia. Thì của động tự làm việc câu tiêu cực nên được phân tách theo thì của động trường đoản cú sống câu dữ thế chủ động.

Bạn đang xem: Bài tập câu bị đông trong tiếng anh có đáp án

Ví dụ:

The cake is made by my little brother (Chiếc bánh này được làm vì chưng em trai của tôi)

Trong câu này, người sáng tác ước ao truyền đạt nhấn mạnh vấn đề hành vi cái bánh này được gia công bởi em trai. Câu bị động ở chỗ này có vai trò tuyên dương, trân trọng hành vi của của tín đồ tiến hành.

2. Điều khiếu nại biến hóa câu bị động:

Động trường đoản cú (verb) vào câu chủ động cần là Transitive Verb (ngoại đụng trường đoản cú nên bao gồm tân ngữ phía sau)

3. Cấu trúc:


*

Lưu ý: be phân tách theo thì của đụng từ

4. Quy tắc thay đổi câu bị động:

Xác định thành phần nằm trong câu: Chủ ngữ (S)? Động trường đoản cú (V)? Tân ngữ (O)?

Xác định thì của rượu cồn trường đoản cú chính

Lấy O trong câu dữ thế chủ động làm cho S mang đến câu bị động. Lấy S vào câu chủ động có tác dụng O cùng đặt sau By trong câu thụ động.

Biến thay đổi V chính trong câu chủ động thành P2 (Past Participle) vào câu tiêu cực.

Thêm To be vào trước P2 vào câu thụ động (To be đề nghị phân tách theo thời của V bao gồm trong câu chủ động và phân tách theo số của S trong câu bị động)

5. Bảng công thức những thì phổ biến trong câu bị động:

Tense (thì)Chủ rượu cồn (Active)Bị rượu cồn (Passive)1. The present simple (Thì hiện tại đơn)S + V (s/es) + OS + am/ is/ are + PII + (by O)2. The present continuous (Thì ngày nay tiếp diễn)S + am/ is/ are + V-ing + OS + am/ is/ are + being + PII + (by O)3. The present perfect (Thì hiện tại trả thành)S + have/ has + PII + OS + have/ has + been + PII + (by O)4. The present perfect continuous (Thì bây chừ hoàn thành tiếp diễn)S + have/ has + been + V-ingS + have/ has + been + being + PII + (by O)5. The simple past (Thì thừa khđọng đơn)S + V-ed + OS + was/ were + PII + (by O)6. The past continuous (Thì vượt khứ tiếp diễn)S + was/ were + V-ingS + was/ were + being + PII + (by O)7. The past perfect (Thì thừa khứ đọng trả thành)S + had + PII + OS + had been + PII + (by O)8. The past perfect continuous (Thì thừa khứ đọng kết thúc tiếp diễn)S + had + been + V-ing + OS + had + been + being + PII + (by O)9. The simple future ( Thì sau này đơn)S + will/ shall + V + OS + will/ shall be + PII + (by O)10. The simple continuous (Thì tương lai tiếp diễn)S + will/ shall + be + V-ing + OS + will/ shall + be + being + PII + (by O)11. The simple future perfect (Thì sau này hoàn thành)S + will/ shall + have sầu + PII + OS + will/ shall + have sầu + been + PII + (by O)12. The near future (Thì sau này gần)S + be going to lớn + V + OS + be going khổng lồ + be + PII + (by O)13. Modal verbs (can, could, should, shall, may, might, must,)S + Modal + V-bare Inf + OS + Modal + be + PII + (by O)

6. Các dạng câu bị động

a. Bị động cùng với rất nhiều động trường đoản cú tất cả 2 tân ngữ: Những đụng trường đoản cú gồm nhị tân ngữ thường xuyên là give (đưa), lkết thúc (mang đến mượn), skết thúc (gửi), .

Ví dụ: I send her a letter (Tôi gửi mang đến cô ấy một bức thư)

O1 O2

=> A letter is sent to him

=> He is sent a letter by me

b. Bị cồn cùng với các đụng từ tường thuật

Các hễ từ bỏ tường thuật gồm: assume, believe sầu, claim, expect, feel, find, know, say,

Cấu trúc:

Chủ động: S1 + V1 (tường thuật) that S2 + V2

Bị động: S1 + be + PII + khổng lồ V2

It + be + PII + that + S2 + V2

Ví dụ: People say she is very smart

=> She is said lớn be very smart

=> Its said that she is very smart

c. Câu chủ động là câu dựa vào vả: cùng với những đụng từ have sầu, get, make

Have sb vì chưng st => have sầu st done

Ví dụ: Thomas has his son buy a cup of coffee.

Thomas has a cup of coffee bought by his son.

Make sb vày st => St + be made + khổng lồ V + (by sb)

Ví dụ: Suzy makes the hairdresser cut her hair.

Her hair is made lớn cut by the hairdresser.

Get + sb + khổng lồ V +st => get + st + PII + (by sb)

Ví dụ: Shally gets her husb& khổng lồ clean the kitchen for her.

Shally gets the kitchen cleaned by her husband.

7. các bài luyện tập câu bị động:

Exercise 1: Turn these sentences into lớn passive

1. Tom will visit his parents next month

2. Her mother is preparing the dinner in the kitchen

3. She will have sầu Peter wash her car tomorrow

4. My father waters this flower every morning.

Xem thêm: Các Tộc Thiên Có Thể Gia Nhập Các Hệ Phái Nào? Ban Tôn Giáo Chính Phủ

5. John invited Fiona to lớn his birthday buổi tiệc nhỏ last night

6. They are pulling down the old theatre

7. The organizers will exhibit the paintings till the over of the month

8. The burglars had cut an enormous hole in the steel door

9. People must not leave their bikes in the hall

10. Someone repaired her car yesterday

Exercise 2: Turn these sentences into lớn passive

1. Do they teach English here?

2. Will you invite her lớn your wedding party?

3. Has Tom finished the work?

4. Did the teacher give some exercises?

5. Have sầu they changed the window of the laboratory?

6. What books are people reading this year?

7. How did the police find the lost man?

8. Who look after the children for you?

9. How long have sầu they waited for the doctor?

10. What time can the boys hvà in their papers?

Exercise 3: Give the correct khung of words in following sentences

1. Toshiteo had her car (repair) .. by a mechanic.

2. Ellen got Marvin (type) duongleteach.com paper.

3. We got our house (paint) last week.

4. Dr Byrd is having the students (write ) . a composition.

5. Mark got his transcripts (send). khổng lồ the university.

Exercise 4: Rewrite each sentence so that it contains the word capitals

1. Candidates may not use the dictionaries (BY)

2. People said that the President was killed by a mad man (IT)

3. I didnt realize that someone was recording our conversation (BEING)

4. They asked me some difficult questions at the interview (I)

5. I am going lớn move sầu my things next week (BE)

Exercise 5: Turn these sentences into passive

1. They have sầu her tell the story again

2. John gets his sister to lớn clean his shirt

3. Anne had had a frikết thúc type her composition

4. Rick will have a barber cut his hair

5. I will get the dressmaker to lớn make a new dress

6. He had a mechanic repair his car

7. She often gets the technician lớn maintain the heater

Đáp án bài tập câu bị động

Exercise 1: Turn these sentences into passive

1. Toms parents will be visited (by him) next month

2. The dinner is being prepared (by her mother) in the kitchen

3. She will have sầu her oto washed tomorrow.

4. This flower is watered (by my father) every morning

5. Fiona was invited to lớn Johns birthday buổi tiệc nhỏ last night

6. The old theatre is being pulled down

7. The paintings will be exhibited till the end of the month

8. An enormous hole in the steel door had been cut by the burglars

9. Their bikes must not be left in the hall

10. She had her oto repaired yesterday

Exercise 2: Turn these sentences into passive

1. Is English taught here?

2. Will she be invited to lớn your wedding party?

3. Has the work been finished by Tom?

4. Were some exercises given by the teacher?

5. Has the window of the laboratory been changed?

6. What books are being read this year?

7. How was the lost man found by the police?

8. By whom are the children looked after for you?

9. How long has the doctor been waited for?

10. What time can their papers be handed in by the boys?

Exercise 3: Give the correct khung of words in following sentences

1. Toshico had her car (repair) duongleteach.comired. by a mechanic.

2. Ellen got Marvin (type) duongleteach.com duongleteach.com paper.

3. We got our house (paint) duongleteach.comted.. last week.

4. Dr Byrd is having the students (write ) duongleteach.come a composition.

Exercise 4: Rewrite each sentence so that it contains the word capitals

1. The dictionaries are not used by candidates

2. It was said that the President was killed by a mad man

3. I didnt realize that our conversation is being recorded

4. I was asked some difficult questions at the interview

5. My things are going khổng lồ be moved next week

Exercise 5: Turn these sentences inlớn passive

1. They have the story again

2. John gets his shirt cleaned

3. Anne has had her composition typed

4. Riông xã will have sầu his hair cut

5. I will get a new dress made

6. He had his car repaired

7. She often gets the heater maintained

Trên phía trên duongleteach.com đang giới thiệu Câu tiêu cực Passive sầu Voice và bài xích tập nâng cấp có câu trả lời. Mời chúng ta tham khảo tìm hiểu thêm những tư liệu luyện thi vào 10 hay như Chulặng đề Ngữ âm Ôn thi vào 10, Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh năm 20đôi mươi Đề 7. được cập nhật liên tiếp trên duongleteach.com.

| W88Vuive