Bài Tập Lập Trình Hướng Đối Tượng C++ Có Lời Giải

Đây là bài viết cuối cùng trong Series Lập Trình Hướng Đối Tượng. Và trong bài viết này chúng ta sẽ làm một số bài tập lập trình hướng đối tượng c++ tổng hợp nhé.

Bạn đang xem: Bài tập lập trình hướng đối tượng c++ có lời giải

Sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau đi làm một số bài tập lập trình hướng đối tượng c++ khá cơ bản:

Bài tập C++ có lời giải PDFBài tập viết chương trình C++Bài tập C++ về mảng77 bài tập C++ cơ bản rất dễ hiểuBài tập C++ nâng cao
*
bài tập c++

Bài tập lập trình hướng đối tượng C++ cơ bản

77 bài tập C++ cơ bản rất dễ hiểu

Bài tập xây dựng lớp Phân số

Đề bài:

Xây dựng lớp Phanso gồm:

Thuộc Tính: tuso, mauso.Phương thức:Hàm Khởi Tạo Không Tham Số, Hàm HủyNhập , XuấtCong(), Tru(), Nhan(), Chia()

Tính Tổng, Hiệu, Tích, Thương 2 phân số obj1 và obj2 rồi in kết quả ra màn hình

Code xây dựng class Phân số:

Input:

Output

Bài Tập quản lý Vận động viên

Đề bài

Xây dựng lớp vận động viên VanDongVien gồm:

Thuộc tính: hoten (chuỗi ký tự), tuoi (số nguyên), monthidau (chuỗi ký tự), cannang (số thực), chieucao (số thực).Phương thức:Thiết lập không tham số.Thiết lập 5 tham sốHủy bỏNạp chồng toán tử nhập >>Nạp chồng toán tử xuất Nạp chồng toán tử so sánh > (một vận động viên là lớn hơn nếu chiều cao lớn hơn, trong trường hợp chiều cao bằng nhau thì xét cân nặng lớn hơn)

Xây dựng chương trình chính:

Khai báo p là đối tượng lớp Vandongvien (sử dụng hàm thiết lập 5 tham số), hiển thị thông tin của p ra màn hình.Nhập vào một mảng gồm n vận động viên.Hiển thị danh sách đã nhập ra màn hình.Sắp xếp mảng đã nhập theo thứ tự tăng dần, hiển thị danh sách đã sắp ra màn hình.

Lời Giải:

Input

Output

Bài tập C++ nâng cao

Bài Tập quản lý bán vé máy bay

Đề bài

Xây dựng lớp Vemaybay gồm:

Thuộc tính: tenchuyen, ngaybay, giavePhương thức:Cấu tửHủyNhapXuatgetgiave() : hàm trả về giá vé

Xây dựng lớp Nguoi gồm:

Thuộc tính: hoten, gioitinh, tuoiPhương thức:Cấu tửHủyNhậpXuấtThuộc tính: Vemaybay *ve; int soluong;Phương thức:Cấu tửHủyNhậpXuấttongtien(): trả về Tổng số tiền phải trả của hành khách

Chương trình chính: Nhập vào 1 danh sách n hành khách (n nhập từ bàn phím). Hiển thị danh sách hành khách và số tiền phải trả tương ứng của mỗi khách hàng. Sắp xếp danh sách hành khách theo chiều giảm dần của Tổng tiền.

Lời Giải

Input

Output

Trong bài tập lập trình hướng đối tượng số 3 này, mình có 1 lưu ý nhỏ. Nếu không sắp xếp các hành khách theo tổng tiền, thì mình vẫn có thể khai báo ve là một con trỏ kiểu Vemaybay, nhưng khi mình thực hiện sắp xếp, mình phải đổi chỗ các ô nhớ chứa hành khách. Nếu vẫn khai báo Vemaybay *ve, nghĩa là ve sẽ được lưu trong bộ nhớ chỉ đọc, nên khi đổi chỗ sẽ gây lỗi Segmentation Fault.

Xem thêm:

Bài tổng hợp các bài tập lập trình hướng đối tượng từ cơ bản đến nâng cao của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Chào mọi người, và có thể sẽ hẹn gặp lại mọi người trong một dịp gần nhất.

Bài tập C++ về vòng lặp

Bài này tổng hợp các bài tập vòng lặp trong C++ giúp bạn làm quen cú pháp và cách sử dụng của các vòng lặp C++ cơ bản: vòng lặp for , vòng lặp while, vòng lặp do-while và vòng lặp lồng nhau.

Bài tập vòng lặp trong C++Vẽ tam giác đều trong C++Vẽ tam giác vuông cân trong C++Vẽ tam giác Floyd trong C++Vẽ tam giác Pascal trong C++

Bài tập C++ về mảng

Mảng là một tập hợp dữ liệu có cùng kiểu. Mảng trong C++ là một cấu trúc dữ liệu cơ bản và quan trọng.

Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu các bài tập và các chương trình C++ liên quan tới mảng, từ chương trình đơn giản nhất để in mảng, tính tổng giá trị các phần tử trong mảng, v,v. cho đến các bài tập liên quan đến nhiều mảng trong C++.

Sau đây là danh sách bài tập mảng 1 chiều trong C++:

Bài tập C++ – In mảng trong C++Bài tập C++ – Nhập mảng từ bàn phím trong C++Bài tập C++ – Tính tổng giá trị của một mảng trong C++Bài tập C++ – Tính giá trị trung bình của một mảng trong C++Bài tập C++ – Sao chép mảng trong C++Bài tập C++ – Chia một mảng thành hai mảng trong C++Bài tập C++ – Trộn hai mảng thành một mảng trong C++Bài tập lập trình CBài tập lập trình hướng đối tượng C++

Các bài viết trong khóa học Bài trước: Tính Đa Hình Trong Lập Trình Hướng Đối Tượng

Một số từ khóa tìm kiếm liên quan:

Bài tập C++ có lời giải PDFBài tập viết chương trình C++Bài tập C++ về mảng77 bài tập C++ cơ bản rất dễ hiểuBài tập C++ nâng cao