Bài tập tiếng anh lớp 6 unit 2 my home

There is/ There’s + danh tự số ít/ danh từ không đếm được (+ các từ bỏ chỉ vị trí/ yếu tố khác)

Ví dụ:

- There is a cooker on the table.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 6 unit 2 my home

- There is no sugar in my coffee cup. + Trước danh từ bỏ đếm được số không nhiều, đề xuất sử dụng a/ an/ one.

+ Trước danh trường đoản cú không đếm được, không sử dụng a/an nhưng mà hoàn toàn có thể dùng no (không), a little (một ít), some (1 ít), much (nhiều), a lot of (khôn cùng nhiều)

There are/ There’re + danh trường đoản cú số các (+ nhiều từ chỉ vị trí/ yếu tắc khác)

Ví dụ:

- There are twenty members online now.

- There are a lot of baggars in Vietnam. +Trước danh tự số các thường có những số từ bỏ nhỏng two, three, four hoặc many, a few, some, a lot of, no.

 


*
Bạn vẫn xem tư liệu "Luyện nâng cao Ngữ pháp với những bài tập Tiếng Anh 6 - Unit 2: My home", để mua tài liệu gốc về máy bạn clichồng vào nút ít DOWNLOAD ngơi nghỉ trên

UNIT 2: MY HOMEA. VOCABULARYNew wordsMeaningPictureExampleAir conditioner /kənˈdɪʃ.ən.ər/ (n)Điểu hòa There are three air conditioners in my house.Apartment /əˈpɑːt.mənt/ (n)Căn hộWe are moving lớn a new apartment next week.Bathroom /ˈbɑːθ.ruːm/ (n)Phòng tắmHer house has three bathroomsChest of drawers/tʃest əv drɔːr/Tủ có tương đối nhiều ngăn uống kéoWe want lớn buy a chest of drawers for our new houseCupboard /ˈkʌb.əd/ (n)Tủ liThe tool kit is in the cupboardDepartment store/dɪˈpɑːt.mənt stɔːr/ (n)Cửa hàng bách hóaShe usually goes to lớn the department store with her mother. Dishwasher /ˈdɪʃˌwɒʃ.ər/ (n)Máy cọ chén đĩaChopsticks & spoons are in the dishwasherFridge /frɪdʒ/ (n)Tủ rét My mother always put food in the fridge. Furniture /ˈfɜː.nɪ.tʃər/ (n)Đồ đạc vào công ty, nội thấtWe need to buy some new furnitureHall /hɔːl/ (n)Hội trường to, sảnhHer brother is standing in the front hall.Kitchen /ˈkɪtʃ.ən/ (n)phòng bếpShe is cooking in the kitchen.Living room /ˈlɪv.ɪŋ ruːm/ (n)Phòng kháchHis father is watching TV in the living room. Microwave sầu /ˈmaɪ.krə.weɪv/ (n)Lò vi sóngHer mother reheats the soup in the microwaveStilt house /stɪlt haʊs/ (n)Nhà sànThere are many stilt houses in Mai Chau, Hoa Binh.Wardrobe /ˈwɔː.drəʊb/ (n)Tủ đựng quần áoShe hangs the dress up in the wardrobe. B. GrammarI- There is/ there isn’t với There are/ there aren’t (tất cả / không tồn tại .)1. Chức nănga. Dùng để reviews rằng có cái gì, ai kia chỗ nào trong hiện tạiThere is/ There are Có nghĩa là gồm nhưng không tồn tại ý cài, không thuộc về ai, chỉ nên bao gồm, hiện hữu.ThểDạngCấu trúcLưu ýKhẳng địnhSố ítThere is/ There’s + danh trường đoản cú số ít/ danh trường đoản cú ko đếm được (+ các trường đoản cú chỉ vị trí/ nhân tố khác)Ví dụ: - There is a cooker on the table. - There is no sugar in my coffee cup. + Trước danh trường đoản cú đếm được số không nhiều, buộc phải sử dụng a/ an/ one. + Trước danh từ ko đếm được, ko cần sử dụng a/an tuy nhiên có thể dùng no (không), a little (một ít), some (1 ít), much (nhiều), a lot of (vô cùng nhiều)Số nhiềuThere are/ There’re + danh trường đoản cú số các (+ nhiều trường đoản cú chỉ vị trí/ yếu tố khác)Ví dụ: - There are twenty members online now. - There are a lot of baggars in Vietphái mạnh.+Trước danh trường đoản cú số nhiều thường sẽ có các số tự như two, three, four hoặc many, a few, some, a lot of, no.Thể bao phủ địnhSố ítThere is not + danh từ bỏ đếm được số không nhiều (+ các tự chỉ vị trí/ thành phần khác)There is not any + danh tự ko đếm được (+ cụm trường đoản cú chỉ vị trí/ nhân tố khác)Ví dụ: - There is not any fat in this skim milk. - There isn’t any money in my wallet. + There are not = There aren’t+ Trước những danh trường đoản cú đếm được số nhiều, rất có thể thêm trường đoản cú “any”Số nhiềuThere are not/ There aren’t + danh tự số các (+ các trường đoản cú chỉ vị trí/ thành phần khác)Ví dụ: - There aren’t many xich los in District 1. - There aren’t any desks in this room. Thể nghi vấnSố ítIs there + danh trường đoản cú đếm được số ít (+ nhiều tự chỉ vị trí/ yếu tắc khác)?Is there any + danh trường đoản cú không đếm được (+ nhiều từ chỉ vị trí/ nguyên tố khác)?Yes, there is./ No, there isn’t.Ví dụ: - Is there any milk in the fridge? - Is there anyone home?+ Thêm “any” trước các danh tự ko đếm được + Không dùng “any” trước những danh tự đếm được số không nhiều. Số nhiềuAre there any + danh từ số nhiều (+ nhiều tự chỉ vị trí/ thành phần khác)? Yes, there are/ No, there aren’t.Ví dụ: Are there any eggs in the kitchen? + Trước các danh trường đoản cú đếm được số các, hoàn toàn có thể thêm trường đoản cú “any”b.Dùng nhằm hỏi về số lượng hoặc vậtCấu trúc: How many + danh trường đoản cú đếm được số các + are there (+ nhiều trường đoản cú chỉ vị trí/ nhân tố khác)?Trả lời: Nếu có một ta trả lời: There is one.Nếu tất cả tự 2 trở lên, ta trả lời: There are + số lượng Ví dụ: How many people are there in your classroom? There are forty-seven people. How many people are there in her family?There are four people.2. Cách thêm đuôi “s” vào danh từ bỏ số nhiềuChỉ đa số danh trường đoản cú đếm được mới tất cả dạng số những. Để gửi danh nhàn hạ số ít sang trọng số nhiều ta làm nlỗi sau: Thêm “s” vào thời điểm cuối hầu hết các danh từ bỏ a flower – flowersa book – books an hãng apple – applesDanh tự bao gồm tận thuộc bởi “s, sh, ss, ch, x, o” ta thêm “es” vào thời gian cuối danh trường đoản cú đóTomato- tomatoesBus – busesBox- boxesDanh từ gốc quốc tế hoặc danh từ cầm lược tận cùng bằng “o” thì mách nhỏ “s”Radio – radiosPhoto lớn – photosPiano – pianosDanh từ bỏ tận cùng bởi + “y” thì bỏ “y” với thêm “ies”Baby- babiesCountry – countriesFly- fliesDanh trường đoản cú tận thuộc bằng nguyên lòng + “y” thì thêm “s” nlỗi bình thườngBoy – boysDay – daysMonkey – monkeysDanh từ bỏ tận cùng bởi “f” hoặc “fe” thì bỏ “f”/ “fe” rồi thêm “ves”Knife- knifesLeaf- leavesLife – livesShelf – shelvesWife – wivesWolf – wolves3. Các dạng đặc biệt quan trọng của danh từ bỏ số nhiềuĐể không bị lầm lẫn Khi làm dạng bài bác tập There is/ There are , những em đề nghị xem xét dạng đặc biệt quan trọng của một vài danh từ bỏ đếm được số nhiều bên dưới đây:Danh trường đoản cú số ítDạng số nhiềuDanh từDạng số nhiềuA manMenA toothTeethA womanWomenA childChildrenA personPeopleA mouseMiceA footfeetA gooseGeeseTrong khi, tất cả một vài danh từ bỏ tất cả dạng số các với số không nhiều tương tự nhau nhỏng sau: Danh trường đoản cú số ítDạng số nhiềuA sheepSheepA deerDeerA mooseMooseA fishFishBÀI TẬP VẬN DỤNG CƠ BẢNBài 1: Điền There is/ There are vào địa điểm trống1. _____ There is ____ a vase on the table2. ____ There are _____ lots of books on the shelf3. ____ There are _____ 12 cushions on the sofa4. ____ There is _____ a big wardrobe in my sister’s bed room.5. ___ There are ______ many children in the yard6. ____ There is _____ no cake left on the table.7. ____ There is _____ a máy tính xách tay on the desk.8. ____ There is _____ a lot of noisy chidren in the classroom9. ____ There is _____ a little milk on the table10. ____ There are _____ a few difficult problems on the quiz11. ____ There are _____ mice in the kitchen.12. ____ There is _____a lot of salt in the sauce.13. ____ There is _____ rubbish on the floor.14. ___ There are ______ some dictionaries in the classroom.15. ____ There is _____ a museum next khổng lồ the park.Bài 2: Khoanh vào câu trả lời đúng1. (There isn’t/ There aren’t) any pets in the school.2. (There isn’t/ There aren’t) tables for all the guests3. (There isn’t/ There aren’t) furniture in this room.4. (There isn’t/ There aren’t) police officers on the street.5. (There isn’t/ There aren’t) time for this.6. (There isn’t/ There aren’t) any cookies left.7. (There isn’t/ There aren’t) a place for us to stay8. (There isn’t/ There aren’t) any jam left.9. (There isn’t/ There aren’t) three telephones at the airport. 10. (There isn’t/ There aren’t) lots of computers in room 202. 11. (There isn’t/ There aren’t) many people in the hall.12. (There isn’t/ There aren’t) any legs left. 13. (There isn’t/ There aren’t) eight children in the school. 14. (There isn’t/ There aren’t) a horse in the field. 15. (There isn’t/ There aren’t) any water in the swimming pool. Bài 3: Với những từ bỏ mang đến sẵn, viết câu hỏi và câu vấn đáp ngắnVí dụ: any/ Brazilian footballers/ in your favorite team?=> Are there any Brazilian footballers in your favorite team?Yes, there are. 1. an museum park/ near here?__________________________________________________No, ______________________________________________2. a ceiling fan/ in your house?__________________________________________________Yes, ______________________________________________3. any famous football teams/ in your country?__________________________________________________Yes, ______________________________________________4. any interesting places/ in your house?__________________________________________________No, ______________________________________________5. a microwave/ in your kitchen?__________________________________________________No, ______________________________________________6. a dog/ in the supermarket?__________________________________________________No, ______________________________________________7. any ice-cream/ in the fridge?__________________________________________________Yes, ______________________________________________8. many windows/ in the house?__________________________________________________Yes, ______________________________________________9.any cheese/ in my sandwich?__________________________________________________No, ______________________________________________10. Any quiz programmes/ on TV tonight?__________________________________________________Yes, ______________________________________________.Bài 4: Mỗi câu tiếp sau đây gồm một lỗi sai, tra cứu với sửa lỗi sai tiếp đến viết lại câu đến đúng1. There isn’t some water in the glass. _________________ANY__________________2. There are a three children talking with the teacher. ____________X________________3. Are there some airconditioner in the attic? _________IS THERE A____________________4. Is there any windows in this classroom? ________________ARE______________5. There aren’t some pencils in the pencil case. ____________ANY___________6. There is some people in the backyard. __________ARE_____________7. There are any pictures on the wall. _______SOME_________8. Is there some boy in the living room? ___________A_______9. There are/ any magazines on the table. _____AREN’T/SOME______10. There are a biscuit on the plate. _________IS________Bài 5: Điền some/any/an/ an vào địa điểm trống1. There are _____SOME__ people in the streeet. 2. There is _____A__ cinema on the right. 3. There isn’t _____A__ dishwashers in the country house. 4. There aren’t __ANY_____ rivers running through the town centre.5. There is ____A___ bar called Moe’s.6. There are ____SOME___ chests of drawers in our apartment. 7. Is there ____ANY___ chocolate in the kitchen?8. There’s ____AN___ airport next to the đô thị.9. Are there _____ANY__ tourists in this villa?10. Is there ____AN___ office near here?II- Giới tự chỉ địa điểm (Preposition of place)1. Các giới từ chỉ vị trí phổ cập Above sầu /əˈbʌv/ (prep.): bên trên, bên trênAcross /əˈkrɒs/ (prep.): làm việc mặt kiaBetween /bɪˈtwiːn/ (prep.): trọng tâm, nằm ở thiết yếu giữaBehind /bɪˈhaɪnd/ (prep.) ngơi nghỉ đằng sauBeside /bɪˈsaɪd/ (prep.) ở bên cạnh Under /ˈʌn.dɚ/ (prep.) ngơi nghỉ mặt dướiOpposite /ˈɒp.ə.zɪt/ (prep.): đối diện In /ɪn/ (prep.) ngơi nghỉ trong, nằm sát trongIn front of /ɪn frʌnt əv/ (prep.): ngơi nghỉ phía trướcNear /nɪər/ (prep.): sát, không nên chính xác khoảng cách với cũng không hẳn làm việc bên cạnhNext to /nekst tə/ (prep.): sát bên On /ɒn/ (prep.): ngơi nghỉ trên (gồm xúc tiếp bề mặt)2. Vị trí của giới từGiới tự chỉ địa điểm hay đứng sau động từ tobe và đứng trước danh tự. ¤ Cấu trúc • The + danh từ + khổng lồ be + giới trường đoản cú + the + danh từ Ví dụ: - The Cookie is on the plate. (Cái bánh sinh hoạt trên chiếc đĩa.) - The rabbit is across the street. (Chụ thỏ ở bên đó con đường.) • There is/ There are + (a/an)+ danh từ bỏ + giới tự + the + danh tự Ví dụ: - There is a cup of coffee on the table. (Có một cốc cà phê làm việc trên bàn.) - There is a stool next lớn the fireplace. (Có một loại ghế đẩu kề bên lò sưởi.)BÀI TẬP VẬN DỤNG CƠ BẢNBài 6: Nhìn hình mẫu vẽ và viết T (True) trường hợp câu đúng, F(False) trường hợp câu không nên.1. __F___ The hospital is behind the pet cửa hàng.2. ___T__ The toy store is between the music store & the restaurant.3. __F___ The supermarket is next to lớn the restaurant.4. ___F__ The bookstore is in front of the supermarket.5. __T___ The bank is opposite the flower shop.Bài 7: Chọn câu trả lời đúng tốt nhất để xong các câu sau.1. I sit ______ Sarah at school.

Xem thêm: Les Là Gì - Les Có Phải Bệnh Không

A. on B. next khổng lồ C. between 2. Our family stays ______ a stilt house. A. in B. onC. in front of3. There are four students at each table ___ me is my friend Justine.A. in front of B. near to C. opposite4. Tom sits _ Lucy & James. A. between B. in front of C. near to5. We have posters __ the walls.A. onB. above sầu C. under6.___ the teacher"s desk is a cloông chồng. A. opposite B. aboveC. next to7. There"s a wastepaper basket __ her desk.A. onB. under C. between8. Joe & Alan sit ___ each other.A. betweenB. besideC. next9. We had sandwiches ___ a pretty fountain.A. byB. onC. in10. You need to lớn walk ___ this road quickly. There"s lots of traffic.A. acrossB. byC. onBài 8: Nhìn tranh ảnh sau với điền giới trường đoản cú vào những câu sau làm sao cho phù hợp1. There is an umbrella ___ON___the floor__NEXT TO____ the armchair. 2. There are three boxes ___IN___ the cupboard. 3. The woman is __ON____the armchair and__NEXT TO____ the man. 4. There is a notebook___BETWEEN___ the hat and the telephone. 5. There is a briefcases__UNDER____ the table. 6. There is a cat____ON___ the chair ___BEHIND___ the table. 7. There is a newspaper___ON_____ the floor.8. There is a desk ___IN_____ the room. 9. There is a garbage can_____BETWEEN______ the desk và the cupboard. 10. There are papers ____UNDER____ the telephone. 11. There are two people ____IN___ the room. 12. There are two photos____BETWEEN____ the telephone and the book. 13. The man is ___OPPOSITE___ the window.14. The newspaper is____NEXT TO____ the chair.15. There are three pencils ____ON___ the desk. Bài 9: Sắp xếp các trường đoản cú sau nhằm tạo thành câu hoàn chỉnh1. trees/ many/park/ are/the/ there/?/inAre there many trees in the park?2. next/house/bank/is/ the/ to/the/The house is next khổng lồ the bank.3. a/is/my/garden / there / big / house / behind. There is a big garden behind my house.4. many/ how /students / there / school / Lan"s / in / are/?How many students are there in Lan’s school? 5. front/a/house / there / of /yard / your /is/ in / small/ ? Is there a small yard in front of your house?BÀI TẬPhường TỔNG HỢPhường. NÂNG CAO Bài 10: Điền There is/ There are/There isn"t/ There aren"t/ Is there/ Are there vào các câu sau làm sao để cho đúng.1. There are many people standing outside the department store2. There is a big group of people looking at things in the museum.3. There is a small mèo playing with some toys.4. (A) How many ceiling lights are there? (B) There are two ceiling lights.5. (A) Are there two birds in the tree? (B) Yes, there are6. There are three people in the classroom: two students and one teacher.7. (A) Is there taxi waiting for us? (B) Yes, there is8. (A) Are there any sinks in the bathroom? (B) No, there aren’t9. There are four chairs và one table in the dining room.10. (A). Is there anything I can do to help? (B) Yes, there is11. Why are there so many cars parked near the library?12. There is great action movie playing at the theater. Do you want to lớn see it?13. I don"t see any buses. Why are there any buses?14. (A) Is there a good reason why he is late? (B) Yes, there is15. There aren’t any English exams that we have sầu to lớn study for next week.16. Please wait here for a moment. There is something I have lớn get in my car.Bài 11: Nhìn vào bảng với kết thúc đoạn văn uống sau bằng phương pháp năng lượng điện There is/ There isn"t/ There are/There aren"t any.In Thủ đô New York City (1) there are ninety-seven skyscrapers and (2)there is a new one called One World Trade Centre. (3)There isn’t a beach but (4) There are sixteen bridges. (5)There aren’t any casinos but(6) There is a famous statue.(7)There is zoo in Central Park. (8) There isn’t an old castle và (9) there aren’t any trolleys.Bài 12: Đọc đoạn vnạp năng lượng sau cùng dựa trên văn bản trong đoạn vnạp năng lượng ra quyết định xem câu như thế nào đúng, câu làm sao không đúng. Nếu đúng thì viết là T (True); trường hợp sai thì viết là F (False) .Hello. My name is Lan. I"m fourteen years old & I"m in grade 8. I live with my parents and my brother in the thành phố center. My house is on Le Loi street. Near my house, there is a lake. Next khổng lồ the lake, there is a small park. There is a khách sạn opposite my house. To the left of the khách sạn, there is a post office & there is a drugstore to the right of it. On our street, there is also a bakery, a restaurant, a cinema and a toystore. The restaurant is between the bakery & the toystore.1.There are four people in her family.__T___2.The lake is near the park.__T___3.There is a big park near the lake__F___4.The hotel is between the post office và the drugstore.__T___5.The bakery is on her street.__T___6.There isn"t a cinema on her street.__F___7.The bakery is between the restaurant and the toystore.__F___Bài 13: Hãy viết 2 câu cho mỗi tranh ảnh tiếp sau đây, mỗi câu thực hiện 1 giới từ bỏ chỉ địa điểm. Câu thứ hai bước đầu bởi cấu trúc There is/ There are...Ví dụ:(Books/TV) - The books are under the TV - There are books under the TV1. (apple/ bananas)The táo Apple is between the bananasThere is an táo khuyết between the bananas2. (palm tree/ pine tree)The palm tree is next to/ beside/ near the pine treeThere is a palm tree next to/ beside/ near the pine tree3. (painting/ bed) The painting is above sầu the bed.There is a painting above sầu the bed.4. (fruit/ bowl)The fruit is in the bowl.There is fruit in the bowl.5. (stove/fridge)The stove sầu is opposite the fridge There is a stove sầu opposite the fridge6. (shoes/ coach)The shoes are in front of the coachThere are shoes in front of the coach.