Bài tập tiếng anh lớp 7 unit 1 chương trình mới

Những bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 thử nghiệm là tài liệu học tập theo công tác bắt đầu. Tài liệu tổng vừa lòng các dạng bài bác tập khác nhau với nhiều cường độ.quý khách đang xem: các bài tập luyện giờ đồng hồ anh lớp 7 unit 1 chương trình mới

Thông qua giúp bài tập giờ đồng hồ Anh 7 thí điểm những em sẽ sở hữu được thêm nhiều tài liệu xem thêm, cải thiện kỹ năng tứ duy giờ Anh, củng nắm kỹ năng và kiến thức ngữ pháp và trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh lớp 7. Sau đây mời quý thầy cô và chúng ta học viên thuộc xem thêm.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 7 unit 1 chương trình mới

Unit 1: My hobbies

I. Find the word which has a different sound in the part underlined
1. A. betterB. preferC. teacherD. worker
2. A. nearB. hearC. dearD. bear
3. A. concertB. concernC. collectD. combine
4. A. pictureB. cultureC. neighbourD. tourist
5. A. dependentB. enjoyC. absentD. government
5. A. futureB. returnC. pictureD. culture
6. A. firstB. girlC. birdD. sister
7. A. burnB. sunC. hurtD. turn
8. A. nurseB. surfC. pictureD. return
10. A. hotB. hourC. hotelD. hobby
II. Match the nouns from the box with the correct
athleticsbasketballcyclingfootball
karateskatingswimmingtennis
computer gamesphotosTVtable tennis
judocoinsbottlesaerobics
stampsgardeningcampingfilms

1. go: .......................................................

2. do: ..........................................................

3. collect: ..................................................

4. play: .....................................................

5. watch: .................................................

6. take: ..................................................

III. Choose the words/phrases in the box that match the pictures below. Write them in the spaces.
cyclingCookingGardeningPlaying the guitar
Taking photoArranging flowersswimmingPlaying chess
SkatingCampingCollecting stampsWatching TV

IV. Findwhich word does not belong to lớn each

1.

A.

common

B.

favourite

C.

unusual

D.

popular

2.

A.

like

B.

love

C.

enjoy

D.

hate

3.

A.

album

B.

stamps

C.

mountain

D.

collector

4.

A.

gardening

B.

skating

C.

climbing

D.

horse-riding

5.

A.

newspaper

B.

reporter

C.

collector

D.

gardener

V. Put the words into TWO groups (/ /và /3:/)

neighbourthirdbirdwordlearn
yesterdaygirlassistantworldculture
camerasignalheardturnfinal
naturalbirthdaysiragainfirst

.................

Unit 2: Health

I. Findthe word which has a different sound in the part underlined

1.

A.

knife

B.

of

C.

leaf

D.

life

2.

A.

although

B.

enough

C.

paragraph

D.

cough

3.

Xem thêm: White Label Là Gì - White Label Là Gì

A.

junk

B.

sun

C.

put

D.

adult

4.

A.

headache

B.

architect

C.

chemical

D.

children

5.

A.

aerobics

B.

calories

C.

cycling

D.

doctor

II. Putthe words into TWO groups (/ f / and / v /)

knifeknivesofcoughlevel
leafleavevastfastfat
roughlivelifetoughvery
safemovesavelaughenough

III. Findwhich word does not belong lớn each

1.

A.

sick

B.

tired

C.

sore

D.

fit

2.

A.

orange juice

B.

fresh milk

C.

water

D.

soft drinks

3.

A.

cough

B.

flu

C.

sunshine

D.

sunburn

4.

A.

jogging

B.

cycling

C.

swimming

D.

reading

5.

A.

sleep

B.

rest

C.

relax

D.

work

6.

A.

singing

B.

washing

C.

cleaning

tidying up

................

Chia sẻ bởi: Trịnh Thị Thanh hao realchampionshipwrestling.com Mời các bạn tấn công giá! Lượt tải: 28.798 Lượt xem: 70.114 Dung lượng: 3,2 MBLiên kết sở hữu về

Link realchampionshipwrestling.com bao gồm thức:

Những bài tập tiếng Anh lớp 7 chương trình thử nghiệm realchampionshipwrestling.com Xem

Các phiên phiên bản không giống cùng liên quan:

Sắp xếp theo Mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm GửiChủ đề liên quanMới duy nhất trong tuầnTài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA