Bài tập tổng hợp các thì trong tiếng anh có đáp án

Trong quy trình học tập giờ đồng hồ Anh ngoại trừ học rất nhiều kỹ năng ngữ pháp cơ bạn dạng ra thì ta rất cần phải rèn luyện và trau củ dồi những dạng bài xích tập. Tiếng Anh lớp 4 bây giờ tuy ko cực nhọc dẫu vậy còn nếu không tiếp tục rèn luyện bài bác thì tất yêu làm sao làm chắc được hầu hết kiến thức cần nhớ của tiếng Anh lớp 4. Trong nội dung bài viết này, realchampionshipwrestling.com đang tổng đúng theo cho bạn một số bài xích tập về những thì giờ đồng hồ Anh lớp 4!


*
bài tập về những thì vào giờ đồng hồ Anh lớp 4

Những bài tập về các thì trong tiếng Anh lớp 4

các bài tập luyện 1: Fill in the missing size in the correct tense. Watch out for signal words.

Bạn đang xem: Bài tập tổng hợp các thì trong tiếng anh có đáp án

a) Dilys ___________________ (go) to school last week.

b) Why ________ you always ___________________ (sleep) in front of the TV?

c) What ________ she ___________________ (do) next year?

d) They ___________________ (not/celebrate)their anniversary in 2050.

e) Alamãng cầu Sanchez ___________________ (stay) at trang chính on Mondays.

f) Where __________ you often ___________________ (sit)?

g) How much money _________ your mother ___________________ (earn) every month?

h) Yesterday they ___________________ (not/watch) birds.

i) Where ___________________ (be) you two days ago?

j) Who __________________ (stand) behind the curtains last night?

k) They sometime____________________ (buy) some milk in the supermarket.

l) When ____________ you ___________________ (meet) your best frikết thúc the last time?

m) My boy frikết thúc always ___________________ (read) books.

n) What _________ you __________________(think), if your brother _______________(steal) your money?

o) Why ____________ (be) you here now?

p) I _____________________ (not/hear) you because I was listening to music.

q) We ____________________ (clean) your apartment after you had had a tiệc ngọt there.

r) Last night they _________________________ (cannot/stand) the smoke.

s) Why _________ you always __________________ (talk) about me?

t) If you ________________ (leave), I ___________________ (miss) you.

u) ______________________ (not /eat) during lessons.

v) My brother __________________________ (water) the plants every day.

w) Last Christmas I _________________ (not / get) any presents.

x) In the evenings my mum ______________________ (not/play) cards.

Xem thêm: Từ Điển Tiếng Việt " Tecpen Là Gì, Tecpen Là Gì

y) ________ I __________ (know) you? I haven’t met you before.

z) Please, __________________ (help) me.

ĐÁP ÁN bài bác tập về những thì trong giờ Anh lớp 4

a) Dilys went khổng lồ school last week.

b) Why do you always sleep in front of the TV?

c) What will she do next year?

d) They won’t celebrate their anniversary in 2050.

e) Alana Sanchez stays at trang chính on Mondays.

f) Where bởi you often sit?

g) How much money does your mother earn every month?

h) Yesterday they didn’t watch birds.

i) Where were you two days ago?

j) Who stood behind the curtains last night?

k) They sometime buy some milk in the supermarket.

l) When did you meet your best friover the last time?

m) My boy friend always reads books.

n) What will you think, if your brother steals your money? (If-clause I)o) Why are you here now?

p) I didn’t hear you because I was listening to lớn music. (simple past / past progressive)

q) We cleaned your apartment after you had had a buổi tiệc ngọt there. (simple past / past perfect)

r) Last night they couldn’t stand the smoke.

s) Why bởi you always talk about me?

t) If you leave sầu, I will miss you. (If-clause I)

u) Don’t eat during lessons. (imperative)

v) My sister waters the plants every day.

w) Last Christmas I didn’t get any presents.

x) In the evenings my parents don’t play cards.

y) Do I know you? I haven’t met you before.

z) Please, help me. (imperative)

Với đều share về bài tập về các thì tiếng Anh lớp 4 bên trên ước ao rằng realchampionshipwrestling.com đang giúp đỡ bạn gồm một quá trình học tiếng Anh xuất sắc rộng. Mong rằng các bạn sẽ dành được số đông thành tựu tiếp thu kiến thức môn Ngoại Ngữ này suôn sẻ nhờ vào 1 phần góp công nhỏ của realchampionshipwrestling.com! Quý khách hàng hãy ghẹ thămHọc ngữ pháp giờ Anh để sở hữu thêm kiến thức hằng ngày .

| W88Vuive