Bài tập về mạo từ a an the có đáp án

3 Cách thực hiện mạo từ3.2 Các ngôi trường vừa lòng thông dụng để dụng “The”3.3 Không được dùng “The” trong các trường hợp:4 Mạo từ bỏ biến động (A/An)4.1 Cách dùng Mạo từ bỏ “An”5 Cách dụng Mạo trường đoản cú “A”5.1 Không sử dụng mạo từ bất định trong số ngôi trường hợp

Bài viết này bên trong chuổi bài viết về ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản mang lại nâng cao. Để lập tức mạch các ngôn từ quý khách rất có thể xem xét lại nội dung bài xích trước Noun phrase là gì với giải pháp cần sử dụng ra sao. Trong nội dung bài viết này Cửa Hàng chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu về Mạo trường đoản cú khẳng định “A” – “An” và ko xác định “The”, qua đó đọc rỏ dùng để làm áp dụng một biện pháp chuẩn xác trong tiếng Anh


*
*
*
*

Mạo trường đoản cú biến động (A/An)


Eg:

A ball is round ( Nghĩa tầm thường, khái quát, chỉ tất cả các trái nhẵn ) Quả trơn hình tròn

Cách dùng Mạo trường đoản cú “An”

An‘ được dùng trước trường đoản cú bước đầu bằng nguan tâm (trong cách vạc âm, chứ chưa hẳn vào biện pháp viết).

Bạn đang xem: Bài tập về mạo từ a an the có đáp án

Các tự được bắt đầu bởi các nguyên âm ” a, e, i, o”

Eg:

An táo bị cắn dở (một quả táo) , an egg (một trái trứng), an orange (một trái cam)Một số tự ban đầu bởi “u“:

Eg:

An umbrella (một chiếc ô)Một số tự bắt đầu bằng “h” câm

Eg:

An hour (một tiếng)

Cách dụng Mạo tự “A”

Chúng ta sử dụng a trước các trường đoản cú bắt đầu bởi một prúc âm hoặc một nguyên âm gồm âm là phụ âm. Trong khi, bọn chúng bao gồm các vần âm còn lại và một trong những ngôi trường vừa lòng bắt đầu bởi “u, y, h”.

Eg:

A year (một năm), A house (một ngôi nhà), a uniform (một bộ đồng phục), …Đứng trước một danh tự bắt đầu bằng “uni” cùng “eu” cần cần sử dụng “A” 

Eg:

a university (ngôi trường đại học), a union (tổ chức), a eulogy (lời ca ngợi), …·Dùng với những đơn vị phân số nlỗi 1/3 a/one third – 1 tháng 5 a /one fifth.

Eg: 

I get up at a quarter past six. Tôi tỉnh dậy vào lúc 6 giờ đồng hồ 15 phút ít.Dùng trước “half” (một nửa) lúc nó theo sau một đơn vị chức năng ngulặng vẹn: a kilo và a half, hay lúc nó đi ghnghiền với cùng 1 danh từ bỏ không giống nhằm chỉ nửa phần (lúc viết bao gồm vệt gạch men nối): a half – nói qua, a half – day (nửa ngày).

Eg: 

My mother bought a half kilo of oranges. Mẹ tôi tải nửa cân nặng cam.Dùng trong các thành ngữ chỉ giá cả, vận tốc, tỉ lệ: $4 a kilo, 100 kilometers an hour, 2 times a day.

Eg:

John goes to work three times a week. John đi làm việc 3 lần một tuần lễ.Dùng trong số thành ngữ chỉ con số nhất mực như: a lot of/ a couple/ a dozen.

Xem thêm:

Eg:

I want to lớn buy a dozen eggs. Tôi ao ước tải 1 tá trứng.Dùng trước phần nhiều số đếm khăng khăng thường xuyên là hàng chục ngàn, hàng ngàn nhỏng a/one hundred – a/one thousvà.

Eg:

My school has a hundred students. Trường của mình tất cả một trăm học viên.

Không cần sử dụng mạo tự cô động trong những ngôi trường hợp

Trước danh từ số những.

– Lưu ý: A/An không tồn tại hiệ tượng số các.

Eg:

Số những của a dog là dogs Trước danh từ bỏ không đếm được

Eg:

My mother gave me good advice. (Mẹ của mình vẫn chuyển cho tôi số đông lời khuyên ổn hay)Trước tên thường gọi những bữa tiệc, trừ Khi có tính từ đứng trước những tên gọi đó

Eg:

I have dinner at 6 p.m (tôi nạp năng lượng cơm trưa cơ hội 6 giờ đồng hồ tối)Tuy nhiên, nếu như là bữa ăn đặc biệt nhân thời cơ như thế nào kia, bạn ta vẫn sử dụng mạo từ bỏ biến động.

Eg:

I was invited khổng lồ breakfast (bữa điểm trọng tâm bình thường)

những bài tập về mạo trường đoản cú gồm đáp án

Bài 1: Chọn giải đáp đúng

Danny wanted _____ new bicycle for Christmas a. a b. an c. theJennifer tasted _____ birthday cake her mother had made. a. a b. an c. theThe children have _____ new teacher called Mr. Green a. a b. an c. theAll pupils must obey _____ rules a. a b. an c. theDad turned on _____ radio khổng lồ listen khổng lồ _____ news a. a b. an c. theAlex is in Boston studying for _____ MBA a. a b. an c. theThe teacher read _____ interesting article from the newspaper. a. a b. an c. theThere was _____ huge crowd of people outside the church a. a b. an c. theJulie talked for _____ hour about her school project a. a b. an c. the_____ European expert was invited lớn speak lớn the committee a. a b. an c. the

Bài 2: Điền mạo trường đoản cú phù hợp hoặc để trống

1. _________ boys like playing with cars. 2. _________ Amazon is South America’s largest river. 3. I never listen to lớn _________ radio. In fact, I haven’t even got _________ radio.

4. What _________ amazing idea he had yesterday evening. 5. _________ rich should vị more lớn help _________ poor. 6. My dad always liked to go khổng lồ _________ school. 7. Did you see the film on _________ television or at _________ cinema? 8. There’s half _________ litre of milk left in _________ fridge. 9. _________ Uncle Norman and _________ Aunt Lydia stayed with us over the weekover. 10.Austria was ruled by _________ Habsburgs for many centuries. 11.Dad told us lớn go khổng lồ _________ bed at ten. 12.What’s _________ highest mountain on _________ earth? 13.I met _________ few American tourists when I was in Italy. 14._________ earth moves around _________ sun every 365 days. 15._________ Soviet Union was _________ first country to send _________ human being inlớn _________ space. 16.I had lớn stay in _________ hospital for two weeks in order to lớn recover. 17._________ oranges và apples have a lot of vitamins. 18.This is _________ most wonderful present I’ve sầu ever had. 19._________ President Bush is from Texas. trăng tròn. I’m not very hungry. I had _________ big breakfast

Bài 3: Điền mạo tự tương thích hoặc nhằm trống

1. We had ______ very nice meal. ______ cheese was exceptionally good. 2. Are you interested in ______ science or ______ music? 3. They got married but ______ marriage wasn’t very successful. 4. Do you know any of ______ people who live sầu across ______ road? 5. After ______ work the boss usually invites his staff to ______ pub. 6. When mom was ill ______ lot of her friends came to lớn ______ hospital to visit her. 7. Many people hate ______ violence, but they lượt thích to lớn watch it in ______ movies. 8. Have sầu you ever visited ______ Madame Tussaud’s in London? 9. ______ life would be difficult without ______ useful machines and gadgets we have sầu today. 10. I’m on ______ night duty this week. 11. I know someone who wrote ______ book about ______ American presidents. 12. ______ World War II ended in 1945. 13. ______ fumes of cars and factories are ______ primary reasons for ______ air pollution. 14. He was ______ unsuccessful musician when he came to lớn this town. 15. Don’t stay in that hotel. ______ beds there are very uncomfortable. 16. The oto sped away at ______ hundred km ______ hour. 17. John doesn’t usually go lớn ______ church on ______ Sundays. 18. He was sent to ______ prison for ______ murder. 19. At ______ beginning of his speech he spoke about ______ tourism in general. trăng tròn. We usually go by ______ train, but today we’re taking ______ bus.

Bài 4: Điền mạo từ bỏ phù hợp vào khu vực trống

1. I went sailing around _____ Lake Geneva 2. I’ve sầu been living in _____ London for six years 3. _____ Danube runs through many European cities 4. Wild horses live sầu in _____ Gobi Desert 5. _____ Pacific Ocean has many different types of fish 6. I love swimming in _____ Mediterranean 7. We spent our holiday on the shore of _____ Lake Windermere 8. _____ Nile is a very beautiful river 9. She stayed in _____ Belgrade for several weeks 10. Her husb& comes from _____ California 11. They studied the geology of _____ Sahara Desert 12. They crossed _____ Blaông chồng Sea by boat 13. He has always wanted to visit _____ Rome 14. She lived in _____ Asia for several years 15. _____ Tuscany has many beautiful cities 16. I spent a year travelling around _____ Europe 17. Her village is near _____ Lake Titicaca 18. Would you lượt thích to visit _____ South America? 19. They live near _____ Thames đôi mươi. I think _____ Cornwall is a very beautiful part of England

Đáp án bài tập mạo từ

Bài 1:

acaccbbaba

Bài 2:

1.  boys lượt thích playing with cars. 2. The Amazon is South America’s largest river. 3. I never listen to the radio. In fact, I haven’t even got a radio. 4. What an amazing idea he had yesterday evening. 5. The rich should do more to lớn help the poor. 6. My dad always liked khổng lồ go khổng lồ — school. 7. Did you see the film on  television or at the cinema? 8. There’s half  litre of milk left in the fridge. 9.  Uncle Norman and  Aunt Lydia stayed with us over the weekover. 10. Austria was ruled by the Habsburgs for many centuries. 11. Dad told us to go to  bed at ten. 12. What’s the highest mountain on  earth? 13. I met a few American tourists when I was in Italy. 14. The earth moves around the sun every 365 days. 15. The Soviet Union was the first country lớn send a human being into  space. 16. I had lớn stay in  hospital for two weeks in order lớn recover. 17.  oranges and apples have a lot of vitamins. 18. This is the most wonderful present I’ve ever had. 19.  President Bush is from Texas. đôi mươi. I’m not very hungry. I had a big breakfast

Bài 3:

1. We had a very nice meal. The cheese was exceptionally good. 2. Are you interested in  science or  music? 3. They got married but the marriage wasn’t very successful. 4. Do you know any of the people who live sầu across the road? 5. After  work the boss usually invites his staff lớn the pub. 6. When mom was ill a lot of her friends came to the hospital to lớn visit her. 7. Many people hate  violence, but they like lớn watch it in  movies. 8. Have sầu you ever visited  Madame Tussaud’s in London? 9.  life would be difficult without the useful machines & gadgets we have sầu today. 10. I’m on — night duty this week. 11. I know someone who wrote a book about  American presidents. 12.  World War II ended in 1945. 13. The fumes of cars & factories are the primary reasons for  air pollution. 14. He was an unsuccessful musician when he came to lớn this town. 15. Don’t stay in that khách sạn. The beds there are very uncomfortable. 16. The oto sped away at a hundred km an hour. 17. John doesn’t usually go to  church on  Sundays. 18. He was sent to  prison for  murder. 19. At the beginning of his speech he spoke about  tourism in general. 20. We usually go by  train, but today we’re taking the bus.

Bài 4:

1. I went sailing around  Lake Geneva 2. I’ve been living in — London for six years 3. The Danube runs through many European cities 4. Wild horses live sầu in the Gobi Desert 5. The Pacific Ocean has many different types of fish 6. I love sầu swimming in the Mediterranean 7. We spent our holiday on the shore of — Lake Windermere 8. The Nile is a very beautiful river 9. She stayed in — Belgrade for several weeks 10. Her husb& comes from — California 11. They studied the geology of the Sahara Desert 12. They crossed the Blachồng Sea by boat 13. He has always wanted to lớn visit — Rome 14. She lived in — Asia for several years 15. — Tuscany has many beautiful cities 16. I spent a year traveling around — Europe 17. Her village is near — Lake Titicaca 18. Would you lượt thích to lớn visit — South America? 19. They live near the Thames 20. I think — Cornwall is a very beautiful part of England