BÀI THU HOẠCH AN NINH QUỐC PHÒNG ĐỐI TƯỢNG 3

Contents

Mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng tri thức quốc phòng an ninh nhân vật 3Đánh Giá bài thu hoạch đối tượng 3

Học Điện Tử Cơ Bản xin giới thiệu tới các bạn tài liệu bài thu hoạch quốc phòng an ninh đối tượng 3 được chúng tôi tổng hợp cụ thể, chuẩn xác và đăng tải ngay sau đây.

Bạn đang xem: Bài thu hoạch an ninh quốc phòng đối tượng 3

Bài thu hoạch quốc phòng an ninh đối tượng 3 , 4 , 5

Bài thu hoạch quốc phòng an ninh đối tượng 3 là gì ?

Bài thu hoạch an ninh quốc phòng đối tượng 3 là bài thu hoạch do các học viên là cán bộ có thứ bậc quân hàm Trung tá, Thiếu tá, các cán bộ có phụ cấp chức phận chỉ huy từ 0,5 tới 0,6.

*
Bài thu hoạch quốc phòng an ninh đối tượng 3

Mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng tri thức quốc phòng an ninh nhân vật 3

Trong toàn cầu hiện nay, những tranh chấp căn bản của thời đại vẫn còn đó những biểu thị dưới sắc thái mới; cuộc tranh đấu dân tộc và tranh đấu giai cấp trên toàn cầu vẫn tiếp diễn diễn ra gay gắt với nhiều bề ngoài không giống nhau. Tuy vậy, hòa bình, cộng tác, tăng trưởng vẫn là xu hướng chủ công. Xu thế thế giới hóa về kinh tế, tăng nhanh đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế và cuộc cách mệnh khoa học công nghệ trên tất cả các lĩnh vực đang mở ra những thời cơ và thử thách mới. Thế giới tiếp diễn đương đầu với khủng hoảng kinh tế và các vấn đề thiên tai, dịch bệnh, những vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống… Khu vực châu Á Thái Bình Dương, Đông Bắc Á vẫn tiềm tàng nhiều yếu tố bất bình ổn do cạnh tranh ích lợi chiến lược giữa các nước phệ. Khu vực Đông Nam Á nổi lên là sự phức tạp trong xử sự trên Biển Đông, sự mâu thuẫn tác động của các nước phệ càng ngày càng ngày càng tăng, tạo nguy cơ mất bình ổn, thậm chí căng thẳng trong các quan hệ song phương, đa phương.

*

Trong bối cảnh quốc tế mới, chủ nghĩa đế quốc và các thần thế cừu địch thường xuyên chỉnh sửa chiến lược và phương thức chống phá cách mệnh nước ta, chúng sử dụng phương thức phi vũ trang, đặc trưng nguy khốn là thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ. Các thần thế phản động, cừu địch tiếp diễn sử dụng chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” để can thiệp vào công tác nội bộ của nước ta. Do vậy, phương thức tranh đấu phi vũ trang càng ngày càng giữ địa điểm quan trọng và được chúng ta nhận thức đầy đủ hơn. Chiến đấu trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, đối ngoại là những nội dung và phương thức cần được đặc trưng chú trọng trong sự nghiệp bảo vệ Đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, chúng ta cần đặc trưng coi trọng việc “tự bảo vệ” trong mỗi con người, mỗi tổ chức, trong mỗi ngành, mỗi cấp; bảo vệ Đất nước xã hội chủ nghĩa phải được thực hiện ngay từ cơ sở. Cần coi trọng sức mạnh truyền thống và tiên tiến, sức mạnh tổng hợp trong giữ nước, xây dựng khối đại kết đoàn toàn dân tộc dưới sự chỉ huy của Đảng, từ mẫu hình tới các quan hệ Đảng Nhà nước các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong hệ thống chính trị … nhằm hình thành sức mạnh tổng hợp béo phệ để bảo vệ Đất nước.

Chiến lược “diễn biến hòa bình” và đặc biệt của chiến lược “diễn biến hòa bình”

1.1. Khái niệm

Diễn biến hoà bình là chiến lược căn bản của chủ nghĩa đế quốc và các thần thế cừu địch thực hiện nhằm lật đổ cơ chế chính trị xã hội của các nước văn minh, trước tiên là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong, chủ công bằng các giải pháp phi quân sự, xúc tiến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cơ chế chính trị xã hội theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản do Mỹ thao túng, bá quyền. Thuật từ “diễn biến hòa bình” còn được sử dụng thay thế cho các thuật từ khác như “chiến tranh ko tiếng súng”, “cách mệnh màu”, “cách mệnh nhung”, “cách mệnh huê hồng”, “thắng lợi ko cần chiến tranh”… Đặc biệt căn bản để nhận diện chiến lược “diễn biến hòa bình” so với các chiến lược phản cách mệnh khác:

*
giáo trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3

1 là, đây là trận chiến ko sử dụng súng, ko mùi thuốc súng.

2 là, đây là trận chiến chủ công sử dụng các dụng cụ mềm như kinh tế, ngoại giao, văn hóa, tư tưởng, lúc cần mới sử dụng sức mạnh quân sự để răn đe đối thủ.

3 là, ảnh hưởng từ bên ngoài vào hình thành sự chuyển hóa, tự diễn biến, tự suy yếu bên trong các nước xã hội chủ nghĩa, phê duyệt con người, lực lượng và công cụ của chính đối thủ.

4 là, ko hủy hoại của nả, vật chất của đối thủ bằng sức mạnh quân sự, chủ công ru ngủ gây mất cảnh giác cách mệnh của dân chúng lao động, sắm chuộc, lôi kéo những người có chức phận cao trong cơ quan Đảng và Nhà nước, những văn nghệ sĩ, kiến thức có uy tín, những người có tư tưởng dao động, nhận thức sai lệch hoặc bất mãn với cơ chế.

5 là, chiến lược “diễn biến hòa bình” mang tính thế giới, được khai triển trên quy mô phệ và rộng khắp, thực hiện “gặm nhấm”, ko hấp tấp, có trọng điểm, trọng tâm, từng bước khiến cho đối thủ rối loạn nội bộ rồi sụp đổ… “diễn biến hòa bình” đã biến thành 1 trong những nguyên cớ dẫn tới sự sụp đổ của Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô. Ngày nay, chủ nghĩa đế quốc và các thần thế cừu địch phản động đang tăng nhanh “diễn biến hòa bình” đối với các nước xã hội chủ nghĩa còn lại. “diễn biến hòa bình” do các thần thế cừu địch thực hiện đã và đang là 1 trong 4 nguy cơ của cách mệnh Việt Nam. Đảng ta đã khẳng định: “diễn biến hòa bình” do các thần thế cừu địch gây ra tới bây giờ vẫn còn đó và diễn biến phức tạp, đan xen, ảnh hưởng lẫn nhau, chẳng thể xem nhẹ nguy cơ nào.

Như vậy nội dung chính của diễn biến hòa bình là:

Sử dụng mọi mưu mô phi quân sự, liên kết với răng đe quân sự để ngầm phá từ bên trong, tạo ra các lực lượng chính trị đối lập núp dưới chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền.Khích động các tranh chấp tín ngưỡng, dân tộc, sắc tộc.Triệt để khai thác và lợi dụng những gian truân, sơ sót của Nhà nước hiện hành, hình thành áp lực càng ngày càng phệ buộc chỉ huy nhà nước phải từng bước chuyển hoá, chỉnh sửa đường lối chính trị, nhường quyền chỉ huy cho lực lượng đối lập. Ảnh hưởng của chiến lược diễn biến hòa bình là 1 trong những nguyên cớ đưa tới sự sụp đổ của nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô. Bạo loạn lật đổ là hành động chống phá bằng bạo lực có tổ chức của lực lượng phản động, gây rối loạn thứ tự an ninh xã hội, nhằm lật đổ chính quyền văn minh (cách mệnh) thiết lập chính quyền phản động ở địa phương hoặc trung ương. Bạo loạn lật đổ là 1 mưu mô của chủ nghĩa đế quốc và các thần thế phản động trong chiến lược diễn biến hòa bình để xoá bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. 1 số đặc biệt chủ công của bạo loạn lật đổ:Về bề ngoài: Bạo loạn chính trị; Bạo loạn vũ trang; Bạo loạn chính trị liên kết vũ trangVề quy mô: Có thể diễn ra ở nhiều chừng độ từ qui mô bé tới qui mô phệ. Phạm vi địa bàn xảy ra có thể ở nhiều nơi, nhiều vùng của quốc gia, trọng tâm là những vùng trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá của trung ương và địa phương, nơi mẫn cảm về chính trị hoặc ở các khu vực, địa bàn nhưng cơ sở chính trị của địa phương yếu kémBạo loạn lật đổ là hoạt động bằng bạo lực có tổ chức của chủ nghĩa đế quốc và lực lượng phản động để chống phá các nước văn minh trước tiên là các nước xã hội chủ nghĩa.Mục tiêu của bạo loạn lật đổ nhằm lật đổ chính quyền văn minh thiết lập chính quyền phản động ở địa phương hoặc trung ương. Diễn biến hòa bình là công đoạn hình thành những điều kiện, cơ hội cho bạo loạn lật độ. Cả diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đỗ đều cùng thực chất phản cách mệnh trong thủ đoạn chống phá các nước văn minh, trước tiên là các nước xã hội chủ nghĩa.

1.2. Quá trình tạo nên tăng trưởng chiến lược “diễn biến hòa bình”

Diễn biến hòa bình ban đầu chủ nghĩa đế quốc sử dụng như là 1 phương thức, mưu mô luôn gắn với chiến lược quân sự, cung cấp cho chiến lược quân sự, dần dần trở thành 1 chiến lược hoàn chỉnh trong chiến lược phản cách mệnh thế giới của chúng. Quá trình ấy được tổ chức sơ lược như sau:

Những 5 của thập kỷ 40 50 (Sau lúc chiến tranh toàn cầu lần thứ 2 xong xuôi (1945).Ngày 22 tháng 12 5 1946 người đại diện của Mỹ ở Liên Xô, đã trình lên Chính phủ Mỹ kế hoạch chống Liên Xô toàn diện: bủa vây quân sự; phong tỏa kinh tế; lật đổ chính trị; có thể dùng vũ lực can thiệp. Cũng thời kì này, giám đốc CIA (cơ quan tình báo Mỹ) tuyên bố: Chỉ tiêu là phải gieo rắc ở Liên Xô sự hỗn loạn và phải khởi đầu bằng chiến tranh tâm lí, thay trị giá của họ bằng đồ rởm và tìm mọi cách ủng hộ và nâng đỡ đám gọi là “nghệ sĩ” để họ quảng bá bạo lực, đồi trụy, chủ nghĩa trâng tráo, phản bội. Từ ấy chiến tranh tâm lí chống Liên Xô được nâng lên hàng quốc sách ở Mỹ, gọi là chiến tranh tâm lí tổng lực. Trong 2 5 1949 1950, Mỹ đã chi 50 triệu USD cho hoạt động chiến tranh tâm lí, 5 1949 Mỹ lập Uỷ ban Châu Âu tự do có đài phát thanh riêng (đài phát thanh “Châu Âu tự do”). Như vậy tới thập kỹ 50, ý nghĩ diễn biến hòa bình đã được bổ sung cho chiến lược tiến công quân sự.Những 5 60 Tổng thống John F. Kennedy (J. Kennơđi) đưa ra chiến lược hoà bình, với chế độ “mũi tên và cành ôliu”. Từ đây diễn biến hòa bình bước đầu biến thành chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và luôn đi kế bên sức mạnh quân sự.Những 5 70, Tổng thống Richard Nixon (R. Ních-xơn) triệt để sử dụng chế độ ngoại giao “cây gậy và củ cà rốt”. Với chế độ này, Mỹ vừa đe doạ bằng sức mạnh quân sự, vừa sắm chuộc bằng ích lợi kinh tế nhằm khuất phục các nước, nhất là các nước chậm tăng trưởng. Trên thực tiễn, 1 mặt xúc tiếp hòa hoãn với các nước xã hội chủ nghĩa: Tiến hành thẩm thấu tư tưởng và văn hoá, gieo rắc hạt giống phá hoại từ bên trong; tiến hành hội thoại thay cho đối đầu đối với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. Thương thảo trên ưu điểm là 1 phương sách của R.Nixon để tiến hành diễn biến hòa bình trong quá trình này.Những 5 80, khi này các nước xã hội chủ nghĩa tiến hành cải tổ, canh tân, đổi mới, đây là 1 chủ trương đúng mực nhằm khiến cho xã hội chủ nghĩa tăng trưởng. Nhưng công đoạn tiến hành, có 1 số sai trái, kẻ thù lợi dụng và chúng dùng diễn biến hòa bình ráo riết tiến công nhằm làm các nước xã hội chủ nghĩa sụp đổ. 5 1988, R. Nixon xuất bản cuốn sách “1999 thắng lợi ko cần chiến tranh”. Đấy là cơ sở làm mốc cho sự hoàn chỉnh chiến lược diễn biến hòa bình về lí luận. 5 1989, Tổng thống George Bush đi thăm 1 số nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu: Ba Lan, Hungary, đã phát xuất hiện những tranh chấp trong nội bộ Đảng Cộng sản và những sai trái của Đảng trong xây dựng chủ nghĩa xã hội. G. Bush đã thúc đẩy mau chóng thuyết giáo “Vượt trên chặn đứng”. Và vào cuối những 5 80 đầu những 5 90, diễn biến hòa bình được chủ nghĩa đế quốc tiến hành ráo riết, nó biến thành 1 chiến lược tiến công mạnh bạo vào các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô, khiến cho các nước này mau chóng bị sụp đổ. Tóm lại diễn biến hòa bình có 1 công đoạn tạo nên tăng trưởng khá rõ nét. Quá trình ấy theo 1 trình tự, ban đầu là 1 phương thức, 1 mưu mô dần trở thành 1 chiến lược hoàn chỉnh nằm trong chiến lược thế giới phản cách mệnh của chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là Mỹ. Chiến lược ấy luôn gắn với chiến lược quân sự của Mỹ.
*
bài thu hoạch kiến thức quốc phòng đối tượng 3

1.3. Những mưu mô chủ công của các thần thế cừu địch tiến hành “diễn biến hòa bình” và “bạo loạn lật đổ” chống phá Việt Nam

a. Về mục tiêu:

Thúc đẩy “Tự do hoá” về chính trị và kinh tế từ đó chuyển hoá VN theo quỹ đạo TBCN

Lôi kéo VN từng bước phụ thuộc vào họ để gây ảnh hưởng ở VN và các nước có liên can, tạo 3̀n đạp phát triển đến các nước khác.

b. Về phương châm: Mềm, ngầm, sâu

Diễn biến hòa bình là chính liên kết răn đe quân sự có chọn lựa và lúc có cơ hội, xây dựng lực lượng phản động người Việt Nam ở trong và ngoài nước Việt Nam là chính: (ngụy quân, ngụy quyền cũ ko cải tạo, lực lượng phản động trong dân tộc, tín ngưỡng, trí thức, văn nghệ sĩ, các phần tử thoái hoá biến chất, bất mãn trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và trong dân chúng ta); phá hoại càng cao, càng sâu càng tốt, phá có trọng tâm, chui sâu leo cao vào các cơ quan chỉ huy của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, phá hoại kinh tế là trọng điểm.

c. Về thủ đoạn hoạt động:

Chống phá về chính trị tư tưởng

Phá hoại về kinh tế

Lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá ta

Lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá ta

Kích động, phối hợp hành động của lực lượng phản động trong nước và bọn phản động ngoài nươc để phá ta

Vô hiệu hoá LLVTND

Biện pháp trong bài thu hoạch an ninh quốc phòng đối tượng 3

Sự nghiệp đổi mới, xây dựng và và bảo vệ Đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa vừa có những thuận tiện rất căn bản, lại vừa phải đối diện với những nguy cơ, thử thách béo phệ, nhất là lúc quốc gia tham dự sâu, rộng hơn vào cộng tác quốc tế. Những yếu tố trên ảnh hưởng thường xuyên, trực tiếp tới nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đất nước yêu cầu chúng ta phải có phương thức và biện pháp phù hợp và hữu hiệu trong tình hình mới. Khi đã nhận thức được rõ ràng về diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ thì việc phải làm như thế nào, hoạt động và tổ chức xã hội, chính trị, quân sự, an ninh của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta sẽ phát triển thành rõ ràng hơn.

2.1. Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, bị động trong xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế.

Xem thêm: Suy luận lô đề là gì? Những cách suy luận lô đề trúng lớn

Giữ vững sự bình ổn xã hội và khiến cho quốc gia càng ngày càng lớn mạnh về mọi mặt.Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, bị động trong xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế là biện pháp hữu hiệu để giữ vững và xúc tiến nhân tố bên trong của quốc gia luôn bình ổn.

2.2. Tăng lên nhận thức về thủ đoạn, mưu mô của các thần thế cừu địch nắm chắc mọi diễn biến ko để tiêu cực, bất thần.

Giáo dục phổ quát trong toàn xã hội để mọi người dân Việt Nam, mọi tổ chức chính trị, xã hội đều nhận thức thâm thúy thủ đoạn mưu mô trong chiến lược “DBHB” của đối phương chống phá cách mệnh Việt Nam.Chiến đấu phê phán những biểu thị mơ hồ, mất cảnh giác cách mệnh trong nội bộ dân chúng, sinh viên trước thủ đoạn, mưu mô nham hiểm trong chiến lược “DBHB” của đối phương chống phá nước ta ngày nay.Mỗi người dân Việt Nam phải có kiến thức, có khả năng chính trị, có cách thức phê chuẩn, phát hiện và báo cáo kịp thời mưu mô chống phá của đối phương cho cơ quan có công dụng xử lí, ko để bất thần.

2.3. Xây dựng tinh thần bảo vệ Đất nước cho toàn dân.

Đối với nước ta, bảo vệ Đất nước là 1 trong 2 nhiệm vụ chiến lược của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.Phải luôn nêu cao ý thức cảnh giác, củng cố hương phòng, bảo vệ an ninh chính trị, thứ tự an toàn xã hội và các thành tích cách mệnh do chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là Mĩ và các thần thế cừu địch tấn công quyết liệt vào độc lập chủ quyền của tất cả các nước, dân tộc đặc trưng là các nước xã hội chủ nghĩa trong ấy có nước ta.Giáo dục tinh thần bảo vệ Đất nước phải mang tính toàn diện nhưng mà tập hợp vào:+ Giáo tình dục yêu quê hương, quốc gia, ý thức cảnh giác trước mọi thủ đoạn, mưu mô của đối phương chống phá nước ta+ Giáo dục ý kiến điểm, đường lối của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Đất nước xã hội chủ nghĩa trong quá trình cách mệnh mới.+ Giáo dục ý thức dấn thân vì Đất nước, cảm tử để Đất nước quyết sinh+ Vẻ ngoài giáo dục phải nhiều chủng loại, thích hợp với tùy từng nhân vật

2.4. Xây dựng cơ sở chính trị, xã hội lớn mạnh về mọi mặt

Xây dựng cơ sở chính trị- xã hội lớn mạnh sẽ đảm bảo cho cơ chế xã hội luôn bình ổn, tăng trưởng. Do vậy, phải luôn chú trọng xây dựng khối đại kết đoàn toàn dân tộc lớn mạnh, theo ý kiến của Đảng cộng sản Việt Nam ngày nay là kết đoàn các dân tộc, tín ngưỡng, giai cấp, phân khúc dân chúng, mọi thành phần kinh tế, mọi giới, mọi thế hệ, mọi vùng, mọi miền quốc gia, kết đoàn trong Đảng và ngoài Đảng, người đang công việc và người đã nghỉ hưu, người trong nước và người đang sinh sống ở nước ngoàiTăng lên trình độ chính trị, tư tưởng, nhân phẩm, đạo đức, lối sống của đảng viên, năng lực chỉ huy của tổ chức Đảng ở các đơn vị quản lý, nhất là cơ sở.Duy trì nghiêm kỷ luật của Đảng ở các đơn vị quản lý, xử lí kịp thời những đảng viên, tổ chức Đảng có thiếu sót, khen thưởng kịp thời những đảng viên, tổ chức Đảng và dân chúng tiến hành tốt đường lối, chủ trương Điều lệ Đảng và chế độ luật pháp của Nhà nước

2.5. Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương lớn mạnh

Xây dựng lực lượng dân binh tự vệ, dự tiêu cực viên phải rộng khắp ở tất cả các làng bản, xã phường, thị trấn, các cơ quan, tổ chức và đặt dưới sự chỉ huy của Đảng.Đảm bảo khai triển thế trận phòng ngự ở các địa phương, cơ sở.Phải chú trọng khắc phục đúng mực mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng nhưng mà lấy chất lượng là chính.

2.6. Xây dựng, luyện tập các phương án, các cảnh huống chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của địch.

Mỗi mưu mô, bề ngoài, giải pháp nhưng đối phương sử dụng trong chiến lược “DBHB”, bạo loạn lật đổ cần có phương thức xử lí chi tiết, hiệu quả.Khi mỗi cảnh huống bạo loạn xảy ra, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân và của cả hệ thống chính trị, xử lí theo nguyên lý nhanh gọn cương quyết cởi mở đúng nhân vật ko để lan rộng, kéo dài.Xây dựng đầy đủ, luyện tập các phương án sát với diễn biến từng địa phương, từng đơn vị, từng cấp, từng ngànhHoạt động xử lí bạo loạn lật đổ phải đặt dưới sự chỉ huy của Đảng, quản lý của chính quyền, các đơn vị quản lý tham vấn, quân đội và công an.

2.7. Tăng nhanh sự nghiệp công nghiệp hoá, tiên tiến hoá quốc gia và chăm lo tăng lên đời sống vật chất, ý thức cho dân chúng lao động.

Tăng nhanh sự nghiệp CNH, HĐH quốc gia theo định hướng xã hội chủ nghĩa bản chất là để phục vụ hạ tầng, tăng trưởng lực lượng sản xuất và từng bước hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, cùng lúc là điều kiện để tăng năng suất lao động của xã hội, tăng lên đời sống vật chất, ý thức cho dân chúng lao động để hình thành sức mạnh của thế trận “lòng dân”.

tiêu luận quốc phòng an ninh đối tượng 3

Liên hệ bản thân bài thu hoạch đối tượng 3

Xác định trong thời bình, giải pháp “Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, bị động trong xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế” là biện pháp quan trọng hàng đầu làm thất bại thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, chống phá cách mạnh ta của các thần thế cừu địch. Bởi, thụt két, tham nhũng lãng phí đang là một nguy cơ, ảnh hưởng rất lớn đến con đường đi lên CNXH của nước ta. Nếu ko chống được căn bệnh mang tính trầm kha này, nó sẽ là ung nhọt di căn trong lòng xã hội, xói mòn đạo đức, niềm tin, làm nhụt ý chí phấn đấu của toàn dân tộc. Đồng thời, chúng ta phải nỗ lực phát triển kinh tế xã hội, cương quyết ko để bị tụt hậu về kinh tế, vì kinh tế là nền tảng vững chắc để phát triển đất nước. Do nước ta là nước xác định con đường đi lên xã hội XHCN, nên trong chiến lược phát triển kinh tế, nhất định phải giữ vững định hướng XHCN, ko để rơi vào quỹ đạo kinh tế TBCN, tránh tình trạng cá lớn nuốt cá bé, cạnh tranh kinh tế ko lành mạnh.

Một trong những đối tượng và mục tiêu quan trọng nhất của chiến lược “diễn biến hòa bình”, là tấn công vào thế hệ trẻ lứa tuổi ngày mai của 1 quốc gia, làm cho thế hệ trẻ mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, xa rời lý tưởng cao đẹp của chủ nghĩa công sản, rơi vào quỹ đạo văn vẻ́ sống gấp, sống hưởng thụ của chủ nghĩa tư 3̉n, coi 3̉n thân mình là lớn hơn tất cả… Vì vậy, giải pháp chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, chắc chắn phải là giải pháp giáo dục lý tưởng chủ nghĩa cộng sản, giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục ý thức cảnh giác cách mạng cao độ cho thế hệ trẻ.

Là 1 cán bộ, đảng viên hiện đang công việc tại Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại “Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương có công dụng tích lũy, tổng hợp, phân tách và hỗ trợ thông tin về kinh tế công nghiệp, thương nghiệp, thị phần, thương gia dùng cho điều hành nhà nước của Bộ Công Thương, các cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức kinh tế theo quy định của luật pháp”. Với chức phận Phó Chánh Văn phòng đảm trách Văn thư- Tổng hợp và Ban đối ngoại và Cộng tác quốc tế, xác định được vai trò, bổn phận của mình, bản thân luôn kiên trì lý tưởng cộng sản, ko dừng bồi dưỡng trí não, lập trường ý kiến và nhân phẩm đạo đức; trau dồi, tăng lên năng lực về mọi mặt, quyết tâm gìn giữ sự kết đoàn hợp nhất cùng số đông tranh đấu bảo vệ nền móng tư tưởng, đường lối, ý kiến của Đảng; Luôn lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam trong mọi hành động, sự lãnh đạo, chỉ huy của mình. Chi tiết:

Bản thân luôn tìm tòi, nghiên cứu nắm vững, hiểu biết đủ, đúng về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên cơ sở ấy quán triệt thâm thúy và góp phần tổ chức tiến hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước trong thực tế.Tăng nhanh công việc tham vấn cho Chi uỷ, Chỉ huy Văn phòng và Ban Giám đốc Trung tâm trong công việc tập huấn, bồi dưỡng về lý tưởng, chính trị, cũng như tăng lên năng lực về điều hành và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thuộc Trung tâm.Kiên quyết tranh đấu với tư tưởng cục bộ, bè lũ và các biểu thị thời cơ, thực dụng chủ nghĩa vì ích lợi tư nhân, ích lợi nhóm, ko để hiện ra hiện trạng bè lũ gây mất kết đoàn nội bộ. Có tinh thần nghiêm chỉnh lắng tai, tiếp nhận các quan điểm đóng góp của số đông, tư nhân; nghiêm chỉnh phê bình, góp ý ngay thẳng với đồng đội, đồng nghiệp. Kiên quyết tranh đấu với các biểu thị sai lầm của cán bộ cùng cấp và dưới quyền, ko nề hà tránh né.Kiên quyết tranh đấu với các luận điệu xuyên tạc và lợi dụng các góc cạnh đời sống xã hội của đối phương, liên kết với việc lên án, ngăn dự phòng các tổ chức và hành vi hoạt động văn hoá với mục tiêu xấu. Luôn giữ vững hiện trạng tâm lí ý thức, bình ổn tư tưởng của xã hội.Luôn tăng lên tri thức về mọi mặt để giữ vững khả năng chính trị, có cách thức phê chuẩn tiếp cận thông tin 1 cách đúng mực khoa học.Tăng lên cảnh giác, tranh đấu với những nhận thức ko đúng, ngộ nhận, mơ hồ trước các nguồn thông tin ngược chiều với ý kiến, chủ trương chế độ của Đảng, Nhà nước.Thường xuyên theo dõi và cập nhật các thông tin thời sự, chính trị và xã hội để có được hiểu biết và sự đúng mực trong đường lối cũng như trong nghĩ suy của bản thân, cố gắng học tập, lao động theo tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh lớn lao.Bản thân có tinh thần tự giác, kỷ luật trong công đoạn xúc tiếp thông tin. Chấp hành tốt các quy định về quyền thông tin, khuôn khổ thông tin, tham dự hăng hái tranh đấu chống phao tin, đồn nhảm, lưu truyền thông tin xấu, thất thiệt.Với vai trò là 1 cán bộ đảm trách bộ phận Văn thư Tổng hợp 1 cơ quan thông tin trực thuộc Bộ Công Thương, thường xuyên có văn bản chỉ dẫn, đôn đốc các đơn vị Bản tin, Báo chí, các đơn vị làm công việc thông tin, dự đoán kinh tế vĩ mô thuộc Trung tâm; bám sát mọi chủ trương, chế độ của Đảng và luật pháp của Nhà nước, làm tốt các công việc thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận và công việc dự đoán về kinh tế công nghiệp và thương nghiệp giúp bình ổn thị phần, góp phần xúc tiến tăng trưởng kinh tế quốc gia.Hăng hái chủ động tham dự phong trào bảo vệ trị an, góp phần làm thất bại các thủ đoạn, mưu mô ấy, giữ vững bình ổn mọi mặt của cơ quan và khu dân cư mình sinh sống, góp phần tăng lên nhận thức về công việc quốc phòng toàn dân, đẩy mạnh mối quan hệ giữa cán bộ, chiến sĩ với dân chúng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, thứ tự an toàn xã hội trên khu vực. Tham gia hăng hái công việc bảo vệ an ninh đất nước, gìn giữ thứ tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận an ninh dân chúng cứng cáp; phối hợp tham vấn, đề nghị về đẩy mạnh công việc dân vận và tiến hành Quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Đất nước, chống diễn biến hoà bình, phòng chống phạm nhân và tệ nạn xã hội, phòng chống, giải quyết hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn; bàn luận thông tin về tình hình dân chúng liên can tới công việc dân vận trên lĩnh vực an ninh thứ tự; tham vấn, đề nghị với cấp uỷ, chính quyền các đơn vị quản lý biện pháp xử lý dứt điểm các vụ việc phức tạp về an ninh thứ tự, ko để nảy sinh điểm hot…

Tóm lại, xu hướng thế giới hóa về kinh tế, tăng nhanh đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế và cuộc cách mệnh khoa học công nghệ trên tất cả các lĩnh vực đã và đang đặt ra những thời cơ và thử thách mới đối với quốc gia ta. Mưu mô chống phá nhà nước, cơ chế ta của chủ nghĩa đế quốc và các thần thế cừu địch là thường xuyên, liên tiếp, dưới nhiều mưu mô, bề ngoài tinh xảo không giống nhau. Chúng thường xuyên chỉnh sửa chiến lược và phương thức để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, chúng luôn coi Việt Nam là 1 trọng tâm; trong ấy, đặc trưng nguy khốn là thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ cách mệnh ta, để thấy được tác động, tác hại và thuộc tính phức tạp, quyết liệt của cuộc tranh đấu trong sự nghiệp đổi mới ngày nay.

Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta phải luôn tăng lên cảnh giác, nhận thức rõ thuộc tính nguy khốn của thủ đoạn, mưu mô của đối phương thấy được thuộc tính phức tạp, quyết liệt trong cuộc tranh đấu này, kết đoàn, cương quyết đánh bại chúng, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đối với cán bộ công chức, nhân viên việc học tập và tăng lên kiến thức nhằm có nhận thức và cái nhìn đúng mực chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước nước ta là hết sức quan trọng .

Chúng ta xác định, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thần thế cừu địch đối với cách mệnh nước ta là nhiệm vụ cần kíp và dài lâu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa quá trình mới. Từ ấy, mỗi người dân khái quát, mỗi cán bộ, công chức, nhân viên nói riêng cần kiên trì lý tưởng cộng sản, nêu cao cảnh giác cách mệnh, xác định rõ bổn phận, theo lĩnh vực hoạt động của mình có những hành động thiết thực góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân làm thất bại mọi thủ đoạn chống phá cách mệnh ta của các thần thế cừu địch; cùng lúc, ko dừng trau dồi, bồi dưỡng tăng lên năng lực về mọi mặt để cống hiến xây dựng 1 quốc gia Việt Nam xã hội chủ nghĩa tân tiến, giàu mạnh, hình thành sức mạnh tổng hợp để xây dựng và bảo vệ cứng cáp Đất nước.

| W88Vuive