Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Tiểu Học 2017-2018

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thể hiện những nội dung, kiến thức giáo viên đã tìm hiểu, nghiên cứu được. Tùy vào chương trình và các module mà nội dung sẽ có sự khác nhau.

Dưới đây, chúng tôi đã tập hơn 10 mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên với nhiều chương trình khác nhau, nhiều cấp bậc từ mầm non đến THPT để bạn đọc tham khảo và dễ dàng hoàn thành bài viết của mình.

Bạn đang xem: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học 2017-2018

Bạn đang xem: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học 2017-2018Bạn đang xem: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học 2017-2018Bạn đang xem: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học 2017-2018

I. 10 Mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên được đánh giá caoIII. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cần có những nội dung gì?

I. 10 Mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên được đánh giá cao

1. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên

Giáo viên để theo kịp sự phát triển của xã hội thì buộc phải học tập, bồi dưỡng thường xuyên. Yêu cầu cần cập nhật xu hướng xã hội, thông tin chính trị, đạo đức nghề nghiệp. Và yêu cầu giáo viên phải có kỹ năng tự bồi dưỡng, tự học tập các kiến thức chuyên môn mới. Theo một số thông tư mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các giáo viên phải thực hiện các hoạt động bồi dưỡng thường xuyên để tạo các chuyển biến mới mạnh mẽ về hiệu quả chất lượng đào tạo, đáp ứng công cuộc xây dựng đất nước đổi mới.


*

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên

Download tài liệu

2. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THPT

Giáo viên cấp trung học phổ thông là nhóm đối tượng cần được bồi dưỡng các kiến thức liên quan đến việc hỗ trợ, đào tạo giáo dục các học sinh cá biệt. Việc bồi dưỡng các kỹ năng như: liệt kê các phương pháp thu thập thông tin về học sinh cá biệt, các phương pháp giáo dục học sinh các biệt, các phương pháp phối hợp thu thập thông tin, đánh giá kết quả học tập có tính đến đặc điểm của lứa tuổi học sinh THPT và những đặc điểm cá nhân của từng học sinh.


*

Tham khảo bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THPT

Download tài liệu

3. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học

Đây là mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 23. Việc bồi dưỡng thường xuyên các giáo viên được chia thành nhiều module. Các giáo viên khi được bồi dưỡng sẽ lựa chọn các module riêng để thực hiện các quy trình bồi dưỡng bản thân. Trong đó module 20, 22, 23 hỗ trợ bồi dưỡng về mặt áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy như: Tin học cơ bản, sử dụng phần mềm giáo dục để dạy Tiểu học, tìm kiếm và khai thác thông tin trên mạng Internet. Các module này thành 1 tổ hợp phù hợp với các giáo viên cấp Tiểu học, được lựa chọn để bồi dưỡng kỹ năng và nâng cao tay nghề, trình độ giảng dạy sao cho phù hợp với tiêu chuẩn giáo viên thời đại công nghệ mới.


*

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học

Download tài liệu

4. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên 2013-2014

Đối với vấn đề thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cấp trung học phổ thông, tổ hợp module 14, 18, 26 tương đối phù hợp với nhu cầu hiện tại:

Xây dựng kế hoạch theo hướng tích cựcphương pháp dạy học tích cựcnghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường trung học cơ sở

Với tổ hợp 3 module này giúp giáo viên xác định được rõ ràng lộ trình đào tạo và phát triển kiến thức rõ ràng cho bản thân và học sinh.


*

Mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên 2013

Download tài liệu

5. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên nhiệm vụ giảng dạy sinh học lớp 6, 9 và công nghệ lớp 6

Việc giảng dạy tích hợp các kiến thức ở một số môn học và những hoạt động giáo dục khác là yêu cầu từ các thông tư của bộ giáo dục, việc nghiên cứu, bồi dưỡng tự học của giáo viên để cập nhật theo các thông tư phải thực hiện thường xuyên. Áp dụng các module 14,18,26 vào nghiên cứu phương pháp giảng dạy mới giúp cho việc học tập có ý nghĩa hơn cho các học sinh.

Xem thêm: " Home Sweet Home Là Gì ? Phân Biệt 'House' Và 'Home' (2)


*

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên nhiệm vụ giảng dạy sinh học lớp 6, 9 và công nghệ lớp 6

Download tài liệu

6. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THCS module 19,20,21,22 năm 2015

Với các module 19,20,21,22 tập trung về các mục:

dạy học với công nghệ thông tinsử dụng các thiết bị dạy họcbảo quản thiết bị dạy họcsử dụng một số phần mềm dạy học

Tổ hợp module này sau khi được bồi dưỡng thường xuyên sẽ giúp giáo viên có cái nhìn tổng quan về áp dụng thiết bị dạy học, đi kèm công nghệ thông tin vào quá trình giảng dạy của mình. Hỗ trợ giáo viên thay đổi cách tiếp cận với học sinh thông qua vận dụng bài giảng kiểu mới, đi kèm tích hợp các kiến thức chéo các môn học để học sinh có hứng thú với môn học của bản thân.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THCS

Download tài liệu

7. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non module 20, 24, 30

Đây là bài thu hoạch, báo cáo về kết quả thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên mầm non.

Bài báo cáo phân tích những đặc điểm tình hình: các thuận lợi và khó khăn. Sau đó báo cáo những kết quả, quá trình thực hiện bồi dưỡng thường xuyên: từ việc xây dựng kế hoạch, tổng số đợt tham gia bồi dưỡng, việc thực hiện tự học, tự bồi dưỡng thường xuyên diễn ra như thế nào?

Tham khảo mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non module 20,24,30

Download tài liệu

8. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THPT

Giáo viên đưa ra những nội dung chính trong quá trình bồi dưỡng thường xuyên. Trong từng nội dung sẽ đề cập đầy đủ vai trò, nội dung.

Nội dung 1: Những việc đã làm và những sáng tạo của cá nhân trong việc thực hiện nội dung về Đổi mới phương pháp dạy học và Kiểm tra đánh giá học sinh.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THPT

Download tài liệu

9. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý tiểu học năm 2017 – 2018

Cán bộ quản lý tiểu học sẽ có chương trình bồi dưỡng thường xuyên khác biệt, hệ thống tất cả các môn học. Những nội dung nghiên cứu sẽ liên quan đến phương pháp điều chỉnh chung, cách điều chỉnh, phối hợp với giáo viên để đưa ra những phương pháp học tập phù hợp với từng bộ mông. Ví dụ như: khuyến khích và động viên giáo viên soạn giảng và thực hiện giảng dạy với bài tương tác; tiếp tục thực hiện các phương pháp…

Mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý tiểu học

Download tài liệu

10. Tham khảo bài thu hoạch bồi dưỡng tiểu học module 7 16 25 27

Giáo viên lựa chọn 4 module trong chương trình 3 để tiến hành học tập, nghiên cứu trong khóa bồi dưỡng. Nội dung của các module đó là:

Module 7: Xây dựng môi trường học tập thân thiệnModule 16: Một số kỹ thuật dạy học tích cực ở tiểu họcModule 25: Kỹ thuật quan sát, kiểm tra miệng, kiểm tra thực hành trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học.Module 27: Phương pháp kiểm tra đánh giá bằng nhận xét

Giáo viên tự nghiên cứu tài liệu học tập theo đúng những nội dung đã đăng ký và tiến hành làm bài thu hoạch.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học

Download tài liệu

100+ Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên hay

Những yêu cầu cơ bản khi thực hiện Đồ án hệ thống cung cấp điện

Những yêu cầu đối với đồ án cung cấp điện cho tòa nhà

II. Thời lượng của chương trình bồi dưỡng thường xuyên

Theo quy định thì thời gian thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên phụ thuộc vào chương trình. Có 3 chương trình đó là:

Chương trình 1: 1 tuần/1 năm, có nghĩa là khoảng 40 tiết học/năm. Nội dung bồi dưỡng là: cập nhật những kiến thức và kỹ năng chuyên ngành để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học mới đối với các cấp học thuộc nền giáo dục phổ thông.Chương trình 2: Thời gian tương tự như chương trình 1 nhưng kiến thức lại khác. Giáo viên sẽ được bổ sung và cập nhật kiến thức về chuyên ngành.Chương trình 3: Tương tự như 2 chương trình còn lại (về thời gian). Nội dung: Phát triển năng lực nghề nghiệp theo yêu cầu vị trí việc làm

Những mẫu báo cáo thực tập tại trạm y tế xã mới nhất năm 2020 không thể bỏ qua

Top 11 mẫu báo cáo thực tập Dược lâm sàng tại bệnh viện hot nhất năm 2020

III. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cần có những nội dung gì?

Nội dung bài thu hoạch phụ thuộc vào chương trình bồi dưỡng cũng như các module mà giáo viên lựa chọn. Tuy nhiên, những quy tắc chính cần phải tuân theo khi thực hiện bài thu hoạch đó là:

Top 10 luận văn thạc sĩ giáo dục học không thể bỏ qua

10+ Báo cáo thực tập cây trồng hay không thể bỏ qua

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên sẽ đánh giá kinh nghiệm cũng như sự nỗ lực phát triển. Chính vì vậy, hầu hết các giáo viên thường rất đặt tâm huyết vào nó. Hy vọng, với những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi, bạn đọc đã hiểu rõ về cách triển khai và biết cách viết bài thu hoạch đúng chuẩn nhất.

| W88Vuive | xosoketqua.com | jun88