BÀI THU HOẠCH NGHIÊN CỨU THỰC TẾ LỚP TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH

Mẫu bài thu hoạch thực tế lớp trung cấp chính trị 2022? hướng dẫn làm mẫu bài thu hoạch thực tế lớp trung cấp chính trị?


Khi tham gia vào các lớp trung cấp chính trị khi kết thúc chương trình của lớp trung cấp chính trị thì cá nhân cần phải làm bài thu hoạch thực tế lớp trung cấp chính trị để nâng cao khả năng quan sát và đánh giá vấn đề của mỗi học viên trong vấn đề mình đã được học. Vậy hiện nay mẫu bài thu hoạch thực tế lớp trung cấp chính trị mới nhất được làm như thế nào? Hãy theo dõi ngay dưới đây để biết thêm thông tin nhé.

Bạn đang xem: Bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp trung cấp chính trị - hành chính

*
*

Dịch vụ Luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại: 1900.6568


Mẫu bài thu hoạch lớp trung cấp chính trị là tài liệu hữu ích để các đối tượng tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị có tể tham khảo, qua đó, nắm bắt được cấu trúc và cách trình bày bài thu hoạch đúng với yêu cầu nhất. Thông qua những bài thu hoạch lớp trung cấp chính trị, bài thu hoạch chính trị các bạn sẽ có thêm được gợi ý, ý tưởng để hoàn thành bài thu hoạch theo đúng yêu cầu.

2. Mẫu bài thu hoạch thực tế lớp trung cấp chính trị để làm gì?

Bài thu hoạch lớp trung cấp chính trị là mẫu bài thu hoạch được sử dụng khi chương trình bồi dưỡng đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị kết thúc, đi nghiên cứu và viết bài thu hoạch lớp trung cấp chính trị là một phần học quan trọng, giúp cho mỗi học viên có thể nâng cao khả năng rèn luyện, vận dụng được những lý luận vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả đánh giá, phân tích một vấn đề cụ thể, góp phần vào việc thực hiện trong thực tế để hoàn thành tốt nguyên lý học đi đôi với hành.

3. Mẫu bài thu hoạch thực tế lớp trung cấp chính trị:

BÀI THU HOẠCH ĐỀ TÀI: VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN VẬN TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ\

A/- PHẦN MỞ ĐẦU

Lý do chọn đề tài:

Trong giai đoạn hiện nay, đất nước ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước, hội nhập kinh tế thế giới. Đảng ta xác định mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn chủ văn minh”, với nhiều chiến lược đang đặt ra (vừa là thời cơ, vừa là thách thức ), đôí với đất nước ta trên nhiều lĩnh vực: đời sống kinh tế chính trị, văn hoá – xã hội, Quốc phòng – an ninh và đối ngoại. Vì vậy, mọi vấn đề của đất nước để được dân biết và ủng hộ công cuộc đổi mới đất nước của Đảng. Đó là đảm bảo quyền làm chủ của người dân thông qua quy chế dân ở cơ sở.

Quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm đảm bảo cho người dân thực hiện quyền làm chủ của mình trực tiếp ở nơi cư trú và cơ quan, đơn vị công tác; đảm bảo mọi đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật đến tận dân là cầu nối giữa Đảng và Nhà nước với dân.

Lai Hoà là xã thuộc chương trình 135 của Thị xã Vĩnh Châu, vì vậy việc thực hiện quy chế dân là rất cần thiết và quan trọng. Do đó, em chọn đề tài thực hiện quy chế dân chủ viết bài thu hoạch nhằm thực quy chế dân chủ của xã mình trong thời gian tới.

B/- PHẦN NỘI DUNG

I/. Cơ sở lý luận

1.Quan điểm chủ nghĩa mác- Lê nin

– Dân chủ là một hình thức chính trị của xã hội, như vậy có thể dân là chính quyền thuộc về nhân dân, một nhà nước của dân, do dân, vì dân. Đó là nhà nước của chế độ dân chủ.

– Dân chủ là khác vọng vươn tới, là mục tiêu đấu tranh của xã hội loài người, lịch sữ thế giới chứng tỏ rằng, sự phát triển của nền dân chủ qua các giai đoạn từng nấc thang là: dân chủ chủ nô, dân chủ tư sản, dân chủ nhân dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa.

– Dân chủ xã hội chủ nghĩa là đỉnh cao của nền dân chủ, vì các nền dân chủ. Trước đó là dân chủ của giai cấp thiểu số trong xã hội, dân chủ mang bản chất giai cấp sâu sắc giai cấp nào nắm được chính quyền vế tay mình cũng chỉ bảo đảm quyền dân chủ của giai cấp mình. Dân chủ chân chính là quyền làm chủ của mọi công dân đối với nhà nước, đối với toàn xã hội.

– Dân chủ xã hội chủ nghĩa là hình thức chính trị nhà nước của xã hội. Trong đó con người là thành viên trong xã hội có đủ tư cách công dân là quyền làm chủ của nhân dân.

Theo quan điểm của Hồ Chí Minh:

Cơ sơ quyền làm chủ của nhân dân là “ tất cả quyền lực thuộc về nhân dân” dân là gốc, dân là chủ, dân làm chủ. Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa đã được chủ Tịch Hồ Chí Minh khẳng định “nhà nước ta là nhà nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích là vì nhân dân, bao nhiêu quyền hạn điều là của dân”. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân, sự nghiệp kháng chiến kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã đến chính phủ trung ương do dân bầu cử ra. Đoàn thể từ trung ương đến xã là do dân bầu chọn nên. Nói tóm lại, mọi quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Người luôn xác định dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển xã hội. Trong quá trình đổi mới đất nước, nền dân chủ ngày càng mở rộng về nội dung; dân chủ cả trong chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội và các cấp từ trung ương đến cơ sở; Đến từng người dân cả về dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp. Nhằm xây dựng nền văn chủ xã chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Quan điểm của về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở:

Đặc biệt phát quy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở trong cơ chế tổng thể của hệ thống chính trị “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Coi trong cả ba mặt nói trên, không vì nhấn một mặt mà coi nhẹ, hạ thấp các mặt khác.

Vừa phát huy tốt chế độ dân đại diện, nâng cao chất lượng và hiệu lực hoạt động của Quốc Hội, chính phủ, hội đồng nhân và uỷ ban nhân dân các cấp vừa thực hiện tốt chế độ dân chủ trực tiếp ở cấp cơ sở để nhân dân bàn bạc và quyết định trực tiếp những công việc quan trọng, thiết thực gắn liền với ích của mình.

Phát huy dân chủ gắn liền với phát triển kinh tế- văn hoá – xã hội và nâng cao dân trí, tạo điều kiện mở rộng dân chủ có chất lượng và hiệu quả.

Nội dung và chế thực các quy chế dân chủ ở sở phải phù hợp với biện pháp và pháp luật, thể hiện tinh thần đi đôi với kỷ cương, trật tự, quyền hạn gắn liền với trách nhiệm, lợi ích đi đôi với nghĩa vụ; chống quan liêu, mệnh lệnh, đồng thời chống tình trạng vô chính phủ, lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật.

Xem thêm: Cách Chơi 9X Hero Defense Warcraft 3 Chơi Là Nghiện Không Thể Cai

Gắn quá trình xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ với công tác cải cách hành chính sữa đổi những cơ chế chính sách và thủ tục hành chính không phù hợp.

Trong thực quy chế dân hiện nay xã Lai Hoà đang thực hiện theo pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội ngày 20 tháng 04 năm 2007.

II/. Thực trạng trong việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong vịêc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

1/. Đặc điểm tình hình:

Lai Hoà là xã thuộc chương trình 135 của chính phủ, có vị trí địa lý: phía đông giáp xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu; phía tây giáp xã Vĩnh Trạch và Vĩnh Trạch đông tỉnh Bạc Liêu; phía nam giáp biển Đông; phía bắc giáp xã Hưng Thành, Tỉnh Bạc Liêu. Xã có bờbiển dài 7 km, diện tích tự diên 5888,48 ha, trong đó diện tích sản xuất 3.533 ha.

Xã có 11 ấp, với dân số 25.222 người, 4.577 hộ, trong đó dân tộc kinh 912 hộ, 4966 người, chiếm 19,93%, dân tộc khơme chiếm 3.359 hộ, 18.845 người, chiếm 73,39%, dân tộc Hoa chiếm 362 hộ,1.771 người, chiếm 6,68%. Hộ giàu 321 hộ, chiếm 7,01%, hộ khá 687 hộ, chiếm 15,01%, hộ trung bính 1613 hộ, chiếm 35,24%, nghèo 1435 hộ chiếm 31,35%, hộ cận nghèo 521 hộ, chiếm 10,54%.

Tổng số đảng viên của đảng bộ là 269 đ/c, trong đó ban chấp đảng uỷ có 20 d/c; ban thường vụ đảng uỷ có 07 đ/c; có 25 chi bộ trực thuộc, trong đó có 11 chi bộ ấp; 07 chi bộ trường học; 01 bộ hợp tác xã; 01 chi bộ quân sự; 01 chi bộ công An; 01 chi bộ DânVận; 01 chi bộ trạm y tế; 01 chi bộ khối đảng; 01 chi bộ khối chính quyền.

Tổng số đoàn viên; hội viên các đoàn thể là hiện có 7.752 đ/c, chiếm 30,74% so với tổng số dân trong đó: Đoàn thanh niên: 494 đoàn viên, chiếm 1,96% so với tổng số dân; HLHPN 2.585 hội viên chiếm 1025% so với tổng số dân; Hội cựu chiến binh 165 hội viên chiếm,065% so với tổng số dân; Hội LHTN 1.264 hội viên chiếm 5,01% so với tổng số dân; Hội nông dân 2.244 hội viên chiếm 8,90%so với tổng số dân; Hội người cao tuổi: 683 hội viên chiếm 2,71%so với tổng số dân; Công đoàn: 35 đoàn viên chiếm 1,71%so với tổng số dân; Hội chữ thập đỏ: 282 hội viên chiếm 1,12%so với tổng số dân.

2/. Cũng cố ban chỉ đạo, xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động:

Sau đại hội Đảng nhiệm kỳ 2010-2015; xã tiến hành điều chỉnh bổ sung ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ có 16 đồng chí, do đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã làm trưởng ban, có 02 phó ban là 02 đồng chí phó bí thư xã Đảng uỷ xã đồng chí phó bí thư thừơng trực kiêm trưởng khối vận làm phó ban trực, các ban ngành là thành viên, có thông báo phân công cho từng thành viên cụ thể.

Điều chỉnh ban hành quy chế làm việc của ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân. Tổ chức tổng kết các hoạt động của ban chỉ đạo và định hướng hoạt động hàng năm; ngoài ra tham gia với thường trực Hội đồng nhân dân xã tổ chức kiểm tra, giám sát các chuyên đề về kinh tế – xã hội thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, cải cách hành chánh, công tác tiếp dân, hoà giải ở cơ sở;

Trong quá trình thực hiện ban chỉ đạo chọ ấp Năm căn làm điểm chỉ đạo chung Thành lập 01 ban thanh tra nhân dân với 12 thành viên trong đó đồng chí phó Chủ tịch Mặt trận xã làm trưởng ban, các ấp đều có ban thanh tra nhân dân.

Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo tháng, quý, năm theo đúng quy định.

4. Hướng dẫn làm mẫu bài thu hoạch thực tế lớp trung cấp chính trị:

Nội dung của bài thu hoạch lớp trung cấp chính trị sẽ do mỗi bạn học viên tự lựa chọn dựa trên yêu cầu chung của giáo viên hương dẫn, nội dung chính của bài thu hoạch lớp trung cấp lý luận chính trị cần phải bám sát là:

Phần 1: Nội dung những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Phần 2: Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng Sản về lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam và nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở.

Phần 3: Những vấn đề cơ bản vè Hệ thống Chính Trị, về Nhà nước Pháp luật, và về thủ tục quản lý hành chính của nhà nước.

Phần 4: Nội dung đường lối, chính sách của Đảng của Nhà nước về các lĩnh vực trong đời sống xã hội.

Phần 5: Về kỹ năng lãnh đạo, về quản lý và về nghiệp vụ công tác mặt trận tổ quốc và toàn thể nhân dân cấp cơ sở.

Để cho bài thu hoạch lớp trung cấp chính trị có chất lượng mỗi cán bộ học viên cần phải tập trung nghiên cứu, bám sát địa bàn tìm hiểu chi tiết những nội dung mà mình trình bày trong bài thu hoạch. Nhằm giúp các bạn học viên dễ dàng hơn trong việc lựa chọn đề tài cũng như hướng khai thác nội dung cho bài thu hoạch lớp trung cấp chính trị Tải Miễn Phí đã cập nhật nhiều mẫu bài thu hoạch khác nhau, các bạn đọc giả có thể tham khảo hoặc tải về để làm tài liệu học tập nghiên cứu.

| W88Vuive | xosoketqua.com | jun88