BẢN SƠ YẾU LÝ LỊCH TỰ THUẬT THI CÔNG CHỨC

Sơ yếu lý lịch tự thuật là bản khai thông tin cá nhân trên khổ giấy A4, người viết cần đảm bảo mẫu sơ yếu lý lịch theo form tiêu chuẩn được Nhà Nước quy định.

Bạn đang xem: Bản sơ yếu lý lịch tự thuật thi công chức


Trong hồ sơ xin việc hầu như các cơ quan, doanh nghiệp sẽ yêu cầu phải có sơ yếu lý lịch tự thuật ngoài các giấy tờ các yêu cầu theo quy định. Trong nội dung bài viết dưới đây sẽ đưa ra Mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật mới nhất 2022.

Sơ yếu lý lịch tự thuật là gì?

Sơ yếu lý lịch tự thuật là bản khai thông tin cá nhân trên khổ giấy A4, người viết cần đảm bảo mẫu sơ yếu lý lịch theo form tiêu chuẩn được Nhà Nước quy định.

Thông thường với bản viết tay, sẽ có một mẫu có sẵn, nên bạn chỉ cần điền thông tin vào mẫu có sẵn và đem nộp khi được yêu cầu.

Sơ yếu lý lịch tự thuật là thành phần không thể thiếu trong bộ hồ sơ xin việc. Khi tiến hành một số thủ tục hành chính, đôi khi cũng phải mang theo sơ yếu lý lịch bên người.

Trước khi tìm hiểu về Mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật mới nhất 2022 cần hiểu được khái niệm sơ yếu lý lịch tự thuật như đã giải thích ở trên.

Nội dung sơ yếu lý lịch tự thuật

Một Mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật mới nhất 2022 đầy đủ sẽ bao gồm những nội dung cơ bản sau đây:

– Ảnh 4×6;

– Thông tin cá nhân: Họ tên, giới tính, năm sinh, nguyên quán, hộ khẩu thường trú, số CMND/CCCD, dân tộc,…

– Thành phần bản thân hiện nay: Trình độ văn hóa, chuyên môn, ngày kết nạp Đảng, tình trạng sức khỏe, cấp bậc, lương,…

– Hoàn cảnh gia đình: Họ tên, năm sinh, chỗ ở, nghề nghiệp của bố, mẹ, vợ/ chồng, anh chị em ruột,…

– Quá trình học tập của bản thân: làm công tác gì? Ở đâu và giữ chức vụ gì?;

– Khen thưởng – kỷ luật;

– Lời cam đoan;

– Chữ ký và xác nhận đóng dấu của địa phương.

Mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật

Khi được yêu cầu nộp sơ yếu lý lịch thì Mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật mới nhất 2022 được rất nhiều người quan tâm.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——-

SƠ YẾU LÝ LỊCHTỰ THUẬT

Họ và tên: ………………………………………………………………………….Nam, nữ:………….

Sinh ngày……………tháng…………năm………………………………………………………………

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay (1):………………………………………………..

Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân số:……………………….Nơi cấp:……….

Ngày………….tháng………….năm………………………………………………………………………..

Khi cần báo tin cho ai? ở đâu? (2):……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Số hiệu (3):…………………………….

Ký hiệu (4):…………………………….

Họ và tên: ………………………………………………………………Bí danh:…………………………

Tên thường gọi:……………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày…………..tháng………năm…………. Tại (5):……………………………………………..

Nguyên quán (6):……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

Nơi đăng ký thường trú hiện nay (7):…………………………………………………………………

Nơi ở hiện tại (8) …………………………………………………………………………………………….

Dân tộc: …………………………………………………..Tôn giáo:……………………………………….

Thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất (hoặc cải tạo công thương nghiệp) (9)……..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Thành phần bản thân hiện nay (10):……………………………………………………………………

Trình độ văn hoá (11):………………………………. Ngoại ngữ (12):…………………….

Trình độ chuyên môn: ……………………………………………….Loại hình đào tạo:…………..

Chuyên ngành đào tạo:…………………………………………………………………………………….

Kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam ngày………..tháng…………năm…………………………….

Nơi kết nạp:…………………………………………………………………………………………………….

Ngày vào Đoàn TNCSHCM ngày………..tháng…………năm……………………………………..

Nơi kết nạp:……………………………………………………………………………………………………..

Tình hình sức khoẻ (13): ………………….Cao……………………… Cân nặng:……………. kg

Nghề nghiệp hoặc trình độ chuyên môn (14):………………………………………………………..

Cấp bậc (15):…………………………………………… Lương chính hiện nay (16):…………..

Ngày nhập ngũ: ……………………………………….Ngày xuất ngũ:………………………………..

Xem thêm: ” Pandemonium Là Gì ? Nghĩa Của Từ Pandemonium Trong Tiếng Việt

Lý do:……………………………………………………………………………………………………………..

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

Họ và tên bố:………………………………………. Tuổi:………………….. Nghề nghiệp……………

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? (17)………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu? (18)……………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm) (19)

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên mẹ:………………………………………. Tuổi:………………….. Nghề nghiệp………….

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? (20)………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu? (21)………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm) (22)

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

HỌ VÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT

(Ghi rõ tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp và trình độ chính trị của từng người)

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên vợ hoặc chồng:…………………………………………………. Tuổi:………………….

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………….

Nơi làm việc (23):…………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay (24):……………………………………………………………………………………..

Họ và tên các con:

1) ……………………………………………………….Tuổi: ……………………Nghề nghiệp:…………..

2) ……………………………………………………….Tuổi: ……………………Nghề nghiệp:………….

3) ……………………………………………………….Tuổi: ……………………Nghề nghiệp:………….

4) ……………………………………………………….Tuổi: ……………………Nghề nghiệp:…………..

5) ……………………………………………………….Tuổi: ……………………Nghề nghiệp:……………

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN (25)

Từ tháng nămđến tháng nămLàm công tác gì?Ở đâu?Giữ chức vụ gì?

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Khen thưởng (26):………………………………………………………………………………………………..

Kỷ luật (27):………………………………………………………………………………………………………..

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực và chịu trách nhiệm về những lời khai đó. Nếu sau này cơ quan có thẩm quyền phát hiện vấn đề gì không đúng. Tôi xin chấp hành biện pháp xử lý theo quy định./.

Xác nhận của Thủ trưởng Cơ quan,Xí nghiệp, Chủ tịch UBND Xã, Phường

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………,ngày……tháng……năm……