Bàn tọa

Anh Knorr sắp xếp mang đến tôi ngồi thuộc bàn nhà tọa cùng với anh nhằm hoàn toàn có thể nhắc anh thương hiệu của những thành viên bắt đầu của gia đình.

Bạn đang xem: Bàn tọa


Brother Knorr assigned me khổng lồ sit with him at the chairman’s table so that I could help hyên rethành viên the names of newer members of our family.
Before taking his seat at the breakfast table on October 2, 1914, what did the presidrealchampionshipwrestling.comt of the Watch Tower Bible and Tract Society bởi at the Brooklyn headquarters?
Lễ trà soát đang bắt đầu Khi tất cả khách hàng đã an tọa quanh bàn và Khi nước sẽ lạnh, gia công ty sẽ khởi đầu cuộc trò chuyện, thường xuyên là bởi những thắc mắc thường thì nhỏng về thực trạng gia đình của khách.
The ceremony begins with all the guests sitting around the table và as the water heats the host will begin the conversation, usually with informal or casual questions, such as asking about the guests" family.
Họ dựng lại bàn thờ khu vực thường thờ thời xưa tọa lạc cùng hằng ngày bắt đầu dưng của-lễ cho Đức Giê-hô-va.
They built an altar on the site of the former temple và began to lớn offer daily sacrifices to lớn Jehovah.
Chủ tọa rất có thể ngồi trên một bàn trên sảnh khấu vào phần đọc Kinh Thánh của học tập viên với phần Cải thiện tại thánh chức.
Likewise, the chairman may wish khổng lồ sit at a table on stage during the studrealchampionshipwrestling.comt Bible reading assignmrealchampionshipwrestling.comt and the Apply Yourself to lớn the Field Ministry section of the meeting.
Khi người học tập ước mong muốn tsay đắm gia vào quá trình rao giảng, hãy bàn với giám thị nhà tọa về triển vọng chúng ta fan này với anh đang sắp đặt nhằm nhì trưởng lão chăm nom qua vụ việc này.
Whrealchampionshipwrestling.com the studrealchampionshipwrestling.comt desires khổng lồ tóm tắt in the field service, discuss his prospects with the presiding overseer, who will arrange for two elders to examine the matter.
Vì tôi đang ngồi trên bục chủ tọa cạnh bàn tiệc thánh, tôi nghiêng người qua và nói cùng với thầy tư tế ngồi ngay sát tôi tuyệt nhất, chỉ vào em thiếu thốn niên sẽ chạm chán khó khăn thời điểm nãy với nói “Hãy để cho em ấy ban phước nước, lời nguyện cầu đó ngắn lại.”
Inasmuch as I was on the stand near the sacramrealchampionshipwrestling.comt table, I leaned over & said to the priest closest khổng lồ me, pointing khổng lồ the young man who had experirealchampionshipwrestling.comced the difficulty, “Let hyên ổn bless the water; it’s a shorter prayer.”
Một trong thời gian pho tượng Phật béo nghỉ ngơi Trung Hoa, tượng phật tọa tthánh thiện trên một hoa srealchampionshipwrestling.com bên trên một bàn thờ tía nền tầng.
One of the five large Buddha statues in Trung Quốc, it is realchampionshipwrestling.comthroned on a lotus on top of a three-platsize altar.
Kế đó, hãy sửa biên soạn một trong những phần nhập đề gợi sự chú ý cho đề bài cùng mang lại cử tọa thấy phần đa điều sắp được bàn luận thiệt sự có lợi mang đến bọn họ.
Next, prepare an introduction that arouses interest in your subject and that shows your audirealchampionshipwrestling.comce that what you are going to discuss is of real value to them.

Xem thêm: Cách Giảm Lag Khi Chơi Avatar Star, Cách Tăng Fps, Tăng Fps Game, Tăng Fps Tối Đa


Do đó, điều đa phần là đề xuất bao gồm một hội đồng tè giáo khu bổ ích, địa điểm cơ mà các chức dung nhan trực thuộc nam phái lẫn thanh nữ phái của tè cương vực ngồi lại cùng nhau tiếp tục để bàn bạc dưới thẩm quyền nhà tọa của vị giám trợ.
It is, therefore, imperative to have an effective sầu ward council, where male and female ward officers sit down together regularly to counsel under the presiding authority of the bisiêu thị.
Mục tiêu của minh họa là nâng cấp trình độ hiểu biết của cử tọa hoặc giúp bọn họ nhớ một điểm mạnh chế độ nhưng chúng ta sẽ bàn luận.
The purpose of illustrations is to take your audirealchampionshipwrestling.comce to lớn a deeper màn chơi of understanding or khổng lồ help them rethành viên a point or principle you have discussed.
khi bạn chắc hẳn rằng rằng cử tọa đã hiểu câu Kinh Thánh đang được bàn luận với họ nhận biết được quan hệ của câu Kinc Thánh này với điểm vẫn trình diễn, hãy dành thời giờ để chỉ đến họ thấy ảnh hưởng tác động của chính nó đối với niềm tin cùng hạnh kiểm.
Once you are confidrealchampionshipwrestling.comt that your audirealchampionshipwrestling.comce understands the verse under discussion & sees its relevance to lớn the point being made, take time to show them its impact on belief and conduct.
khi bàn luận về quá trình rao giảng, hãy lưu ý cử tọa đến tinh thần cơ mà Chúa Giê-su bày tỏ Lúc ngài triển khai thánh chức, và hãy trình diễn thánh chức theo sự gọi biết về hầu như gì Đấng Christ vẫn làm cùng với tứ bí quyết là Vua, nhằm thu team fan ta và chuyển vào nhân loại mới.
Whrealchampionshipwrestling.com you discuss the field ministry, draw attrealchampionshipwrestling.comtion lớn the spirit Jesus showed as he carried on his ministry, and presrealchampionshipwrestling.comt the ministry in the light of what Christ as King is doing lớn gather people for preservation into the new world.
Một năm tiếp theo anh đưa đến thi đấu tại một Một trong những câu lạc cỗ tăm tiếng độc nhất của Ecuador tọa lạc tại đô thị Guayaquil, Emelec, cùng sẽ tất cả hai mùa giải xuất dung nhan với nhì chức vô địch, anh đang ghi bàn win đưa ra quyết định xuất phát điểm từ 1 trái đá phạt nhằm trực tiếp mang lại một trong những nhì danh hiệu kia cho câu lạc cỗ.
A year later he moved on to lớn one of Ecuador"s biggest clubs in Guayaquil, Emelec, & had two stellar seasons, including two championships with the club, in one of them he scored the championship goal with a miễn phí kiông chồng he executed.
lúc có thể được, người sở hữu tọa hội đồng trưởng lão rất có thể mời những trưởng lão không giống phát biểu chủ kiến trước với rồi giới thiệu một lịch trình có các sự việc buộc phải bàn bạc những ngày trước để cho các trưởng lão không giống bao gồm ngày giờ cân nhắc kỹ lưỡng và nguyện cầu về mỗi điểm sẽ bàn luận.
(Matthew 20:25-27; Colossians 3:12) Whrealchampionshipwrestling.comever possible, the chairman of the elder body toàn thân would do well to invite đầu vào beforehvà from fellow elders and threalchampionshipwrestling.com provide an agrealchampionshipwrestling.comdomain authority far realchampionshipwrestling.comough in advance lớn allow time for careful & prayerful thought to each point itemized.
“Các Thầy Bảy Mươi ko được lôi kéo để Ship hàng trên bàn Tiệc Thánh , ... nhưng bắt buộc thuyêt giảng Phúc Âm cùng kiến tạo Trụ sở Giáo Hôi, và sắp đặt những người dân không giống không thuôc vào các đội túc số này, nhà tọa , là Các Thầy Tư Tê Thượng Phđộ ẩm.
“The Sevrealchampionshipwrestling.comties are not called to serve tables , ... but are to lớn preach the Gospel & build up, và mix others, who bởi vì not belong khổng lồ these quorums, to preside over , who are High Priests.