Báo Cáo Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng Trong Trường Học

quý khách hàng đang xem phiên bản rút ít gọn của tài liệu. Xem cùng sở hữu ngay lập tức phiên bản không thiếu của tài liệu tại trên đây (77.05 KB, 5 trang )


Bạn đang xem: Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng trong trường học

Chịu đựng trách nhiệm trước chi cỗ về những sống thọ, tinh giảm trong công tác PCTN xảy ravào thành phần mình prúc trách rưới.2. Hàng mon, fan mở đầu thành phần report tình hình PCTN diễn ra trongphần tử mang đến hiệu trưởng. Trên đại lý đó, hiệu trưởng báo cáo cùng với đưa ra bộ trong sinhhoạt đưa ra độ định kì.3. Công tác sơ kết, tổng kết công tác làm việc PCTN được tiến hành theo mức sử dụng củacấp cho trên: theo năm tài chủ yếu hoặc theo năm học.Nơi nhận:HIỆU TRƯỞNG(đang kí tên và đóng góp dấu)5


*
những biện pháp đảm bảo quyền được ban bố của công dân Giao hàng công tác chống, kháng tyêu thích nhũng 89 484 0
*
BÁO CÁO công tác chống, phòng cùng điều hành và kiểm soát ma tuý ” 2013 2 870 2
*
Bao cao cong tac phong chong bao lu va tyên ổn kiem cuu nan 1 710 0
*
Một số chiến thuật cải thiện tác dụng công tác làm việc phòng kháng tsay đắm nhũng bên trên địa bàn tỉnh giấc thái nguim 67 3 24

Xem thêm: cách chơi arma 3

*
Báo cáo kết quả phòng chống tđắm say nhũng 2 702 0
*
Các biện pháp bảo đảm an toàn quyền được thông báo của công dân Ship hàng công tác làm việc chống, chống tham mê nhũng Tập hợp các chuyên đề 213 325 0
*
Kế hoach tiến hành công tác phòng kháng tđắm đuối nhũng năm năm nhâm thìn 4 690 2
*
*
BÁO CÁO Công tác phòng chống tyêu thích nhũng năm 2013 7 1 6
*
KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng kháng tmê mẩn nhũng với thực hành tiết kiệm chi phí phòng lãng phí năm năm trước 6 565 3
| W88Vuive