BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG ĐOÀN THANH NIÊN

Contents

Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng đoàn thanh niên.Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng.

Bạn đang xem: Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng đoàn thanh niên


Báo cáo thành tích cá nhân đoàn viên được sử dụng để mỗi đoàn viên gửi nơi sinh hoạt đoàn của mình để báo cáo thành tích cá nhân đoàn thanh niên xuất sắc, báo cáo thành tích, kết quả hoạt động của cá nhân đoàn viên trong công tác đoàn. Bài viết dưới đây của Luật sư X sẽ gửi đến bạn mẫu báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng đoàn thanh niên mới nhất. Hi vọng bài viết mang lại nhiều điều bổ ích tới bạn đọc

Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng đoàn thanh niên.

Báo cáo thành tíchcá nhânđoàn viênđược sử dụng để mỗi đoàn viên gửi nơi sinh hoạt đoàn của mình đểbáo cáo thành tíchcá nhânđoànthanh niên xuất sắc,báo cáo thành tích, kết quả hoạt động của cá nhânđoàn viêntrong công tácđoàn.Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của Đoàn viênđược lập ra để báo cáo thành tích cá nhân trong công tác Đoàn của mỗi đoàn viên. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin của đoàn viên báo cáo, kết quả hoạt động công tác đoàn trong năm qua. Mẫu báo cáo thành tíchcá nhâncũng làcơ sở đểđoàn viênđề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, bằng khen, giấy khen,…cho bản thân mình qua quá trình học tập rèn luyện và phấn đấu không ngừng. Vậybáo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởngra sao chúng ta cùng đi tìm hiểu ở phần tiếp theo của bài viết.

*
*

Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng.

Mời bạn tham khảo mẫu báo cáo thành tích cá nhân của Đoàn viên trường học sau:

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINHĐoàn trường …………….CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————-
…………., ngày…tháng…năm…

BẢN BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

Kính gửi: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn

Hội Đồng thi đua khen thưởng tỉnh

– Tôi tên:……………………………………………………………………

– Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………….

– Đoàn viên chi Đoàn:……………………….thuộc Đoàn cơ sở (chi Đoàn cơ sở):…………..

– Chức vụ trong Đoàn:………………………………………………

Trong quá trình tham gia hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm……. tại chi Đoàn…thuộc Đoàn cơ sở (chi Đoàn cơ sở)…bản thân tôi đã đạt được những thành tích cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC ĐOÀN:

1. Công tác chính trị tư tưởng:

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

2. Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn:

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

II. CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ:(Đối với Học sinh, Sinh viên thì báo cáo thành tích học tập và vai trò đối với tổ chức Đoàn nơi đang sinh hoạt)

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

III. NHỮNG THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC QUA CÁC NĂM:

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

Trên đây là báo cáo thành tích kết quả đạt được trong năm ……… của bản thân, rất mong lãnh đạo các cấp xem xét, chấp thuận.

Trân trọng!

XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦYXÁC NHẬN CỦATỔ CHỨC ĐOÀNNGƯỜI VIẾT
Báo cáo thành tích cá nhân của Đoàn viên – Mẫu 2
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINHĐoàn trường …………….CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————-

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂNĐề nghị tặng danh hiệu “Bí thư đoàn xuất sắc” năm……….

Xem thêm:

Kính gửi: – Hội đồng thi đua khen thưởng Huyện Đoàn huyện …………………..

I – Sơ lược lí lịch:

Họ và tên:………………………………………… ………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:………………………. ……………………………………………………….

Nguyên quán:…………………………………… ………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay:………………………………… ………………………………………………………..

Dân tộc:…………………………………………… ………………………………………………………..

Nơi công tác:……………………………………. ………………………………………………………..

Chức vụ:………………………………………….. ………………………………………………………..

Chuyên môn:……………………………………. ………………………………………………………..

Trình độ đào tạo:………………………………. ………………………………………………………..

Ngày vào Đảng:……………………………….. ………………………………………………………..

Năm vào ngành GD & ĐT:…………………. ………………………………………………………..

Số năm trực tiếp giảng dạy:………………. ………………………………………………………..

II. Thành tích đạt được

1. Lập trường tư tưởng chính trị:

Bản thân đã thấm nhuần đường lối của Đảng , tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy trong các phong trào luôn có ý thức tự giác hoàn thành nhiệm vụ được giao. Luôn tự đặt ra cho mình mục tiêu phấn đấu học tập và rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp, xứng đáng là đội ngũ tiên phong trong phong trào dạy và học. Luôn tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, cùng tiến bộ,tạo ra được niềm tin là chỗ dựa tinh thần cho mỗi Đoàn viên được các đoàn thể nhà trường ghi nhận.

2. Công tác Đoàn thanh niên đã thực hiện được.

– Trong năm qua bản thân tôi đã trực tiếp tham mưu cho Ban Chấp hành Đoàn Trường các hoạt động về công tác tuyên truyền, giáo dục trong thanh thiếu niên. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các hoạt động tuyên truyền của cơ sở cũng như tham mưu với thường trực Đoàn xã về việc tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác Đoàn. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong trường tổ chức các hoạt động cho đoàn viên, thanh niên.

– Làm Bí thư chi đoàn trường,tôi luôn tham mưu, ban hành quy chế, xây dựng các báo cáo, chương trình hoạt động của của Đoàn trường trong năm học và định kỳ theo quy định.

– Tham mưu với ban nữ công cơ quan tổ chức các hội thảo chuyên đề, tổ chức các hội thi, hội thao, hoặc tổ chức sinh hoạt chi đoàn để tuyên truyền thực hiện tốt các nội dung của đoàn cấp trên đề ra.

– Tham gia các buổi họp giao ban hàng tuần với Ban giám hiệu nhà trường với Ban chấp hành Đoàn xã.

– Trong năm qua đạt danh hiệu: “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” do UBND Huyện Thanh Oai phong tặng về chuyên môn nghiệp vụ giảng dạy.

– Đạt cá nhân xuất sắc tiêu biểu do Đoàn xã Cao Viên và UBND xã Cao Viên phong tặng.

Trên đây là những thành tích mà tôi đã thực hiện trong những năm qua, đề nghị Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh xét tặng giấy khen của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh.

III. Đề nghị khen thưởng.

Trên đây là bản thành tích của cá nhân tôi trong năm………. – ………….. với những thành tích tôi đạt được trong năm………. – …………… Rất mong huyện Đoàn xét duyệt khen thưởng cho tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…….., ngàythángnăm 20…
XÁC NHẬN CỦA ĐOÀN TRƯỜNGBÍ THƯNGƯỜI VIẾT

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về “Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng đoàn thanh niên ″. Nếu quý khách có nhu cầu đăng ký bảo vệ thương hiệu; tìm hiểu luật xin phép bay flycam; cách tra cứu thông tin quy hoạch, đăng ký bảo hộ logo thương hiệu hoặc muốn sử dụng dịch vụ tạm ngừng kinh doanh, thủ tục xin hợp pháp hóa lãnh sự của chúng tôi; mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận.