Báo cáo thành tích cá nhân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (82.34 KB, 5 trang )


Bạn đang xem: Báo cáo thành tích cá nhân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

ANTT lồng ghép vào các cuộc vận động "TDĐKXDĐSVHƠKDC", phong trào"Toàn dân bảo vệ ANTQ", xây dựng khóm an toàn về ANTT để góp phần làmgiảm dần TNXH ở địa bàn dân cư, xây dựng phường không có tội phạm vàTNXH.- Vận động từng hộ dân đăng ký thực hiện đạt chuẩn "An toàn về ANTT"có 5.893 hộ đăng ký thực hiện đạt 100%, đăng ký "ATGT" 5.893 hộ đăng kýđạt 100%.- Trong năm đã tổ chức họp dân được 40 cuộc có 1.789 lượt người thamdự. Nội dung tuyên truyền là vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thamgia phòng chống tội phạm, tham gia tố giác tội phạm, chấp hành pháp luật,1không tham gia các TNXH, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma túy, mạidâm, TTATGT, PCCC, phòng chống buôn bán người.- Tham gia quản lý, giáo dục các đối tượng theo NĐ 163 quản lý, giáodục người nghiện ma túy, tù tha về.- Tham gia tốt công tác hòa giải, giải quyết những mâu thuẫn nhỏ ở địabàn dân cư hàn gắn được tình làng nghĩa xóm; giữ gìn ANTT ở địa bàn dân cư.- Củng cố nâng chất các tổ tự quản, xây dựng được phong trào "Toàn dânbảo vệ ANTQ" gắn với các phong trào "TDĐKXDĐSVH"; "Tìm hiểu phápluật"; "Quản lý giáo dục các con trong gia đình không phạm tội và TNXH", "TổPN không tham gia TNXH"; "3 không, 3 giảm"... Thông qua phát động phongtrào quần chúng tích cực tố giác tội phạm đã nhận được nhiều nguồn tin có giátrị giúp lực lượng Công an xóa nhiều điểm phức tạp về TNXH.- MTTQ phường thường xuyên gặp gỡ các vị chức sắc, chức việc các tôngiáo để vận động các tôn giáo tham gia thực hiện tốt phong trào "Toàn dân bảovệ ANTT" giữ gìn ANTT tại các cơ sở thờ tự, vận động giáo dân, tín đồ thựchiện các tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự"; "An toàn giao thông" tham giatố giác tội phạm.
- MTTQ phường tổ chức 19 buổi diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiếnnhân dân" ở 9 khóm để từng bước xây dựng lực lượng CA phường ngày càngtrong sạch vững mạnh và thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm.- Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với cuộc vận độngtoàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đã làm cho nội dungcủa cả 2 phong trào thêm phong phú, sát thực tế thể hiện qua các phong tràoxóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, giúp nhau mưu sinh lập nghiệp, cácchương trình xã hội về làm đường, cống thoát nước,... tạo môi trường lànhmạnh để nhân dân tích cực tham gia xây dựng phố phường ngày càng vănminh, hiện đạiTrên đây là báo cáo thành tích MTTQ phường "Vận động toàn dân xâydựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ trong tình hình mới"Xác nhận của Đảng ủyTM BTT. UBMTTQ PHƯỜNGCHỦ TỊCHLê Thị Hoàng PhượngCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM2Độc lập – Tự do – Hạnh phúcMỹ Thạnh, ngày 05 tháng 6 năm 2015BÁO CÁO THÀNH TÍCHKết quả 10 năm thực hiện Quyết định 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chínhphủ về “ Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ Quốc”( 2005 – 2015 )I. Sơ lược tiểu sử:- Họ và tên: Lê Thị Hoàng Phượng

Xem thêm: "Information Resource Dictionary ( Ird Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa

3truyền, đã vận động 26 đối tượng đến phường đăng ký cai nghiện tại cộngđồng, 19 đối tượng đăng ký cai nghiện bằng thuốc Methadone. Đây là tín hiệuphấn khởi góp phần làm giảm tệ nạn ma túy, xây dựng cộng đồng dân cư ngàycàng ổn định.- Qua triển khai, từng thành viên của MTTQ và ban công tác MT khómđã xác định được tầm quan trọng của phong trào nên đã họp dân cho từng hộdân đăng ký thực hiện phong trào. Đăng ký thực hiện đạt chuẩn “ An toàn vềANTT”, “ ATGT” có 5893/5893 hộ đăng ký đạt 100%.- Hàng tháng MTTQ phường xây dựng kế hoạch phối hợp cùng CA vàcác ngành đoàn thể tập trung tuyên truyền đến tận người dân về tình hìnhANTT lồng ghép vào các cuộc vận động "TDĐKXDĐSVHƠKDC", phong trào"Toàn dân bảo vệ ANTQ", xây dựng khóm an toàn về ANTT để góp phần làmgiảm dần TNXH ở địa bàn dân cư, xây dựng phường không có tội phạm vàTNXH.- Trong năm 2014 đã tổ chức họp dân được 113 cuộc có 9161 lượt ngườitham dự. Nội dung tuyên truyền là vận động đoàn viên, hội viên và nhân dântham gia phòng chống tội phạm, tham gia tố giác tội phạm, chấp hành phápluật, không tham gia các TNXH, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma túy,mại dâm, TTATGT, PCCC, phòng chống buôn bán người. Qua tuyên truyền vậnđộng nhân dân cung cấp 30 nguồn tin có giá trị giúp Công an phường xóa 40điểm TNXH liên quan 16 đối tượng.- Tham gia quản lý, giáo dục các đối tượng theo NĐ 163 , giáo dục ngườinghiện ma túy, giúp đỡ người chấp hành án phạt tù xong về địa phương được41 trường hợp ( riêng năm 2014: 23 đối tượng).- Tham gia tốt công tác hòa giải, giải quyết những mâu thuẫn nhỏ ở địabàn dân cư hàn gắn được tình làng nghĩa xóm; giữ gìn ANTT ở địa bàn dân cư.- Củng cố nâng chất các tổ tự quản, xây dựng được phong trào "Toàn dân
bảo vệ ANTQ" gắn với các phong trào "TDĐKXDĐSVH"; "Tìm hiểu phápluật"; "Quản lý giáo dục các con trong gia đình không phạm tội và TNXH", "TổPN không tham gia TNXH"; "3 không, 3 giảm"... Thông qua phát động phongtrào quần chúng tích cực tố giác tội phạm đã nhận được nhiều nguồn tin có giátrị giúp lực lượng Công an xóa nhiều điểm phức tạp về TNXH.- MTTQ còn vận động các tôn giáo tham gia thực hiện tốt phong trào"Toàn dân bảo vệ ANTT" giữ gìn ANTT tại các cơ sở thờ tự, vận động giáodân, tín đồ thực hiện các tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự"; "An toàn giaothông" tham gia tố giác tội phạm.- Tham gia tốt mô hình "Nói chuyện với những người có hành vi vi phạmpháp luật". Từ đó nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của đối tượng để có hướnggiúp đỡ thiết thực. Vận động 02 đối tượng nghiện ma túy tham gia điều trị cainghiện bằng thuốc Methadone và có chuyển biến tốt chí thú làm ăn. Được giới4thiệu vay vốn số tiền 13 triệu đồng để mua bán cải thiện cuộc sống gia đình táihòa nhập cộng đồng.Trên đây là báo cáo thành tích thực hiện vận động toàn dân xây dựng phongtrào quần chúng bảo vệ ANTQ trong tình hình mới năm 2005 - 2015.Xác nhận của Đảng ủyNgười viết bảng thành tíchLê Thị Hoàng Phượng5
*
BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN Đề nghị khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2014 2015 3 13 102