Báo cáo thực hiện chỉ thị 05 của chi bộ trường tiểu học

Thực hiện 10-KH/ĐU ngày 17.4.2020 của Đảng ủy xã Chiềng Sung về việc triển khai nội dung chuyên đề năm 2020 và sơ kết 04 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Chi bộ Trường Mầm non Chiềng Sung báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

* Tổng số Đảng viên hiện nay là 15 Đảng viên. Trong đó:

Đảng viên chính thức: 14 đồng chí; đảng viên dự bị: 01 đồng chí.

Bạn đang xem: Báo cáo thực hiện chỉ thị 05 của chi bộ trường tiểu học

Đảng viên nữ là: 15 đồng chí; đảng viên người dân tộc là: 03 đồng chí.

1. Thuận lợi

- Chi bộ luôn nhận đ­ược sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy xã, động viên kịp thời giúp chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Đảng viên trong chi bộ yên tâm công tác, chấp hành tốt mọi chủ tr­ương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà n­ước và của địa phương. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các đợt sinh hoạt chi bộ, học tập Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng các cấp. Không có đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm.

2. Khó khăn

Vì đặc thù của ngành học nên việc sinh hoạt chi bộ phải tranh thủ thời vào buổi chiều ngoài giờ làm việc cho nên cũng ảnh h­ưởng đến chất l­ượng sinh hoạt cũng nh­ư hoạt động chuyên môn của nhà trường.

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 VÀ CÁC CHUYÊN ĐỀ HÀNG NĂM

- Hằng năm, chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW kịp thời và hiệu quả. Chi bộ và nhà trường đã tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tới 100% đảng viên và cán bộ, giáo viên trong trường.Thông qua việc học tập chuyên đề trên đã giúp cho cán bộ, đảng viên, giáo viên nhận thức rõ tầm quan trọng của cuộc vận động, tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện nghiêm túc, tự giác và có trách nhiệm.


- 100% CB, đảng viên nhà trường có bản đăng ký học tập, bản cam kết rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu hàng năm.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Tổ chức quán triệt thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và học tập chuyên đề hàng năm

- Năm 2016học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”.

- Năm 2017,học tập chuyên đề:“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

- Năm 2018,học tập chuyên đề:“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

- Năm 2019: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”.

Ngoài ra mỗi tháng chi bộ tổ chức họp chi bộ 1 lần với sự tham gia của 100% đảng viên, trong các lần họp chi bộ đều có đánh giá kết quả việc thực hiện chuyên đề, chỉ ra những hạn chế tồn tại để thực hiện tốt hơn chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

2. Kết quả thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- CB, GV, NV trong nhà trường đã hăng hái đi đầu trong các phong trào thi đua. Tích cực tham gia hội giảng, bồi dưỡng thường xuyên, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo. Nhiều CB, GV, NV đã phấn đấu trở thành giáo viên giỏi các cấp, có những sáng kiến kinh nghiệm tốt ở cấp trường, cấp huyện, được áp dụng rộng rãi trongquátrình chăm sóc, giáo dục trẻ

- Công tác xã hội hóa giáo dục được quan tâm, thực hiện có hiệu quả và được các cấp lãnh đạo ghi nhận. Trong 04 năm qua, nhà trường đã huy động được nguồn tài trợ từ các nhà hảo tâm, nhân dân và phụ huynh học sinh với trị giá trên 1 tỷ đồng để xóa 09 phòng học tạm và làm mới 05 công trình vệ sinh.

Xem thêm: Tờ Trình Đề Nghị Khen Thưởng Công Đoàn Cơ Sở, Mẫu Tờ Trình Đề Nghị Khen Thưởng Công Đoàn

- Chất lượng học sinh ngày càng được nâng lên, trẻ mạnh dạn, hồn nhiên được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần. 100% chất lượng trẻ 5 tuổi đạt yêu cầu khi bàn giao và lớp 1 ở trường phổ thông.


3. Gương tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh.

Trong 04 năm qua, tập thể và cá nhân trong đơn vị đã đạt được những thành tích sau:

Về tập thể: Tập thể cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Chiềng Sung được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen trong dịp Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Về cá nhân:

+ ĐC Trần Thị Vân Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường được Đảng ủy xã Chiềng Sung tặng Giấy khen trong dịp Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

+ Trong dịp Sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, có 03 đồng chí đảng viên được chi bộ biểu dương (Trần Thị Vân, Đào Thị Luận, Lê Thị Luyến).

Trên đây là kết quả đạt được trong 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Chi bộ Trường Mầm non Chiềng Sung. Rất mong được sự đóng góp của các cấp ủy Đảng để chi bộ thực hiện tốt hơn nữa trong những năm tiếp theo.


Với chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác dân vận (bao gồm cả công tác dân tộc, tôn giáo). Toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức trong Ban luôn giữ vững lập trường chính trị; đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và hành động; lấy chất lượng và hiệu quả công tác làm mục tiêu phấn đấu; có ý thức và thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban đã tổ chức quán triệt Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho 100% cán bộ, đảng viên để mỗi cán bộ, đảng viên hiểu rõ, học tập và đăng ký từng việc cụ thể, thiết thực để làm theo. Gắn nội dung thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Thông qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức đúng, đủ mục đích, yêu cầu, nội dung cơ bản, ý nghĩa, sự cần thiết của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới.


*

Cán bộ, đảng viên Ban Dân vận đã thể hiện được đạo đức, tư cách người cán bộ Dân vận học tập và làm theo lời Bác “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm". Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Ban "Đoàn kết, trung thành, tận tụy, sáng tạo, gương mẫu; trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân; Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin" và đạt được một số kết quả nổi bật, như năm 2018, tham mưu tổ chức hội nghị đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với với bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND, UBND 480 xã, phường, thị trấn; tham gia giải quyết các vấn đề phức tạp về tôn giáo xảy ra trên địa bàn tỉnh; chăm lo các hoạt động hướng về người nghèo, trẻ em vùng khó khăn. Tết 2016, Ban đã tặng 1 con bò trị giá 20 triệu đồng cho hộ gia đình khó khăn tại xã Thanh An. Tết Mậu Tuất (năm 2018), Ban đã vận động cán bộ, đảng viên trong Ban và kêu gọi sự ủng hộ của các doanh nghiệp thăm chúc tết 192 suất quà (mỗi suất 500.000đ) cho hộ nghèo và học sinh nghèo vượt khó. Năm 2020 đã vận động cán bộ đảng viên làm công tác dân vận các cấp tham gia các hoạt động nhân đạo, thiện nguyện khác với tổng số tiền gần 370 triệu đồng. Trong đó, ủng hộ đồng bào miền trung khắc phục hậu quả lũ lụt 10 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” tại các xã khó khăn của một số huyện với 10 mô hình trị giá mỗi mô hình 10 triệu đồng; tặng 1.600 bàn học cá nhân, 748 áo ấm cho học sinh các trường tiểu học và THCS thuộc các huyện Quỳ Châu, Quế Phong, Tương Dương và 03 mô hình sinh kế cho đồng bào vùng khó khăn trị giá 43 triệu đồng.

Hàng năm, Ban, chi bộ theo dõi, đánh giá việc thực hiện nội dung đăng ký “làm theo” Bác, cuối năm từng đảng viên báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ. Lấy kết quả thực hiện việc học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá, phân loại đảng viên, công chức cuối năm. Định kỳ hằng năm tổ chức biểu dương điển hình làm theo Bác, năm 2016 biểu dương 01 tập thể và 03 cá nhân; năm 2018, suy tôn 03 cá nhân và 02 tập thể trong đợt sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW ở cấp Chi bộ và đề nghị 01 điển hình cá nhân đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh biểu dương; năm 2020, Chi bộ đã tổ chức sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW, có 01 tập thể và 02 cá nhân được Chi bộ biểu dương khen thưởng tại Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, và 01 cá nhân được Đảng ủy khối CCQ tỉnh khen thưởng.

Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã rút ra bài học kinh nghiệm sau:

Một là, tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập nghiêm túc và viết thu hoạch theo các chuyên đề đã học, để cán bộ, đảng viên có nhận thức cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, qua đó liên hệ bản thân mình sẽ làm gì theo Bác, tức là thấm nhuần đến mức mỗi đảng viên tự giác thực hiện, tự giác đăng ký nội dung làm theo chứ không phải chỉ có cấp ủy gợi ý nội dung làm theo cho cá nhân.

Hai là, trong cơ quan phải xây dựng được tiêu chí cụ thể về chuẩn mực đạo đức, để cán bộ, đảng viên phấn đấu thực hiện; phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra thực hiên nội dung đăng ký làm theo của cán bộ, đảng viên, nhắc nhở kịp thời những cá nhân thực hiện chưa nghiêm túc.

Ba là, luôn phát huy tính gương mẫu của người đứng đầu, gắn học tập và làm theo Bác với phong trào thi đua "Dân vận khéo", với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, cá nhân; nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều.

Trong thời gian tới, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên quan trọng. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cơ quan, nói đi đôi với làm; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Xây dựng mối đoàn kết, cộng sự cao trong ban tạo bầu không khí vui tươi thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ. Gắn học tập và làm theo Bác ở Ban việc học tập và làm theo Bác trong hệ thống dân vận toàn tỉnh, để từng bước làm chuyển biến sâu sắc trong hệ thống dân vận, mà chủ yếu thông qua phong trào thi đua "Dân vận khéo" để xây dựng được nhiều điển hình tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo Bác./.

|

Nohu888 - Cổng game nổ hũ online

| W88Vuive