Bất Giác Là Gì

Đại Thừa Khởi Tín Luận - Ngài Mã Minh Bồ Tát Tạo Luận - Sa Môn Thích Thiện tại Hoa Lược Dịch Và Lược Giải
LUẬNĐẠI THỪA KHỞI TÍN DỊCHNGHĨA VÀ LƯỢC GIẢINgài Mã Minc Bồ Tát tạo ra Luận Ngài Chơn đế Tam Tạng dịch chữ Phạn ra chữ Hán Sa môn Thích Thiện nay Hoa lược dịch và lược giải Giảng lần đồ vật nhứt trên Phật Học Đường Nam Việt Ngày 12 tháng 9 năm Tân Sửu (1110 61)

BÀI THỨ NĂM

MỤC LỤC

2. Nói về nghĩa "Bất giác" (không giác ngộ: mê)a.Nói về Tam tế1. Nghiệp tướng tá (Vọng động)2. Chuyển tướng tá (Tâm sáng tỏ, trực giác)3. Hiện tướng mạo (Chình ảnh bị phân biệt)b.Nói về lục thô1. Trí tướng (Vọng thức phân biệt)2. Tương tục tướng mạo (Vọng niệm tương tục)3. Chấp thủ tướng (Chấp sự vật)4. Kế danh từ bỏ tướng mạo (Chấp danh tự)5. Khởi nghiệp tướng tá (sinh sản nghiệp)6. Nhiệp hệ khổ tướng tá (thọ, quả)c.Nói về nhì Tướng1. Đồng (đồng bản chất)2. Khác (không giống hình tướng)

BÀI THỨ NĂMCHƯƠNG THỨ BA


PHẦN GIẢI THÍCH

NÓI VỀ NGHĨA "BẤT GIÁC"

CHÁNH VĂN

Do không thật biết pháp "Chơn như" yêu cầu trọng tâm bất giác (mê) nổi lên, tức tốc khởi vọng niệm (sinh tướng mạo vô minh). Song vọng niệm do là không có thiệt thể, bắt buộc chẳng tránh Bản giác.

Bạn đang xem: Bất giác là gì

Thí nlỗi bạn lầm phương hướng; do tất cả pmùi hương phía phải bắt đầu lầm, còn nếu không phương thơm hướng thì không tồn tại lầm.

Chúng sinh cũng vậy, bởi có "Giác" phải bắt đầu teo "Mê"; nếu như không tồn tại "Giác" thì cũng không có "Mê" (Bất giác)

Song bọn chúng sinh cũng nhờ có "Tâm vọng tưởng bất giác" này, nên mớibiết rành mạch danh tự và nghĩa lý của những pháp. Và cũng dựa vào nạm nhưng mà chưPhật bắt đầu rất có thể vày chúng sanh thổ lộ "Crộng giác" (tánh Phật). Nếu lìa "Tâm bất giác" thì cũng không thể chỉ bày cái "Chơn giác" được (dụnhỏng lìa sóng không tồn tại nước).

LƯỢC GIẢI

Chúng sanh vị không ngộ được Phật tánh (bản giác) nên người ta gọi là mê (bất giác). Song dòng "mê" này không có thật thể, chỉ đem Phật tánh làm cho thể, đề nghị không rời Phật tánh (phiên bản giác) được. Cũng nhỏng người lầm đường, do cótuyến phố đề xuất new có lầm, ví như không tồn tại con phố thì cũng không tồn tại sự lỡ lầm. Bởi thế nên, nếu như tách Phật tánh (bàn giác) thì cũng không có cáimê (bất giác). Cũng nlỗi bỏ sóng, không có nước.

Sóng, cũng dựa vào bao gồm loại mê vọng (bất giác) này, nên bọn chúng sinh mới biếtkhác nhau các pháp crộng vọng, thánh phàm và rầu rĩ chình ảnh khổ sinh tử,mê say chiêu mộ niềm an lành "Niết bàn".

Và cũng dựa vào chúng sinh bao gồm biết phân minh, phải chư Phật mới có thể thuyết pháp đào tạo và huấn luyện, chỉ bày Phật tánh (chơn giác). Nếu không có trọng tâm mê vọng bất giác biệt lập của chúng sanh, thì Phật cũng ko làm sao chỉ bày Phật tánh (chơn giác) cho cái đó sanh được.

Đọc qua đoạn văn này, họ nên xem xét câu: "Vì không ngộ được Phật tánh, nên được gọi là mê" hay thay đổi lại phương pháp nói "Tại sao có dại?" do chưakhôn vậy". Vậy thì mẫu mê ngu (vô minh) này, saün có trường đoản cú hồi nào mang lại giờ, bởi tự hồi làm sao mang lại giờ chúng sinh trước đó chưa từng ngộ được Phật tánh.

Nói kết luận, chơn hẳn như với vô minc bên cạnh đó có, không phải chơn hoàn toàn như gồm trước, vô minh gồm sau. khi chơn như (Phật tánh) hiện, thì vô minh mất, cũng tương tự khi "khôn" rồi, thì "dại" trường đoản cú hết.

GIẢI DANH TỪ

"Bất giác": băn khoăn. Thật ra chưa phải là không biết; vẫn có biết, tuy nhiên dòng "biết" ấy hư vọng, chẳng chơn thật, phải cũng Gọi là "vọng niệm" xuất xắc "vô minh" v.v..

"Không thiệt biết": Chúng sanh vẫn hiểu rằng chơn hẳn như là hay Phật tánh; tuy vậy chỉ biết suông trên vnạp năng lượng từ, vì ý thức phân biệt hư dối nhưng thôi; chứ phân vân đúng như thật.

(Đoạn này nói tới cnạp năng lượng bạn dạng vô minc (bất giác), tiếp dưới đây sẽ nói tới đưa ra mạt vô minch (tam tế, lục thô).

A. NÓI VỀ TAM TẾ

CHÁNH VĂN

Và, vày "Bất giác" (căn bạn dạng vô minh) đề nghị sanh ra ba tướng rất vi tế (tam tế: đưa ra mạt vô minh); bố tướng tá vi tế này không rời"Bất giác".

1. Tướng nghiệp vô minh(nghiệp tướng):vì chưng "Bất giác" (hoặc) cho nên vì vậy vai trung phong hễ, gọi chính là "Nghiệp". Bởi chũm nghiệp (nhơn) đề nghị gồm "khổ"(quả) . Trái lại, trường hợp "Giác" (không có hoặc) thì trung khu ko động(nghiệp nhơn) nên cũng không khổ (quả).

2. Tướng năng loài kiến (gửi tướng tá Tức là con kiến phần). Vì có "Động"(nghiệp tướng) vì thế sinh ra "Năng phân biệt" (năng kiến). Nếu không "Động" thì không có "Năng phân biệt" (không có nghiệp tướng mạo thì cũng không có đưa tướng).

3. Tướng chình ảnh giới(hiện tướng mạo Tức là tướng tá phần).

Xem thêm: Lấy Vợ Đại Gia Hơn Nhiều Tuổi, Quý Bình Nói Thật Lòng, Diễn Viên Quý Bình

Vì bao gồm "Năng phân biệt" (kiếnphần) yêu cầu chình họa bị minh bạch (tướng tá phần) vọng hiện ra. Bởi vậy nên rời "Năng phân biệt" (loài kiến phần) thì cũng không tồn tại chình họa bị rành mạch (nghĩa là nếu như không tồn tại chuyển tướng tá thì cũng không tồn tại hiện tướng).

LƯỢC GIẢI

Đoạn này nói: Vô minh sanh ra 3 tướng khôn xiết vi tế: Nghiệp, Chuyển cùng Hiện; bà tướng mạo này không tách vô minch.

1. Vì vô minh (bất giác) cho nên vì vậy tâmđụng tức là "Nghiệp". Đó là tướng vi tế sản phẩm nhứt, hotline là "Tướng nghiệp vô minh", cũng gọi là "Hoặc, Chuyển"; mặt Duy thức tôn điện thoại tư vấn là "Tự bệnh phần" của thức A lại domain authority.

Do "Hoặc" (vô minh) bắt buộc chế tạo "Nghiệp" (trung khu động); bởi vì gồm "nghiệp" cần phải thọ "quả khổ". Trái lại, nếu giác ngộ không hấp dẫn (vô minh) thì không chế tạo nghiệp (vọng động); không chế tạo nghiệp cần chẳng gồm quả khổ.

Tất cả trái khổ, không xung quanh hai món sinh tử: Phàm phu thì bị khổ "Phần đoạn sanh tử"; Tiểu thánh thì bị khổ "Biến dịch sinh tử". Song haimón quả khổ này, hầu như vì chưng "động niệm" Tức là hướng đến trí Phật (ko vọng niệm thì crộng trung ương hiện).

2. Vì trung ương đụng (ngiệp tướn) vì thế new tất cả riêng biệt. Đó là tướng tá vi tế đồ vật nhị, Điện thoại tư vấn là "tướng mạo năng kiến" (phần năng phân biệt), cũng Gọi là "Chuyển tướng"; bên Duy thức tôn Call là con kiến phần của thức A lại domain authority. Nếu trọng tâm ko vọng cồn, thì cũng ko bởi đâu nhưng mà vạc sinh ra tách biệt được. Nghĩa là: Nếu không có "nghiệp tướng"; thì cũng không tồn tại "chuyển tướng"; xuất xắc nói giải pháp khác: ví như không tồn tại "Tự triệu chứng phần" thì cũng không tồn tại "Kiến phần".

3. Vì gồm tâm năng rành mạch, nên mớivọng hiển thị cảnh giới bị minh bạch. Đó là tướng vi tế thiết bị ba, Điện thoại tư vấn là "Tướng chình ảnh giới" (phần bị phân biệt) cũng hotline lá "Hiện tướng"; bên Duy thức tôn hotline là "Tướng phần" của thức A lại da. Bởi tâm với chình ảnh ko rời nhau, nếu lìa trọng tâm năng minh bạch thì không có chình ảnh giới bị sáng tỏ. Nghĩa là: tránh "Chuyển tướng" thì không có "Hiện tướng"; tốt nói bí quyết khác: rời "Kiến phần" thì không có "Tướng phần".

Từ thể tánh crộng trung tâm, không có năng snghỉ ngơi (bỉ, thử); tuy vậy vì chưng mê phải trung khu động (nghiệp tướng) cơ mà sanh ra tất cả năng biệt lập (đưa tướng) với chình họa giới bị rõ ràng (hiện tại tướng). Nếu giác chình họa giới bị minh bạch (hiện tướng). Nếu giác ngộ ko mê, thì tâm ko rượu cồn, không sanh, với chình ảnh bị phân minh chẳng hiện nay.

Đoạn này xin lưu ý độc giả: Trong luận này nói "Do nghiệp tướng mạo sinh ra gửi tướng tá, do gửi tướng tá sinh ra hiện nay tướng". Nói như thế, là lấy theo nghĩa "đối sánh tương quan, tương sanh" mà lại nói. Kỳ thật cha tướng này, đồng thời sinh khởi; nghĩa là một pháp vừa đụng, thì toàn bộ pháp gần như cồn, chưa hẳn gồm vật dụng lớp tuần từ bỏ như vậy.

Tóm lại, ba tướng tá "Nghiệp tướng tá, Chuyển tướng tá cùng Hiện tướng: này, ngơi nghỉ các khiếp không giống, cũng thường xuyên call là "Hoặc, Nghiệp cùng Khổ", xuất xắc vào Duy thức Gọi là "Tự bệnh phần, Kiến phần và Tướng phần của thức A lại domain authority.

GIẢI DANH TỪ

Bất giác và vô minh: "Vô minh" là không tối ưu, "Bất giác" là ko giác ngộ. Bởi vậy nên bất giác cũng Tức là vô minh.

Tướng nghiệp vô minh: Vô minc vọng động bởi vậy tướ`ng nghiệp, Call tắt là "Nghiệp tướng"; tức là "Tự triệu chứng phần" của thức A laida.

Tướng Năng kiến: Phần năng tách biệt, cũng Hotline là "Chuyển tướng"; có nghĩa là "Kiến phần" của thức A lại domain authority.

Tướng chình họa giới: Chình ảnh giới bị biệt lập, cũng gọi là "Hiện tướng"; Có nghĩa là "Tướng phần" của thức A lại da.

Phần đoạn sanh tử:Sanh tử bởi vì sự chuyển đổi. Nlỗi vị Tu đà trả, khi chứng lên quả Tư đà hàm (sanh) thì xả vị Tu đà trả (tử); khi lên vị A mãng cầu hàm, thì quăng quật quảTư đà hàm v.v...Thí nhỏng tín đồ Lính, Lúc lên Cai thì bỏ Lính, lên Đội thì bò Cai v.v...