Biên bản giám sát của ban thanh tra nhân dân

*


Nhờ nhà trường thống kê số lượng học sinh khuyết tật
Tập hợp giáo viên bị kỉ luật năm 2021
V/v tập hợp số liệu xây dựng Đề án PT đội ngũ nhà giáo và CB QLGD giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030
Cho học sinh, sinh viên nghĩ học phòng dịch Covid

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

*

BIÊN BẢN KIỂM TRAHOẠT ĐỘNG

CỦA BAN THANH TRANHÂN DÂN 3 THÁNG ĐẦU NĂM

I. THÀNH PHẦN THAM GIA:

1. Nguyễn Thị Phương: Trưởng ban

2. Nguyễn Thị Thảo:Ban viên

3. Nguyễn Thị Liên: Thư ký

4. Lê Thị Liên: Hiệu trưởng.

Bạn đang xem: Biên bản giám sát của ban thanh tra nhân dân

5. Nguyễn Thị Hương:CTCĐ

6. Lê Thị Nhàn; Kế toán

II. NỘI DUNG:

1. đ/c Nguyễn Thị Phương: Trưởng banthanh tra nhân dân, thông qua nội dungkiểm tra

- Số lượng, quy mô phát triển

- Chất lượng dạy và học

-Xây dựng cơ sỡ vật chất

-Hoạt động tập thể

-Công tác quản lý- kế toán tài chính,

-Giám sát việc thực hiện cuộc vận động: Học tập và làm theo tấm gương đạođức Hồ chí Minh và cuộc vận động: Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tựhọc và sáng tạo

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành,điều lệ nghị quyết, chỉ tiêu các quy định của nhà trường và công đoàn.

2. Ban thanh tranhân dân tiến hành kiểm tra từng nội dung:

Qua theo dõi việcchỉ đạo thực hiện Nghị quyết cán bộ công chức đầu năm của nhà trường đối vớicác chỉ tiêu đề ra. Ban thanh tra chúng tôi nhận thấy thực trạng hoạt động củatrường mầm non Liên Thuỷ trong 3 tháng đầu năm (tháng 9-11) đạt kết quả như sau:

1. Về sốlượng, quy mô phát triển.

-Huy động trẻ vào lớp với số lượng: 335 cháu, đạt 100%

2. Chấtlượng dạy học:

- Đầu năm nhà trường đã tiến hành phân lớp, bố trí giáo viên chủ nhiệm,giáo viên giảng dạy hợp lý. đảm bảo phân công lao động phù hợp.

- Nhà trường đã chỉ đạo, thực hiện đầy đủ chương trình của Bộ, Sở, PhòngGD đề ra, quán triệt nhiệm vụ năm học theo tinh thần chỉ đạo của Ngành.

- Đã hưởng ứng tích cực cuộc vận động "Hai không" với 4 nộidung: Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục;không vi phạm nhân cách nhà giáo. Học và làm theo tấm gương đạo đức của Chủtịch Hồ Chí Minh.

- Đã tổ chức cho giáo viên học tập các công văn, chỉ thị của Bộ, Sở,Phòng GD.

- Tổ chức thao giảng dự giờ rút kinh nghiệm tiết dạy nhằm nâng cao taynghề cho giáo viên: thực hiện như kế hoạch đề ra.

- Đã xây dựng tốt nề nếp dạy học trong nhà trường đặc biệt xây dựng chohọc sinh thói quen, nề nếp học tập đạt kết quả tốt.

- Đã tổ chức Khảo sát chất lượng đầu năm nghiêm túc. Chất lượng chung từtrung bình trở lên mẫu giáo đạt: 91,3%, trong đó khá, giỏi: 53,8%. Nhà trẻ, từ trung bình trở lên: 81%,khá giỏi: 50,8%

3. Xây dựng CSVC.

- Lãnh đạo nhàtrường đã tham mưu với địa phương xây dựng , tu sửa các bếp ăn bán trú và muasắm thêm trang thiết bị phục vụ cho cụng tỏc bỏn trỳ và dạy học theo kế hoạchđã duyệt

4. Hoạt động tập thể:

-Nhà trường đã phối hợp với công đoàn tổ chức tốt lễ khai giảng, hội nghị côngnhân viên chức, tổ chức tốt kỉ niệm các ngày lễ lớn cho toàn thể cán bộ giáoviên nhân ngày 20/10 và 20/11.

-Nhà trường đã phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong họcsinh có sơ kết, tổng kết để khen chê kịp thời nhằm gây hứng thú cho học sinh.

-Các tổ chức trong nhà trường đã được củng cố, đi vào hoạt động và tiến hànhđồng bộ.

-Chị em trong công đoàn quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau, kịp thời thăm hỏi, động viênkhi có người thân, gia đình của đoàn viên đau ốm hoặc gặp hoạn nạn.

-Nhà trường đó chỉ đạo giáo viên trồng mới và tu sửa hệ thống bồn hoa cây cảnh tạokhuôn viên nhà trường xanh- sạch- đẹp

5.Công tác quản lý - Kế toán tài chính

* Công tác quản lý:

- Ban giám hiệu nhà trường nắm vững kếhoạch chỉ đạo và đã lên kế hoạch cụ thể, rõ người, rõ việc, chỉ đạo các tổchuyên môn hoạt động theo đúng chức năng của mình. Ban giám hiệu đã thườngxuyên kiểm tra đôn đốc các phần hành được giao và có nhận xét, đánh giá ưuđiểm, tồn tại một cách rõ ràng.

- Thường xuyên bồi dưỡng chuyên mônnghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, tổ chức cho giáo viên bồi dưỡng và tự bồidưỡng thường xuyên theo yêu cầu chỉ đạo của phòng.

* Kế toán tài chính:

- Thực hiện đúng như nghị quyết chitiêu nội bộ, chi tiêu rõ ràng, đúng mục đích.

6. Thực hiện các cuộc vận động:

Cóthể nói rằng, trong 3 tháng thực hiệnnghị quyết Hội nghị cán bộ công chức đầu năm. Thực hiện cuộc vận động hai khôngvới 4 nội dung "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tíchtrong giáo dục, không vi phạm nhân cách nhà giáo và chống ngồi nhầm lớp".Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ban thanh tra chúng tôi nhậnthấy: Nhà trường đã bám sát phương hướng nhiệm vụ đề ra. Đã triển khai kế hoạchhoạt động từng tháng cụ thể rõ ràng và đang từng bước hoàn thành kế hoạch mànghị quyết cán bộ - công chức đầu năm đề ra.

- Số lượng, quy mô phát triển

- Chất lượng dạy và học

-Xây dựng cơ sỡ vật chất

-Hoạt động tập thể

-Công tác quản lý- kế toán tài chính,

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành,điều lệ nghị quyết, chỉ tiêu các quy định của nhà trường và công đoàn.

IV.Ý KIẾN PHÁT BIỂU

Nhấttrí 100%

Biên bản kết thúc vào lúc 17 giờcùng ngày

THƯ KÝ CHỦ TỌA

Nguyễn Thị LiờnNguyễn Thị Phương

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

*
*

BIÊN BẢN KIỂM TRAHOẠT ĐỘNG

CỦA BAN THANH TRANHÂN DÂN TỪ THÁNG 12 ĐẾN THÁNG 2/2016

I. THÀNH PHẦN THAM GIA:

1. Nguyễn Thị Phương: Trưởng ban

2. Nguyễn Thị Thảo: Ban viên

3. Nguyễn Thị Liờn: Thư ký

4. Lờ Thị Liờn: Hiệu trưởng.

5. Nguyễn Thị Hương:CTCĐ

6. Lê Thị Nhàn; Kế toán

II. NỘI DUNG:

1. đ/c Nguyễn Thị Phương: Trưởng banthanh tra nhân dân, thông qua nội dungkiểm tra

- Số lượng, quy mô phát triển

- Chất lượng dạy và học

-Xây dựng cơ sỡ vật chất

-Hoạt động tập thể

-Công tác quản lý- kế toán tài chính,

2. Ban thanh tra nhân dân tiến hànhkiểm tra từng nội dung:

Qua theo dõi việc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết cán bộ công chức đầu năm củanhà trường đối với các chỉ tiêu đề ra. Ban thanh tra chúng tôi nhận thấy thựctrạng hoạt động của trường mầm non Liên Thuỷ trong 3 tháng (tháng 12-2) như sau:

1. Về sốlượng, quy mô phát triển.

- Huy động trẻ vào lớp với số lượng:335 cháu, đạt 100%

2. Chấtlượng dạy học:

- Nhà trường đã chỉ đạo, thực hiện đầy đủ chương trình của Bộ, Sở, Phòng GDđề ra, quan triệt nhiệm vụ năm học theo tinh thần chỉ đạo của Ngành.

- Đã hưởng ứng tích cực cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gươngđạo đức Hồ Chí Minh". " Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tựhọc và sáng tạo"

- Tổ chức thao giảng dự giờ rút kinh nghiệm tiết dạy nhằm nâng cao taynghề cho giáo viên: thực hiện như kế hoạch đề ra.

- Đã xây dựng tốt nề nếp dạy học trong nhà trường đặc biệt xây dựng chohọc sinh thói quen, nề nếp học tập đạt kết quả tốt.

- Đã tổ chức Khảo sát chất lượnghọc kỳ 1 nghiêm túc. Chấtlượng chung MG đạt: 96.7%. Nhà trẻ đạt:96,3%.

- Nhà trường đã tiến hành tổchức hội thi cấp trường: Hội thi đồ dùng đồ chơi có 24 đ/c tham gia, đã tiếnhành khen thưởng cho giáo viên kịp thời theo quy chế chi tiêu nội bộ nhàtrường. Hội thi Tranh đẹp của bé.

Xem thêm:

3. Xây dựng CSVC

- Lãnh đạo nhà trường đã tham mưu với địa phương xây dựngCSVC và mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ dạy học theo kế hoạch đã duyệt đầunăm đến nay đã hoàn thiện.

-Tổng số mỏy trong toàn trường 13 mỏy.

- Tổng số ti vitrong toàn trường 6 cỏi.

- 2 mỏy chiếu đanăng và 5 mỏy in

4. Hoạt động tập thể:

-Nhà trường đã phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong họcsinh có sơ kết, tổng kết để khen chê kịp thời nhằm gây hứng thú cho học sinh.

-Các tổ chức trong nhà trường đã được củng cố, đi vào hoạt động và tiến hànhđồng bộ.

-Chị em trong công đoàn quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau, kịp thời thăm hỏi, động viênkhi có người thân, gia đình của đoàn viên đau ốm hoặc gặp hoạn nạn.

5. Công tác quảnlý - Kế toán tài chính

* Công tác quản lý:

- Ban giám hiệu nhà trường nắm vững kếhoạch chỉ đạo và đã lên kế hoạch cụ thể, rõ người, rõ việc, chỉ đạo các tổchuyên môn hoạt động theo đúng chức năng của mình. Ban giám hiệu đã thườngxuyên kiểm tra đôn đốc các phần hành được giao và có nhận xét, đánh giá ưuđiểm, tồn tại một cách rõ ràng.

- Thường xuyên bồi dưỡng chuyên mônnghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, tổ chức cho giáo viên bồi dưỡng và tự bồidưỡng thường xuyên theo yêu cầu chỉ đạo của phòng.

* Kế toán tài chính:

- Thực hiện đúng như nghị quyết chitiêu nội bộ, chi tiêu rõ ràng, đúng mục đích.

- Có thể nói rằng trong 3 tháng thực hiện nghị quyếtHội nghị cán bộ công chức đầu năm. Thực hiện tốt các cuộc vận động lớn do ngànhphát động Ban thanh tra chúng tôi nhận thấy: Nhà trường đã bám sát phương hướngnhiệm vụ đề ra. Đã triển khai kế hoạch hoạt động từng tháng cụ thể rõ ràng vàđang từng bước hoàn thành kế hoạch mà nghị quyết cán bộ - công chức đầu năm đềra.

III. KẾ HOẠCH THÁNG TIẾP NỐI (THÁNG 3 -5/2016)

- Số lượng, quy mô phát triển

- Chất lượng dạy và học

-Xây dựng cơ sỡ vật chất

-Hoạt động tập thể

-Công tác quản lý- kế toán tài chính,

IV. Ý KIẾN PHÁT BIỂU

Nhấttrí 100%

Biên bản kết thúc vào lúc 17 giờcùng ngày

THƯ KÝCHỦ TỌA

Nguyễn Thị LiờnNguyễn Thị Phương

CỘNG HOÀ XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập- Tự do- Hạnh phúc

*

BIÊN BẢN KIỂM TRAHOẠT ĐỘNG

I. THÀNH PHẦN THAM GIA:

1. Nguyễn Thị Phương: Trưởng ban

2. Nguyễn Thị Liờn: Ban viên

3. Nguyễn Thị Thảo: Thư ký

4. Lờ Thị Liờn: Hiệu trưởng.

5. Nguyễn Thị Hương:CTCĐ

6. Lê Thị Nhàn ; Kế toán

II. NỘI DUNG:

1. đ/c Nguyễn Thị Phương: Trưởng banthanh tra nhân dân, thông qua nội dungkiểm tra

- Số lượng, quy mô phát triển

- Chất lượng dạy và học

-Hoạt động tập thể

-Công tác quản lý- kế toán tài chính,

2. Ban thanh tra nhân dân tiến hànhkiểm tra từng nội dung:

Qua theo dõi việc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết cán bộ công chức đầu năm củanhà trường đối với các chỉ tiêu đề ra. Ban thanh tra chúng tôi nhận thấy thựctrạng họat động của trường mầm non Liên Thuỷ trong 3 tháng (tháng 3-5) như sau:

1. Về sốlượng, quy mô phát triển.

-Huyđộng trẻ vào lớp

- Số lượng: 335 cháu Đạt 100%

2. Chấtlượng dạy học:

- Nhà trường đã chỉ đạo, thực hiện đầy đủ chương trình của Bộ, Sở, Phòng GDđề ra, quan triệt nhiệm vụ năm học theo tinh thần chỉ đạo của ngành.

- Đã hưởng ứng tích cực cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gươngđạo đức Hồ Chí Minh". "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự họcvà sáng tạo"

- Đã tổ chức cho giáo viên học tập các công văn, chỉ thị của Bộ, Sở,Phòng GD. Học tập các quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

- Tổ chức thao giảng dự giờ rút kinh nghiệm tiết dạy nhằm nâng cao taynghề cho giáo viên: thực hiện như kế hoạch đề ra.

- Đã xây dựng tốt nề nếp dạy học trong nhà trường đặc biệt xây dựng chohọc sinh thói quen, nề nếp học tập đạt kết quả tốt.

- Đã tổ chức đánh giá trẻ cuối năm nghiêm túc.

* Kết quả:

- Chất lượng nhà trẻ đạt: 97.4%. Mẩu giỏo đạt: 98,8%

- Tham gia hộithi GVG cấp huyện đạt 1đ/c. (Hoàng Phương)

3. Xây dựng CSVC.

Nhà trường thammưi với địa phương tu sửa lại hệ thống nước và bồn hoa cây cảnh, xây mới vườncổ tích

4. Hoạt động tập thể:

-Nhà trường đã phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong họcsinh có sơ kết, tổng kết để khen chê kịp thời nhằm gây hứng thú cho học sinh.

-Các tổ chức trong nhà trường đã được củng cố, đi vào họat động và tiến hànhđồng bộ.

-Chị em trong công đoàn quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau, kịp thời thăm hỏi, động viênkhi có người thân, gia đình của đoàn viên đau ốm hoặc gặp hoạn nạn.

5. Công tác quảnlý - Kế toán tài chính

* Công tác quản lý:

- Ban giám hiệu nhà trường nắm vững kếhoạch chỉ đạo và đã lên kế hoạch cụ thể, rõ người, rõ việc, chỉ đạo các tổchuyên môn hoạt động theo đúng chức năng của mình. Ban giám hiệu đã thườngxuyên kiểm tra đôn đốc các phần hành được giao và có nhận xét, đánh giá ưuđiểm, tồn tại một cách rõ ràng.

- Thường xuyên bồi dưỡng chuyên mônnghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, tổ chức cho giáo viên bồi dưỡng và tự bồidưỡng thường xuyên theo yêu cầu chỉ đạo của phòng.

* Kế toán tài chính:

- Thực hiện đúng như nghị quyết chitiêu nội bộ, chi tiêu rõ ràng, đúng mục đích.

-Có thể nói rằng trong 3 tháng cuối nămhọc. Thực hiện tốt các cuộc vận động lớn do ngành phát động Ban thanh tra nhândân chúng tôi nhận thấy: Nhà trường đã bám sát phương hướng nhiệm vụ đề ra. Đãtriển khai kế hoạch hoạt động từng tháng cụ thể rõ ràng và đang từng bước hoànthành kế hoạch mà nghị quyết cán bộ - công chức đầu năm đề ra.