BIÊN BẢN HỌP BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

Để buổi họp phụ huynh diễn ra tốt đẹp thì đại diện nhà trường, giáo viên chủ nhiệm cần phải chuẩn bị thêm giấy mời gửi tới phụ huynh học sinh, ghi rõ thời gian, địa điểm, lý do tổ chức cuộc họp.Bạn đang xem: Biên bản họp ban đại diện cha mẹ học sinh cuối năm

Một trong những tài liệu khồn thể thiếu trong các buổi họp phụ huynh chính là biên bản họp phụ huynh. Đây chính là biên bản ghi lại nội dung chi tiết trong tất cả các cuộc họp mà được nhiều giáo viên quan tâm.Bạn đang xem: Biên bản họp ban đại diện cha mẹ học sinh cuối năm

Vậy biên bản họp phụ huynh cuối năm là gì, viết biên bản họp phụ huynh như thế nào mới đúng, hợp lý. Nhằm giải đáp thắc mắc và hỗ trợ tư vấn Tổng đài 19006557 xin chia sẻ gửi đến Quý khách hàng bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Biên bản họp ban đại diện cha mẹ học sinh

Biên bản hợp phụ huynh cuối năm là gì?

Biên bản họp phụ huynh cuối năm là biểu mẫu ghi chép lại tiến trình, nội dung toàn bộ buổi họp phụ huynh vào đầu năm, cuối học kỳ, cuối năm học do giáo viên và hội phụ huynh đặt ra.

Để buổi họp phụ huynh diễn ra tốt đẹp thì đại diện nhà trường, giáo viên chủ nhiệm cần phải chuẩn bị thêm giấy mời gửi tới phụ huynh học sinh, ghi rõ thời gian, địa điểm, lý do tổ chức cuộc họp.

Biên bản họp phụ huynh gồm có những có:

– Viết nội dung biên bản cuộc họp: Thư ký cuộc họp do phụ huynh bầu ra.

– Xem xét, biên tập lại: Giáo viên chủ nhiệm của lớp.

– Đánh giá nhận xét: Ban giám hiệu của trường.

– Đọc và xem biên bản: gồm các các phụ huynh của học sinh trong lớp.

Thường biên bản họp phụ huynh sẽ được sử dụng trong phạm vi một lớp

học của một trường. Giá trị sẽ kéo dài từ đầu năm học đến tổng kết kết

thúc năm học.

Lưu ý biên bản họp phụ huynh sẽ không có giá trị pháp lý

 nhưng sẽ được sử dụng làm căn cứ cho việc tổ chức cuộc họp.


*

Mẫu biên bản họp phụ huynh cuối năm

Quý khách hàng có thể tham khảo mẫu biên bản họp phụ huynh cuối năm như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

BIÊN BẢN

HỌP HỘI CHA MẸ HỌC SINH LỚP 9

NĂM HỌC 2020-2021

Hôm nay ngày……tháng…..năm…………tại lớp………………………………..của trường đã tiến hành họp hội cha mẹ học sinh lớp………..

1. Thành viên:

Giáo viên chủ nhiệm…………………………….., giáo viên phó chủ nhiệm…………………….. Và phụ huynh học sinh.

2. Số lượng:

Phụ huynh học sinh………./………..vắng phụ huynh của các em

Ông (bà)……………………………………………………………………. phụ huynh em………………

Ông (bà)……………………………………………………………………. phụ huynh em………………

3. Nội dung:

a, Giáo viên chủ nhiệm:

+ Giáo viên báo cáo kết quả rèn luyện đạo đức và học tập của lớp………năm học………….

+ Những biện pháp phối hợp giữa gia đình và phụ huynh học sinh.

+ Công khai các khoản thu, chi quỹ lớp của năm học………………………, công bố các khoản thu của năm học mới.

+ Công khai danh sách các gia đình chưa nộp các khoản đóng góp của năm học…………..

b, Ý kiến của các vị phụ huynh

Ông (bà)……………………………………………………….. phụ huynh em…………………………

có ý kiến……………………………………………………………………………………………………….

Ông (bà)……………………………………………………………phụ huynh em………………………

có ý kiến……………………………………………………………………………………………………….

Hội nghị đã nhất trí: báo cáo của giáo viên chủ nhiệm về tình hình học tập của học sinh trong năm học Hội nghị nhất trí và thông qua công tác thu, chi năm học………………………………….

Hội nghị đã nhất trí: báo cáo của giáo viên chủ nhiệm về tình hình học tập của học sinh trong năm học………………. Hội nghị nhất trí và thông qua công tác thu, chi năm học………………………………….

Biên bản được lập, thông qua tất cả phụ huynh nhất trí vào hồi………h…..cùng ngày.

Đại diện hội cha mẹ học sinh

Hội trưởng hội cha mẹ học sinh lớp….. Giáo viên chủ nhiệm

Ý nghĩa của họp phụ huynh cuối năm

Họp phụ huynh là hoạt động diễn ra thường xuyên tại các trường học từ Mẫu giáo đến Phổ thông trung học, đây là hoạt động các giáo viên chủ nhiệm phổ biến đến các phụ huynh các nội dung liên quan đến việc học tập tại trường của học sinh.

Xem thêm: Cách Chơi Minecraft Sinh Tồn, Chế Tạo, Xây Dựng Trên Máy Tí

– Qua buổi họp các phụ huynh bày tỏ những quan điểm cá nhân, đóng góp các ý kiến về nội dung hỗ trợ học tập mới mẻ, sáng tạo.

– Họp phụ huynh rất cần thiết để kết nối nhà trường và gia đình, phục vụ cho mục đích chung và nâng cao hiệu quả học tập của học sinh tại nhà trường.

 Biên bản họp phụ huynh cuối năm cần đảm bảo những gì?

Để biên bản họp phụ huynh đảm bảo đúng quy định pháp luật, hợp lý thì Quý khách hàng cần phải lưu ý những vấn đề sau:

– Biên bản họp phụ huynh sẽ được sử dụng trong buổi họp phụ huynh từ cấp học mầm non tới trung học phổ thông. Nội dung phải có :+ Thông tin về thành phần tham gia buổi họp, ghi cụ thể về thời gian, địa điểm lớp học diễn ra buổi họp phụ huynh.

+ Nội dung trao đổi, thỏa thuận trong buổi họp phụ huynh như tình hình học tập, rèn luyện của mỗi bạn học sinh, đánh giá của nhà trường, qua đó phụ huynh cũng nắm rõ được tình hình học tập của học sinh, từ đó có được biện pháp giáo dục phù hợp tại nhà.

+ Nội dung của mẫu biên bản họp phụ huynh phải được thư ký ghi chép thật cẩn thận, công khai, người ghi chép không được thêm bớt hay bỏ sót bớt kỳ nội dung thông tin nào bởi đã là biên bản thì phải tuyệt đối chính xác.

– Nội dung trình bảy trong biên bản họp phụ huynh phải đảm bảo:

+ Quốc hiệu, tiêu ngữ.

+ Tên trường học.

+ Tên biên bản học và kèm theo năm.

+ Mục đích của cuộc họp là: thông báo kế hoạch học tập và các khoản thu đầu năm như bảo hiểm y tế, phí xây dựng trường học….

+ Nội dung chính của biên bản.

+ Thời điểm lập biên bản.

+ Địa điểm lập biên bản.

+ Chữ ký và ý kiến của giáo viên chủ nhiệm và hội trưởng hội phụ huynh.

Phần nội dung chính của biên bản họp phụ huynh cuối năm

Như chúng ta đã biết, Cuộc họp phụ huynh học sinh do nhà trường hoặc lớp tổ chức vào đâu năm học (sau khi đi học được 2-3 tuần) và cuối năm (sau khi hoàn thành thi học kỳ), nội dung họp phụ huynh cuối năm và đầu năm có thể không giống nhau song đều cần nêu rõ:

– Giáo viên chủ nhiệm tiến hành kiểm tra sĩ số phụ huynh.

– Giáo viên chủ nhiệm nêu lý do tổ chức cuộc họp.

– Tóm tắt qua nội dung cuộc họp.

+ Ban Giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, Ban đại diện cha mẹ học sinh thông báo tình hình trường, lớp; tình hình từng học sinh, việc thực hiện thu chi các loại quỹ…

+ Phụ huynh nêu ý kiến đóng góp về nội dung cuộc họp, thảo luận các nội dung liên quan trong cuộc họp

+ Đại diện Ban Giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, Trưởng ban Đại diện cha mẹ học sinh tiếp thu ý kiến, ghi nhận hoặc giải trình các ý kiến đóng góp, thắc mắc của phụ huynh.

Phần cuối của biên bản họp phụ huynh cuối năm

– Trong biên bản sẽ ghi rõ thời gian kết thúc cuộc họp.

– Giáo viên chủ nhiệm, thư ký và Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng ký, ghi rõ họ tên vào biên bản.

Nội dung biên bản họp phụ huynh học sinh cuối năm học

Nội dung họp phụ huynh cuối năm thường nhiều nội dung hơn đầu năm do cuối năm sẽ tổng kết cả 1 năm học. Về cơ bản, nội dung biên bản họp phụ huynh học sinh cuối năm gồm phần sau:

– Giáo viên chủ nhiệm thay mặt cho nhà trường thông báo tình hình chung của nhà trường trong năm học, sau đó, tập trung vào thông báo kết quả học tập, rèn luyện, hoạt động của lớp trong năm học vừa qua:

+ Sĩ số học sinh: tổng số học sinh, số học sinh năm, nữ; số học sinh tăng/ giảm, số học sinh chuyển đến/ đi, học sinh là dân tộc thiểu số, học sinh là người nước ngoài…

+ Kết quả hai mặt rèn luyện và học tập: ghi rõ số và tỉ lệ học sinh đạt hạnh kiểm tốt, khá, trung bình, yếu; học lực đạt mức hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt, hoàn thành hay chưa hoàn thành.

+ Nêu các thành tích mà tập thể lớp được nhận và tên từng cá nhân học sinh được nhận khen thưởng về học tập, rèn luyện, hoạt động phong trào, tham gia các cuộc thi…

Trên đây là toàn bộ những thông tin tư vấn về biên bản họp phụ huynh cuối năm. Quý khách hàng có nhu cầu muốn tư vấn, hướng dẫn cách viết biên bản hợp lý,cho đúng với quy định của pháp luật, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 19006557.