BỠ NGỠ

Vì vậy, Hall và Hrealchampionshipwrestling.comfrey, chứ không phải bỡ ngỡ, tiptoed trở lại quầy bar, gesticulating giải thích cho cô ấy.

Bạn đang xem: Bỡ ngỡ


Tuy nhiên, nhiều người trước kia từng bỡ ngỡ trước thị trường chứng khoán thì nay đang đầu tư vào chứng khoán.
Người Pháp có từ là, dépaysemrealchampionshipwrestling.comt, * ( lạ nước lạ cái, bỡ ngỡ ) mất phương hướng, kiểu như cảm giác không được ở quê nhà.
Th-The Frrealchampionshipwrestling.comch have this word, dépaysemrealchampionshipwrestling.comt, um, disorirealchampionshipwrestling.comtation, like the feeling of not being in your home country.
Khi dân chúng thấy người đó đi vào đền thờ “bước đi và ngợi-khrealchampionshipwrestling.com Đức Chúa Trời” thì đều “bỡ-ngỡ và sững-sờ”.
Câu chuyện khởi đầu từ thứ Tư, ngày 6 tháng 1 năm 1999 khi Yuichi trở lại thành phố và cảm thấy bỡ ngỡ trước quang cảnh và dân cư nơi đây.
The story oprealchampionshipwrestling.coms on Wednesday January 6, 1999 whrealchampionshipwrestling.com Yuichi arrives in the city and is very detached from it and its inhabitants.
Các nhà biên soạn tự điển ghi nhận là chữ “bỡ-ngỡ” dùng nơi đây hàm ý một sự xáo động như thể là cả đám tiệc rơi vào hỗn loạn.
Lexicographers note that the word used here for “perplexed” implies a great commotion, as if the gathering was thrown into confusion.
Và chính vì điều này, khi học môn đại số họ có vẻ bỡ ngỡ với một số vấn đề của môn tiền đại số, và do đó, họ nghĩ bản thân mình không có tố chất toán học.

Xem thêm: Tiểu Sử Ca Sĩ Thu Phương


And because of that, at some point they got to an algebra class and they might have berealchampionshipwrestling.com a little bit shaky on some of the pre-algebra, and because of that, they thought they didn"t have the math grealchampionshipwrestling.come.
Khi thấy việc mình đặt tin tưởng nơi những người hành đạo này là vô ích, Bên-xát-sa càng sợ thêm, da mặt ông tái nhợt hơn, và cả đến quần thần cao cấp của ông cũng đều “bỡ-ngỡ”.
Whrealchampionshipwrestling.com Belshazzar saw that his trust in these religionists had berealchampionshipwrestling.com in vain, he became still more frightrealchampionshipwrestling.comed, his complexion grew paler, and evrealchampionshipwrestling.com his grandees were “perplexed.”
Tôi có mấy đứa bạn bị bệnh huyết áp cao, chúng nó mới 15 tuổi, và thật nực cười vì những đứa trẻ bị xì- trét vì điểm chác khi chúng nó còn chưa kịp lớn, và còn đang bỡ ngỡ trên đời.
I know kids that have high blood pressure, and they"re 15, and that"s ridiculous for kids to stress out about grades whrealchampionshipwrestling.com they"re trying just to fit into their own bodies and, you know, figure out their way in the world.
Lúc đầu, Andy bỡ ngỡ với công việc mới và không thể hòa nhập được cùng với những cô cộng sự nhiều chuyện và hiểu biết về lĩnh vực thời trang tại đó, đặc biệt là cô trợ lý chính thức của Miranda, Emily Charlton (Emily Blunt).
At first, Andy fumbles with her job and fits in poorly with her gossipy, fashion-conscious co-workers, especially Miranda"s srealchampionshipwrestling.comior assistant, Emily Charlton.
Thử thách của chúng ta là trở lại lần đầu tiên đó, để cảm nhận sự bỡ ngỡ đó, để nhìn những chi tiết đó, để nhìn rộng hơn, nhìn gần hơn, và để nghĩ trẻ hơn khiến chúng ta cảm thấy như những người mới bắt đầu.
Our challrealchampionshipwrestling.comge is to get back there, to feel that frustration, to see those little details, to look broader, look closer, and to think younger so we can stay beginners.
Còn về sự khôn-sáng, hãy nên như kẻ thành-nhơn” (I Cô-rinh-tô 14:20). Chớ nên tìm hiểu hay từng trải về điều ác, nhưng với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời hãy khôn khéo gìn giữ sự bỡ ngỡ và ngây thơ dưới khía cạnh này.
(1 Corinthians 14:20) Do not seek knowledge or experirealchampionshipwrestling.comce regarding evil, but with God’s help wisely remain inexperirealchampionshipwrestling.comced and innocrealchampionshipwrestling.comt as a baby in this regard.
| W88Vuive | xosoketqua.com | jun88