Breaker là gì

Nâng cao vốn từ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use trường đoản cú realchampionshipwrestling.com.Học những từ bỏ bạn cần giao tiếp một giải pháp tự tin.


Bạn đang xem: Breaker là gì

There is no quantitative sầu indication of the advantages of wind breakers, skycourts, fixed shading, double skin facade, and central atrium ventilation.
The vortex is shown in figure 4; the sawdust on the flat bed was lifted up by the backwash vortex, not by the breaker.
However, a detailed observation of flows under the breakers indicates that there may be a different cause.
Divers examined the hull, following which the ship was condemned and sold khổng lồ a breaker"s yard for 45,000 kroner.
Multi-constraint optimization & cutting conditions selection in process turning operations with modern chip breaker tools.
Of course, when two gambles have sầu the same expected payoff, then an expected payoff maximising agent might use another criterion as a tie breaker.
In effect, that function becomes the loop breaker, but it is chosen dynamically rather than statically.
For example, children might say break-bottle, breakingbottle, or breaker-bottle to mean something or someone who breaks bottles.
Các cách nhìn của những ví dụ không mô tả ý kiến của các chỉnh sửa viên realchampionshipwrestling.com realchampionshipwrestling.com hoặc của realchampionshipwrestling.com University Press tuyệt của những nhà trao giấy phép.
*

Xem thêm: Âm Dương Sư Pc Ra Mắt Miễn Phí Trên Steam, Tải Âm Dương Sư

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp chuột Các phầm mềm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập realchampionshipwrestling.com English realchampionshipwrestling.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message