Bros là gì

(Laughter) Our ambassadors are the Mo Bros và the Mo Sistas, và I think that"s been fundamental to our success.

Bạn đang xem: Bros là gì


(Tiếng cười) Đại sđọng của Cửa Hàng chúng tôi là những anh Mo cùng các chị Mo, với tôi nghĩ rằng điều đó là nới bắt đầu đến thành công của Shop chúng tôi.
It was produced by realchampionshipwrestling.comllage Roadshow Pictures, Media Magik Entertainment & Malpaso Productions for film distributor Warner Bros. Eastwood co-produced with his Malpaso partners Robert Lorenz & Bill Gerber.
Bộ phyên được tiếp tế vị realchampionshipwrestling.comllage Roadshow Pictures, Media Magik Entertainment với Malpaso Productions đến hãng sản xuất Warner Bros. Eastwood cũng sản xuất với đối tác doanh nghiệp từ bỏ Malpaso là Robert Lorenz với Bill Gerber.
When these ancient super-species—thought to be mere myths—rise again, they all realchampionshipwrestling.come for supremacy, learealchampionshipwrestling.comng humanity"s very existence hanging in the balance. — Legendary và Warner Bros. Kyle Chandler as Dr. Mark Russell: Emma"s ex-husband, Madison"s father, and a scientist specializing in animal beharealchampionshipwrestling.comor.
Lúc phần đông khôn cùng thú vật cổ điển này được cho chỉ còn là lịch sử một thời, một đợt tiếp nhữa, tất cả lũ bọn chúng mọi trỗi dậy, chống chọi giành quyền lực tối cao buổi tối cao, để cho sự mãi sau của loài bạn bị đe dọa. — Legendary với Warner Bros. Kyle Chandler nhập vai Mark Russell: Chồng cũ của Emma.
The first included either a blachồng or white Wii U console with 32 GB of storage, a blachồng or white Wii U GamePad, New Super Mario Bros. U và Wii Party U preloaded, a blachồng or Trắng Wii Remote, a Wii Sensor Bar, và a 30-day trial of the Wii Karaoke U serrealchampionshipwrestling.comce.
Trước tiên bao gồm 1 lắp thêm Wii U màu sắc Đen hoặc white với 32 GB dung lượng tàng trữ, Wii U GamePad màu Black hoặc Trắng, New Super Mario Bros. U với Wii Party U được cài sẵn, một Remote Wii color đen hoặc Trắng, Wii Sensor Bar với bạn dạng dùng demo 30 ngày của hình thức dịch vụ Wii Karaoke U. Gói sản phẩm nhì bao gồm tất cả các món đó, được mua sẵn Wii Fit U và cả Fit Meter pedometer của Nintenbởi (Wii Balance Board nên sở hữu riêng).
In late 2011, Phoenix signed on lớn the project, with Warner Bros. Pictures acquiring distribution rights.

Xem thêm: Bạch Ngọc Biến Dị Bns - Kết Tinh Ngọc Hồng Môn


Tại nửa sau năm 2011, Joaquin Phoenix tyêu thích gia dự án này lúc thương hiệu Warner Bros. Pictures được ứng quyền phân phối.
NBC agreed lớn pay $10 million to lớn Warner Bros. for the production of each tenth-season episode, the highest price in telerealchampionshipwrestling.comsion history for a 30-minute series.
NBC gật đầu trả 10 triệu đô-la Mỹ mang đến thương hiệu Warner Bros. để sản xuất mỗi tập của mùa phyên đồ vật 10, mức giá cao nhất trong lịch sử vẻ vang của ngẫu nhiên hàng loạt phlặng truyền họa lâu năm 1/2 tiếng như thế nào.
Warner Bros. Records officially announced that the bands third studio album titled, Minutes to lớn Midnight would be released on May 15, 2007 in the United States.
Hãng thu âm Warner Bros. chấp nhận tuyên ổn tía album chống thu sản phẩm công nghệ tía của nhóm có thương hiệu Minutes to Midnight, sẽ tiến hành thành lập vào ngày 15 tháng 5 trong năm 2007 sinh hoạt Mỹ.
Carrot Top has also been frequently parodied; examples include Mr. Show (in which Darealchampionshipwrestling.comd Cross appears as "Blueberry Head"), King of the Hill ("Celery Head," to whom Hank referred as "Broccoli Neck"), Family Guy ("Carrot Scalp"; he also made a guest appearance on the show as himself in "Petergeist"), South Park ("Carrot Ass", "Ginger Kids"), MADtv, Phineas & Ferb ("Broccoli Top"), The Wayans Bros. ("Cabbage Head"), and The Suite Life on Deck ("Parsnip Top").
Carrot Top vẫn thường được nsợ lại trong các chương trình, nlỗi Mr. Show (trong số đó Darealchampionshipwrestling.comd Cross diễn vai "Blueberry Head"), King of the Hill ("Celery Head"), Family Guy ("Carrot Scalp;", anh cũng diễn vai khách hàng vào sô diễn chính mình trong "Petergeist"), South Park ("Carrot Ass"), MADtv, Phineas và Ferb ("Broccoli Top"), The Suite Life on Deck ("Parsnip Top"), với Scrubs.
Bad Robot was originally based at Touchstone Telerealchampionshipwrestling.comsion, but was moved by Abrams to Paramount Pictures and Warner Bros. Telerealchampionshipwrestling.comsion, after his contract with ABC expired in 2006.
Bad Robot ban sơ ở trong về Touchstone Telerealchampionshipwrestling.comsion, nhưng mà kế tiếp Abrams vẫn gửi thương hiệu phlặng cho tới Paramount Pictures cùng Warner Bros. Telerealchampionshipwrestling.comsion, sau khoản thời gian đúng theo đồng cùng với ABC hết hạn sử dung vào thời điểm năm 2006.