Cách Chơi Fifa 14 Online

Sau các năm chơi PES, hoặc FIFA Online 3, các bạn lần trước tiên xúc tiếp với FIFA truyền thống lâu đời sẽ không tránh ngoài kinh ngạc vày khối hệ thống tinh chỉnh và điều khiển khác lạ của nó. Đó là nguyên do FIFAcả nước viết lý giải cùng phân tích và lý giải cụ thể về khối hệ thống tinh chỉnh của FIFA để giúp đỡ chúng ta nhanh lẹ làm quen.Bài viết này bao hàm 2 phần, áp dụng FIFA 14 nhằm minh họa. Phần đầu nội dung bài viết đang reviews cụ thể về khối hệ thống tinh chỉnh cầu thủ của FIFA tất nhiên lý giải chức năng của từng mục. Phần cuối bài đang trả lời bạn bí quyết cấu hình thiết lập nút keyboard hoặc tay chũm nhằm đùa FIFA theo nguyện vọng.

Bạn đang xem: Cách chơi fifa 14 online


Lưu ý quan trọng bạn phải nhớ:
khi vào game FIFA, trên screen dưới đây bạn thấy chiếc chữ: "PRESS START or SPACE - This will be your default control device." Vấn đề này Có nghĩa là ngay lập tức thời điểm này, chúng ta cần sử dụng máy gì nhằm dìm nút ít vào game, thì thứ đó sẽ là thiết bị tinh chỉnh khoác định - tức Controller 1.
*
Rồi, chúng ta thuộc bước đầu nhé!

Giới thiệu cụ thể về khối hệ thống điều khiển

Chúng ta vẫn bước đầu tự bối cảnh bao gồm, MENU
> CUSTOMISE > SETTINGS > CONTROLS
*

Giải mê thích ý nghĩa những thiết lập vào bảng Setting Controller

*

Các tùy chọn gồm những: Auto/Airballs/Manual
- Tự động/Bóng bổng/Thủ côngAuto: We will switch to the best player for you to lớn control. If you would lượt thích to lớn switch someone else you can still override our selection by pressing the switch button.Air Balls: We will only switch for you on Lobs và Crosses, otherwise you are on your own.Manual: We will never tự động hóa switch for you, you are on your own. Tự động: Chúng tôi đang trường đoản cú thay đổi người hợp lý tốt nhất nhằm bạn tinh chỉnh. Nếu bạn có nhu cầu đảo sang cầu thủ khác, chúng ta có thể nhấn nút ít thay đổi người.Bóng bổng: Chúng tôi chỉ từ đổi fan cho mình Khi trơn bổng, còn lại vày chúng ta từ kiểm soát và điều chỉnh.Thủ công: Chúng tôi sẽ không khi nào trường đoản cú đổi bạn, tất cả là do các bạn.
Các tùy lựa chọn bao gồm: High/Low/None - Cao/Thấp/KhôngAukhổng lồ switch move sầu assistance will keep the player you AUTO switch lớn moving in his current direction for a short period of time. This gives you time to orient your intended direction for the new player. Tự đụng cung cấp dịch rời Lúc đổi fan sẽ giúp đỡ cầu thủ của công ty TỰ ĐỘNG dịch rời theo hướng ngày nay vào một khoảng gian ngắn thêm. Điều này vẫn cho chính mình thời gian để định hướng dịch chuyển cho cầu thủ mới đổi này.Vấn đề này rất tất cả ý nghĩa khi chúng ta tiến hành vấn đề thay đổi bạn theo kèm. Cầu thủ bạn chuyển sang tinh chỉnh đang liên tục dịch rời theo hướng cũ một đoạn nđính, trong quy trình đó bạn sẽ quan lại tiếp giáp được hướng dịch chuyển của anh ý ta nhằm biến đổi phía mang đến hợp lý và phải chăng mà không làm cho cầu thủ bị lạc nhịp dịch chuyển.
Các tùy lựa chọn bao gồm: On/Off
- Bật/TắtThis setting is for "Assisted" and "Semi" assisted passing only. When set lớn off, the power of your pass will be slightly affected by the length of time you hold the pass button. Hold it too long and you will over hit your pass, too short & it will be under hit. Thiết lập này chỉ giành riêng cho chế độ chuyền "Hỗ trợ" và "Bán hỗ trợ". Lúc bạn tắt đi, lực chuyền sẽ ảnh hưởng tác động vày thời gian chúng ta dấn duy trì nút ít chuyền. Nhấn duy trì vượt thọ đường chuyền sẽ dư lực, ngược chở lại đường chuyền sẽ thiếu hụt lực.
Các tùy lựa chọn gồm những: Assisted/Semi/Manual
- Hỗ trợ/Bán hỗ trợ/Thủ côngAssisted: Pass direction và power will be assisted to help play passes into lớn the receiver's path và avoid oppenent players.Semi: Pass power is assisted, but we'll only help you a little with the direction.Manual: The direction you point is the direction the pass goes, và the longer you hold the pass button, the stronger the pass will be. Hỗ trợ: Hướng và lực chuyền sẽ được cung ứng để giúp bạn chuyền đúng phía di chuyển của đồng đội và nên tránh cầu thủ địch thủ.Bán hỗ trợ: Lực chuyền được hỗ trợ, nhưng công ty chúng tôi chỉ giúp đỡ bạn một ít về hướng chuyền.Thủ công: Hướng bạn điều chỉnh đó là phía con đường chuyền, với bạn nhận giữ lại nút chuyền càng thọ bao nhiêu, con đường chuyền đi càng mạnh bạo bấy nhiêu.
Các tùy chọn gồm những: Assisted/Manual - Hỗ trợ/Thủ côngAssisted: Through ball direction & power will be asssited to lớn help play passes inlớn the receiver's path và avoid oppenent players.Manual: The direction you point is the direction the pass goes, & the longer you hold the pass button, the stronger the pass will be. Hỗ trợ: Hướng với lực mặt đường chuyền chọc tập khe sẽ tiến hành cung ứng để giúp đỡ các bạn chuyền đúng phía dịch chuyển của phe cánh và né tránh cầu thủ đối phương.Thủ công: Hướng bạn điều chỉnh đó là phía đường chuyền, cùng các bạn nhấn duy trì nút chuyền càng lâu từng nào, con đường chuyền đi càng dũng mạnh bấy nhiêu.do đó sinh sống thuộc thiết lập Manual thì chuyền chọc khe hay chuyền bình thường là hệt nhau.
Các tùy lựa chọn bao gồm: Assisted/Semi/Manual
- Hỗ trợ/Bán hỗ trợ/Thủ côngAssisted: Shot direction will be assisted to always ayên towards the goal.Semi: You have sầu to ayên ổn toward the target to keep your shots on target.Manual: The direction you aim is the direction the shot will go. Hỗ trợ: Hướng sút sẽ tiến hành cung cấp luôn hướng tới phía form thành.

Xem thêm: Tubgirl Là Gì ? TạI Sao Không Nên Tìm KiếM Nó

Bán hỗ trợ: quý khách hàng phải nhắm về phía mục tiêu nhằm đông đảo cú giảm đi trúng đích.Thủ công: Quý khách hàng nhắm phía như thế nào, bóng sẽ tiến hành sút theo hướng kia.
Các tùy lựa chọn bao gồm: Assisted/Semi/Manual - Hỗ trợ/Bán hỗ trợ/Thủ côngAssisted: Cross direction will be assisted towards a team mate. Cross power will be assisted lớn front or baông xã post areas & there will be no power bar on the cross.Semi: You have sầu khổng lồ choose the right power, but cross direction will be assisted lớn front or baông xã post areas.Manual: The direction you point is the direction the pass goes, and the longer you hold the button to lớn perform crosses, the stronger the cross will be. Hỗ trợ: Hướng tạt láng sẽ được cung ứng hướng tới phía đàn. Lực tạt nhẵn sẽ được hỗ trợ cho tới khu vực cột ngay sát hoặc cột xa của form thành và sẽ không hiển thị tkhô cứng lực tạt nhẵn.Bán hỗ trợ: Quý Khách cần từ canh lực, tuy nhiên phía tạt nhẵn sẽ được cung ứng cho tới Khu Vực cột ngay sát hoặc cột xa của size thành.Thủ công: Hướng bạn điều chỉnh chính là hướng con đường chuyền, với các bạn dìm giữ tạt bóng càng lâu từng nào, đường tạt bóng đi càng to gan từng ấy.
Các tùy lựa chọn bao gồm: Assisted/Manual - Hỗ trợ/Thủ côngAssisted: Lob pass direction and power will be assisted so lob passes will be played towards a team mate.Manual: The direction you point is the direction the pass goes, & the longer you hold the pass button, the stronger the pass will be. Hỗ trợ: Hướng mặt đường chuyền bổng cùng lực sẽ tiến hành cung cấp chính vì như vậy những đường chuyền bổng vẫn hướng thẳng về phía đồng đội.Thủ công: Hướng các bạn kiểm soát và điều chỉnh đó là phía con đường chuyền, cùng các bạn dìm giữ nút chuyền càng lâu từng nào, mặt đường chuyền đi càng mạnh từng ấy.
Các tùy chọn bao gồm: Assisted/Semi/Manual - Hỗ trợ/Bán hỗ trợ/Thủ côngAssisted: Balls realtively cthua thảm to your body will be automatically saved, for all the others you need to get positioning & timing right. Direction doesn't matter.Semi: Balls close khổng lồ your toàn thân will be automatically saved, for all the others you need to get positioning direction, & timing right.Manual: Just reflex saves are automatics, every other ball will depover on your positioning, timing, và the direction you attempt to save sầu. Hỗ trợ: Những trái láng gồm tương quan ở ngay sát các bạn sẽ được tự động phá ra, toàn bộ ngôi trường đúng theo khác bạn cần canh đúng vị trí với thời khắc. Hướng không đặc biệt quan trọng.Bán hỗ trợ: Những trái nhẵn gần các bạn sẽ được tự động phá ra, tất cả trường đúng theo khác bạn phải canh đúng địa điểm, phía và thời gian.Thủ công: Ngược lại với bài toán auto trọn vẹn, phần đông trộn láng các dựa vào vào địa chỉ, thời hạn và phía chúng ta tiếp cận nhằm phá nhẵn.
Các tùy lựa chọn bao gồm: On/Off - Bật/TắtTurning on Analog Sprint allows you khổng lồ control how fast you sprint. The futher you hold the sprint button, the faster the player will run. Bật cơ chế Ananlog Sprint cho phép chúng ta kiểm soát và điều chỉnh vận tốc chạy theo ý thích. quý khách nhận giữ nút ít chạy càng sâu, cầu thủ chạy càng nkhô cứng.Thiết lập này chỉ dành cho những tay nỗ lực có nút ít bnóng thi công để chuyển động bên dưới dạng "biểu hiện tương tự", tức Analog. Các nút LT, RT (Xbox) xuất xắc L2, R2 (PlayStation) khi nhấn xuống nlỗi lò xo chính là các nút ít bnóng Analog, cùng Khi nút chạy nkhô giòn được gán cho chúng thì chúng ta bắt đầu thực hiện được tính năng này.
Các tùy lựa chọn bao gồm: Tactical Defending/Legacy Defending
'Tactical Defending' gives you the ability khổng lồ time your tackles và maintain your position like never before. 'Legacy Defending' gives you the familar defending controls of past FIFA titles. 'Tactical Defending' cho bạn tài năng canh thời gian tắc nhẵn trong lúc vẫn bảo đảm địa điểm phòng ngự nhưng trước đó trước đó chưa từng tất cả. Legacy Defending' cho mình năng lực phòng ngự quen thuộc tương tự các tựa game FIFA về trước.Để tìm hiểu thêm về Tactical Defending và Leagacy Defending, đối chiếu ưu nhược điểm của 2 cách điều khiển phòng thủ này, bạn có thể tmê mẩn gia trao đổi thuộc FIFAtoàn quốc tại đây.
*

Hướng dẫn chỉnh nút

Tại phần này, FIFAđất nước hình chữ S sẽ dùng đồ họa keyboard nhằm khuyên bảo bạn chỉnh nút ít, cùng với tay chũm cũng sẽ giống như.

Cách 1

Từ bảng bảng thiết lập các chính sách điều khiển của Controller. Mục Control Device
chọn Keyboard Only
*

Cách 2

Nhấn phím E
nhằm chuyển qua thiết lập cấu hình những phím bấm mang đến ATTACK (tấn công). Chuyển qua Preset: Alternate. Đây chính là bước đặc biệt mà lại nhiều người dân đùa bắt đầu không thể chỉnh được bàn phím bởi bị loạn nút ít.
*

Bước 3

Từ cơ chế Alternate
, bước đầu chọn phím muốn đổi. Lúc này, Preset từ Alternate vẫn từ bỏ đưa lịch sự Customquý khách hàng hoàn toàn có thể thay đổi nlỗi ví dụ bên dưới đây:
*
*
*

Bước 4

Nhấn phím E
nhằm chuyển qua thiết lập cấu hình các phím bấm mang lại DEFENCE (chống thủ). Quý Khách xem xét, các nút ít mang đến tiến công cùng che chở tương quan nhau, thực tế quan trọng chỉnh tách bóc riêng được.
*

Cách 5

Nhấn phím E
để chuyển sang thiết lập các phím bnóng mang đến MENU CONTROLS (tinh chỉnh menu)
*
Như vậy là bọn họ vẫn thiết lập chấm dứt.Chúc bạn thành công!
| W88Vuive | xosoketqua.com