Cách ghi phiếu cập nhật chỉnh sửa thông tin dân cư

Phiếu cập nhập, chỉnh sửa thông báo cư dân dùng để làm công dân kê knhị khi tất cả sự đổi khác những đọc tin về nhân thân pháp luật của Luật Căn uống cước công dân năm trước. Bài viết tiếp sau đây đang cung cấu chủng loại phiếu với khuyên bảo biện pháp điền biết tin bên trên phiếu cập nhật báo cáo người dân.

Bạn đang xem: Cách ghi phiếu cập nhật chỉnh sửa thông tin dân cư


*
Mục lục bài viết

Phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông báo dân cư (Hình ảnh minch họa)

1. Mẫu phiếu cập nhật, chỉnh sửa biết tin dân cư

Phiếu cập nhật sửa đổi đọc tin người dân được phát hành cố nhiên Thông bốn 104/2020/TT-BCA.

*
Mẫu phiếu update, chỉnh sửa biết tin dân cư

Ghi chú:

(1) Ghi tên phòng ban cung cấp trên thẳng và tên Cơ quan liêu thống trị Trung tâm tài liệu đất nước về dân cư.

(2) Chỉ nên ghi thông báo về tín đồ khai vào ngôi trường đúng theo tín đồ knhì không phải là fan được cập nhật, chỉnh sửa công bố.

(3)Viết IN HOA đủ lốt.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Tên Nuna Là Gì, Noona, Dongsaeng, Oppa, Có Nghĩa Là Gì

(4)Ghi số định danh cá thể, ngôi trường hòa hợp chưa xuất hiện ĐDCN thì ghi số CMND.

(5)Ghi thông tin của công dân trước lúc được update, chỉnh sửa.

(6) Ghi không thiếu địa danh hành chủ yếu 03 cấp: thôn, huyện, thức giấc theo Sổ hộ khẩu.

2. Hướng dẫn ghi phiếu cập nhật, sửa đổi lên tiếng dân cư

Khoản 2 Điều 19 Thông tư 66/2015/TT-BCA (sửa đổi do khoản 3 Điều 1 Thông tứ 104/2020/TT-BCA) khuyên bảo điền báo cáo bên trên phiếu update sửa đổi biết tin cư dân nlỗi sau:

- Mục “Họ, chữ đệm cùng tên”; “Số ĐDCN/số CMND”; “Nơi thường trú”: ghi nhỏng lý giải ở trong phần ghi chú trong biểu mẫu;

- Mục “Ngày, mon, năm sinh”: ghi đọc tin của công dân theo hướng dẫn tại Điểm b Khoản 2 Điều 7 Thông tứ 66/2015/TT-BCA.

- Mục “Giới tính”: nếu giới tính phái nam ghi lại “X” vào ô “Nam”, giả dụ nam nữ nữ ghi lại “X” vào ô “Nữ”;

- Mục “Nội dung biết tin cập nhật, chỉnh sửa”: ghi theo ra quyết định cơ sở có thẩm quyền về câu hỏi thay đổi lên tiếng của công dân;

- Mục “Hồ sơ, tài liệu kèm theo”: ghi khá đầy đủ, rõ ràng các loại hồ sơ, tài liệu hẳn nhiên Phiếu cập nhật, sửa đổi thông báo dân cư;

- Mục “Cán bộ đề xuất”: Cán bộ Công an làm công tác tích lũy báo cáo người dân khuyến nghị Trưởng Công an cấp xã, Trưởng Công an cấp huyện nơi ko có 1-1 vị hành chính cấp xã xác nhận Phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông báo cư dân của công dân trên địa bàn mình cai quản.

- Mục “Phê chăm nom của Thủ trưởng cơ quan”: Trưởng Công an cấp xã, Trưởng Công an cấp huyện nơi không có đối chọi vị hành chính cấp xã tất cả trách nhiệm chứng thực Phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin người dân của công dân đã cư trú trên địa phận bản thân quản lí lý