Chủ trương khôi phục tổ chức đảng và phong trào cách mạng

(ĐCSVN) – Chúng tôi xin trích lược một số trong những mốc lịch sử vào công tác làm việc bốn tưởng của Đảng tiến độ 1932-1935.

Các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ bỏ Trung ương cho tới tỉnh mọi bị phá đổ vỡ, phần đông cán bộ chỉ đạo bị bắt giam, một số trong những bị giết thịt, đại lý Đảng cùng đoàn thể quần bọn chúng những vùng cũng trở thành tan tác, mà lại đế quốc cấp thiết tiêu diệt được tổ chức triển khai Đảng cùng phong trào phương pháp mạng.

Bạn đang xem: Chủ trương khôi phục tổ chức đảng và phong trào cách mạng

Để phục sinh và phát triển trào lưu giải pháp mạng, Đảng đã công bố bản Chương thơm trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương, phân tích tình hình, vun ra pmùi hương phía cố gắng bắt đầu, tiếp đó là công tác hành vi của Công hội, Nông hội với Đoàn Tkhô giòn niên cộng sản.

Năm 1932, một vài đồng chí cùng sản hoạt động thích hợp pháp sống TPhường. Sài Gòn sẽ viết trên báo công khai phê phán thái độ làm phản động của kẻ đầu tàu Đảng Lập hiến được đế quốc Pháp mang lại có tác dụng đại biểu Nam Kỳ làm việc Hội đồng thuộc địa trên Pari, vén trằn thủ đoạn mị dân, lừa bịp của bầy thực dân.

Tháng 3-1933, nhân đáng nhớ lần trang bị tía ngày ra đời Đảng, bạn bè Hà Huy Tập viết tác phẩm Lược thảo Lịch sử phong trào cùng sản Đông Dương nêu được quá trình hoạt động vui chơi của Đảng trong bố năm đầu mới thành lập.

Đến năm 1934, hệ thống tổ chức của Đảng đã có phục sinh sống cả Bắc, Trung, Nam với Lào. Xứ đọng uỷ Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Chấp uỷ Nam Đông Dương với Lào được thành lập và hoạt động.

Tháng 3-1935, Đại hội lần đầu tiên của Đảng họp trên Ma Cao, đặt ra những nhiệm vụ cải cách và phát triển cùng củng cố kỉnh Đảng, hàng phục quần chúng, mở rộng Mặt trận bội phản đế, phòng chiến tranh đế quốc, đảm bảo an toàn Liên bang Xôviết. Đại hội thông qua Điều lệ của Đảng với thai Ban Chấp hành Trung ương new. Đại hội nêu chủ trương tuyên tuyền, vận tải những thống trị, lứa tuổi, dân tộc bản địa rất nhiều tất cả ý thức biện pháp mạng vào trận con đường chống chọi bình thường.

Đại hội lần thứ nhất của Đảng tất cả ý nghĩa lịch sử dân tộc đặc biệt vào Việc Phục hồi lại khối hệ thống tổ chức của Đảng tự TW mang lại địa phương, nâng cấp ý thức của cán cỗ, đảng viên với quần bọn chúng quần chúng. # vào sự lãnh đạo của Đảng và sự cải tiến và phát triển của trào lưu giải pháp mạng sắp tới.

Trích: Lịch sử 80 năm ngành Tuim giáo của Đảng Cộng sản toàn quốc (1930-2010), Nxb Chính trị Quốc gia, tr.22-25.


Phong trào phương pháp mạng Một trong những năm 1932-1935

Mục 1

1. Cuộc chiến đấu hồi sinh phong trào giải pháp mạng

a) Pháp bọn áp, khủng ba lực lượng bí quyết mạng sau trào lưu 1930 - 1931

* Khủng bố, lũ áp quân sự

- Pháp tăng cường những hoạt động kìm kẹp, bọn áp lực đè nén lượng bí quyết mạng => nhiều cán bộ, đảng viên, chiến sĩ yêu nước bị tóm gọn, bị giết mổ hoặc bị tù tội.

* Thủ đoạn mị dân

- Về thiết yếu trị: tăng số đại diện tín đồ Việt vào cơ quan lập pháp cung cấp Kỳ.

- Về kinh tế: cho những người Việt tsay mê gia đấu thầu một số công trình công cộng.

- Về văn hóa truyền thống - làng mạc hội: mang lại tổ chức triển khai một vài trường Cao đẳng; lợi dụng tôn giáo để chia rẽ kân hận đoàn kết dân tộc bản địa.

=> Các vận động đàn áp, xịn bố của Pháp để cho trào lưu phương pháp mạng ngơi nghỉ VN đứng trước vô vàn trở ngại, thách thức.

Xem thêm:

b) Hoạt cồn tranh đấu để khôi phục lực lượng bí quyết mạng

- Những đảng viên vào phạm nhân chiến đấu kiên định đảm bảo an toàn lập trường, ý kiến giải pháp mạng của Đảng, tổ chức triển khai quá ngục; đảng viên không bị bắt tìm phương pháp xây dựng lại tổ chức triển khai Đảng với quần bọn chúng.

- Năm 1932, theo chỉ thị của Quốc tế Cộng sản, Lê Hồng Phong đã thuộc một vài đảng viên cộng sản hoạt động ở vào cùng quốc tế tổ chức ra Ban chỉ huy Trung ương Đảng.

- Tháng 6/1932, Ban chỉ đạo Trung ương thảo ra công tác hành vi của Đảng, chủ trương đương đầu đòi quyền tự do dân nhà cho dân chúng lao rượu cồn, thả phạm nhân chủ yếu trị, vứt những vật dụng thuế bất công, củng cầm cố và cải tiến và phát triển các đòan thể bí quyết mạng của quần bọn chúng.

- Dựa vào lịch trình hành vi, phong trào quần bọn chúng được nhen đội trở về và càng ngày càng cải cách và phát triển.

- Cuối năm 1933, những tổ chức của Đảng dần dần được khôi phục với củng cố kỉnh.

- Đầu 1935, những tổ chức triển khai Đảng với phong trào quần bọn chúng được phục hồi.


*

Tổng Bí thỏng Lê Hồng Phong

- Những đưa ra quyết định đặc biệt của Đại hội:

+ Xác định 3 trọng trách đa số của Đảng: củng ráng với phát triển Đảng; tranh thủ quần chúng rộng lớn rãi; chống chiến tranh đế quốc.

+ Thông qua Nghị quyết chủ yếu trị, điều lệ Đảng, di chuyển người công nhân, dân cày, lính tráng, tkhô cứng niên, prúc nữ; về công tác trong những dân tộc tphát âm số, team từ vệ, cứu tế đỏ.

+ Bầu ra Ban Chấp hành Trung ương tất cả 13 bạn bởi Lê Hồng Phong làm cho Tổng Bí thỏng.

=> Ý nghĩa: Đánh vết mốc quan trọng đặc biệt Đảng sẽ Phục hồi được hệ thống tổ chức từ Trung ương cho địa pmùi hương, trường đoản cú nội địa mang đến bên cạnh nước, những tổ chức triển khai quần chúng,...

ND chính

- Cuộc đương đầu hồi sinh trào lưu giải pháp mạng sau trào lưu cách mạng 1930 - 1931.

- Đại hội đại biểu toàn nước lần đầu tiên Đảng Cộng sản Đông Dương 3/1935 tại Ma Cao.