Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------------- Số: 17/2019/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------ Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2019 THÔNG TƯBan hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông---------------Căn cứ Luật giá" /> Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------------- Số: 17/2019/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------ Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2019 THÔNG TƯBan hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông---------------Căn cứ Luật giá" />

Chương Trình Bồi Dưỡng Thường Xuyên Giáo Viên Tiểu Học

Tóm tắt Nội dung VB nơi bắt đầu Tiếng Anh Hiệu lực VB tương quan Lược vật Nội dung MIX Tải về
Đăng nhập tài khoản realchampionshipwrestling.com giới và đăng ký thực hiện Phần mượt tra cứu vớt văn uống bản.

Bạn đang xem: Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học

">Theo dõi hiệu lực VB
Chia sẻ qua:
*
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

--------------

Số: 17/2019/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vì chưng – Hạnh phúc

------------------

TPhường. hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2019


THÔNG TƯ

Ban hành Chương thơm trình tu dưỡng liên tiếp giáo viên cửa hàng giáo dục phổ thông

---------------


Căn cứ đọng Luật dạy dỗ ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật Sửa thay đổi, bổ sung một số trong những điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ đọng Nghị định số 69/2017/NĐ-CPhường. ngày 25 mon 5 năm 2017 của Chính phủ cơ chế tác dụng, trọng trách, quyền lợi và nghĩa vụ và tổ chức cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục cùng Đào tạo;

Cnạp năng lượng cứ đọng Nghị định số 75/2006/NĐ-CPhường. ngày 02 tháng 8 năm 2006 của nhà nước công cụ cụ thể cùng giải đáp thi hành một số trong những điều của Luật giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa thay đổi, bổ sung một trong những điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CPhường. ngày 02 mon 8 năm 2006 của Chính phủ quy định cụ thể với chỉ dẫn thực hành một trong những điều của Luật giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của nhà nước sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định 31/2011/NĐ-CPhường ngày 11/5 năm 2011 của nhà nước sửa thay đổi, bổ sung một vài điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của nhà nước khí cụ cụ thể và giải đáp thực hiện một số trong những điều của Luật giáo dục;

Căn uống cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP. ngày 01 mon 9 năm 2017 của nhà nước về giảng dạy, tu dưỡng cán cỗ, công chức, viên chức;

Căn uống cứ Biên phiên bản họp thẩm định ngày 26 mon 10 năm 2018 của Hội đồng thẩm định và đánh giá Chương thơm trình bồi dưỡng liên tiếp cô giáo cơ sở giáo dục phổ thông;


Theo kiến nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo cùng Cán bộ thống trị giáo dục;

Bộ trưởng Sở giáo dục và đào tạo cùng Đào tạo ban hành Thông tư phát hành Chương thơm trình bồi dưỡng thường xuyên thầy giáo cửa hàng giáo dục phổ thông.


Điều 1. Ban hành tất nhiên Thông tứ này Chương trình bồi dưỡng thường xuyên thầy giáo đại lý giáo dục rộng rãi.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực hiện hành thực hiện Tính từ lúc ngày 22 tháng 12 năm 2019 Thông tứ này thay thế sửa chữa Thông bốn số 30/2011/TT-BGDĐT ngày thứ 8 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Sở Giáo dục cùng Đào sản xuất phát hành Cmùi hương trình tu dưỡng liên tục giáo viên trung học tập phổ thông; Thông tứ số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Sở trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo phát hành Cmùi hương trình bồi dưỡng liên tục thầy giáo trung học cơ sở; Thông bốn số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Sở trưởng Bộ Giáo dục với Đào tạo phát hành Cmùi hương trình bồi dưỡng thường xuyên thầy giáo tè học tập.
Điều 3. Chánh Văn uống chống, Cục trưởng Cục Nhà giáo cùng Cán cỗ cai quản dạy dỗ, Thủ trưởng các đơn vị chức năng tương quan thuộc Bộ giáo dục và đào tạo cùng Đào tạo nên, Giám đốc sở giáo dục với đào tạo, những tổ chức triển khai và cá nhân bao gồm tương quan chịu đựng trách nát nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

-Văn uống phòng Chính phủ;

-Cục kiểm tra VBQPPL (Sở Tư pháp);

-Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh giấc, thị thành trực ở trong TƯ;

-Các ssinh sống giáo dục và đào tạo;

-Công báo;

-Trang đọc tin năng lượng điện tử của Chính phủ;

-Trang báo cáo điện tử của Sở giáo dục và đào tạo cùng Đàotạo;

-Lưu: VT, VụPC, Cục NGCBQLGD(10 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

--------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự bởi – Hạnh phúc

------------------

CHƯƠNG TRÌNH

Bồi dưỡng tiếp tục thầy giáo cửa hàng giáo dục phổ thông

(Ban hành cố nhiên Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 1một năm 2019của Bộ trưởng Sở Giáo dục đào tạo với Đào tạo)

-----------------

I. Mục đích

Chương thơm trình tu dưỡng thường xuyên cô giáo cơ sở giáo dục ít nhiều nhằm mục đích bồi dưỡng theo đòi hỏi của địa chỉ bài toán làm; tu dưỡng kỹ năng, kĩ năng chăm ngành phải hàng năm đối với giáo viên các đại lý dạy dỗ phổ thông; là địa thế căn cứ nhằm cai quản, chỉ huy, tổ chức và soạn tài liệu ship hàng công tác làm việc bồi dưỡng, từ bỏ tu dưỡng nhằm mục đích nâng cấp phẩm hóa học, năng lực chuyên môn, nhiệm vụ của thầy giáo các đại lý giáo dục ít nhiều, thỏa mãn nhu cầu trải nghiệm vị trí vấn đề làm, nâng cao mức độ thỏa mãn nhu cầu của thầy giáo cơ sở giáo dục rộng lớn đối với thử khám phá trở nên tân tiến giáo dục rộng lớn với kinh nghiệm của chuẩn nghề nghiệp cô giáo đại lý dạy dỗ rộng lớn.

II. Đối tượng bồi dưỡng

Chương thơm trình bồi dưỡng liên tục thầy giáo cửa hàng giáo dục phổ quát vận dụng đối với cô giáo vẫn huấn luyện sinh sống ngôi trường đái học, trường trung học đại lý, trường trung học tập đa dạng, ngôi trường rộng lớn có nhiều cấp cho học tập, trường chăm, ngôi trường đa dạng dân tộc nội trú, ngôi trường phổ biến dân tộc bản địa bán trú (dưới đây Điện thoại tư vấn thông thường là các đại lý giáo dục phổ thông).

III. Nội dung công tác bồi dưỡng

Chương trình bồi dưỡng tiếp tục giáo viên cơ sở giáo dục phổ am hiểu bề ngoài tu dưỡng theo đề xuất của vị trí Việc làm; bồi dưỡng kiến thức, khả năng siêng ngành đề nghị thường niên, bao gồm:

1. Chương thơm trình tu dưỡng update kiến thức, khả năng chăm ngành thỏa mãn nhu cầu thử dùng tiến hành nhiệm vụ năm học so với những cung cấp học của dạy dỗ thêm (Điện thoại tư vấn là Chương trình bồi dưỡng 01): Sở Giáo dục đào tạo cùng Đào chế tạo nguyên tắc rõ ràng theo từng năm học những văn bản bồi dưỡng về đường lối, chính sách cải tiến và phát triển dạy dỗ đa dạng, lịch trình giáo dục phổ quát, câu chữ các môn học, vận động giáo dục trực thuộc công tác giáo dục nhiều.

2. Cmùi hương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, năng lực chăm ngành triển khai trách nhiệm trở nên tân tiến giáo dục đa dạng theo từng thời kỳ của mỗi địa phương (Hotline là Chương thơm trình tu dưỡng 02): Slàm việc giáo dục và huấn luyện và giảng dạy lý lẽ ví dụ theo hằng năm học các câu chữ tu dưỡng về trở nên tân tiến giáo dục ít nhiều của địa phương thơm, thực hiện chương trình giáo dục rộng rãi, công tác giáo dục địa phương; phối phù hợp với những dự án để xúc tiến chiến lược bồi dưỡng liên tiếp (trường hợp có).

3. Cmùi hương trình tu dưỡng trở nên tân tiến năng lực nghề nghiệp theo trải nghiệm vị trí bài toán có tác dụng (điện thoại tư vấn là Chương thơm trình bồi dưỡng 03): Giáo viên cơ sở dạy dỗ thêm từ bỏ chọn những tế bào đun tu dưỡng nhằm cải tiến và phát triển phđộ ẩm chất, năng lực nghề nghiệp và công việc đáp ứng thử dùng địa điểm bài toán có tác dụng. Số lượng tế bào đun trường đoản cú lựa chọn bảo vệ phương pháp về thời lượng bồi dưỡng tại Khoản 2 Mục IV của Chương thơm trình này. Các tế bào đun tu dưỡng, ví dụ nhỏng sau:


Yêu cầu tu dưỡng theo Chuẩn

đun

Tên với câu chữ chính của tế bào đun

Yêu cầu nên đạt

Thời gian triển khai (tiết)

thuyết

Thực

hành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

I. Phđộ ẩm chất công ty giáo

GVPT

01

Nâng cao phđộ ẩm hóa học đạo đức đơn vị giáo vào toàn cảnh hiện nay nay

1. Phđộ ẩm chất đạo đức của phòng giáo trong toàn cảnh hiện giờ.

2. Các qui định về đạo đức nhà giáo.

3. Tự bồi dưỡng, rèn luyện và phấn đấu nâng cấp phđộ ẩm hóa học đạo đức nhà giáo.

- Phân tích được thực trạng đạo đức trong phòng giáo vào toàn cảnh hiện giờ (những chưa ổn, các bài học kinh nghiệm từ việc giáo viên phạm luật đạo đức công ty giáo, phần đông tấm gương đạo đức nghề nghiệp công ty giáo tác động ảnh hưởng đến chuyển động giáo dục đạo đức nghề nghiệp cùng dạy học học tập sinh); Liên hệ với những cung cấp học;

Vận dụng được những khí cụ về đạo đức nghề nghiệp bên giáo nhằm sản xuất với triển khai planer tự tu dưỡng, tập luyện bạn dạng thân nâng cao phđộ ẩm chất đạo đức nghề nghiệp bên giáo;

- Hỗ trợ đồng nghiệp vào việc tập luyện tìm mọi cách cải thiện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp bên giáo.

8

12

GVPT

02

Xây dựng phong cách của cô giáo cơ sở dạy dỗ phổ thông vào toàn cảnh hiện nay nay

1. Nghề nghiệp giáo viên cửa hàng dạy dỗ ít nhiều vào bối cảnh bây giờ.

2. Những thưởng thức về phong thái của gia sư đại lý dạy dỗ càng nhiều trong bối cảnh hiện nay; kỹ năng xử trí trường hợp sư phạm.

3. Xây dựng và rèn luyện tác phong, ra đời phong cách đơn vị giáo.

- Phân tích được hoàn cảnh cùng mọi thử dùng về phong cách đối với gia sư các đại lý dạy dỗ phổ quát nói phổ biến, đối với giáo viên từng cấp học tập nói riêng vào bối cảnh hiện tại nay;

- Vận dụng nhằm thực hành, giải pháp xử lý các tình huống ứng xử sư phạm trong các cơ sở giáo dục phổ thông cùng khuyến nghị được phương án nhằm tập luyện tác phong, phong cách công ty giáo tương xứng cùng với từng cấp cho học, vùng, miền (Các kĩ năng kìm nén xúc cảm bản thân, khả năng giải quyết và xử lý xung đột; ...);

- Hỗ trợ được đồng nghiệp vào tập luyện tác phong và sinh ra phong thái công ty giáo.

8

12

II. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

GVPT

03

Phát triển chuyên môn của bản thân

1. Tầm quan trọng đặc biệt của vấn đề cải tiến và phát triển trình độ của bản thân.

2. Xây dựng chiến lược bồi dưỡng để cách tân và phát triển chuyên môn của bạn dạng thân.

3. Nội dung cập nhật từng trải đổi mới nâng cấp năng lực trình độ chuyên môn của bản thân đối với giáo viên cửa hàng giáo dục rộng lớn.

- Phân tích được khoảng đặc biệt quan trọng của Việc phát triển trình độ chuyên môn của phiên bản thân đối với gia sư các đại lý dạy dỗ phổ thông; Xây dựng được planer tu dưỡng để cải thiện năng lượng chuyên môn mang đến phiên bản thân so với thầy giáo cơ sở giáo dục phổ thông;

- Vận dụng được nội dung update thử dùng thay đổi nâng cấp năng lực trình độ của bản thân trong chuyển động dạy dỗ học cùng dạy dỗ so với cô giáo các đại lý dạy dỗ phố thông, cân xứng với gia sư từng cung cấp học tập, vùng, miền (Yêu cầu tiến hành lịch trình dạy dỗ phổ thông; Đổi mới sinc hoạt chăm môn; Nghiên cứu vớt công nghệ sư phạm ứng dụng; Lựa chọn cùng thực hiện học liệu dạy dỗ học; Phát triển trình độ cô giáo trong các các đại lý giáo dục phổ thông trải qua kết nối, chia sẻ học thức trong cộng đồng học tập tập;....);

- Hỗ trợ người cùng cơ quan cải tiến và phát triển chuyên môn của bản thân đáp ứng thưởng thức đổi mới giáo dục.

16

24

GVPT

04

Xây dựng chiến lược dạy học cùng dạy dỗ theo phía cách tân và phát triển phẩm chất, năng lực học tập sinh

1. Những vụ việc phổ biến về dạy dỗ học cùng giáo dục theo hướng cách tân và phát triển phđộ ẩm chất, năng lượng học sinh trong số cửa hàng giáo dục nhiều.

2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai vận động dạy học tập cùng giáo dục theo phía trở nên tân tiến phẩm hóa học, năng lượng học viên trong các cơ sở dạy dỗ càng nhiều.

3. Phát triển được chương trình môn học tập, hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục đa dạng.

- Trình bày được một vài sự việc bình thường về dạy dỗ học tập cùng dạy dỗ theo hướng phát triển phđộ ẩm hóa học, năng lực học sinh trong các cửa hàng giáo dục phổ biến nói bình thường, tương xứng với đặc điểm cung cấp học, vùng, miền;

- Xây dựng, điều chỉnh kế hoạch dạy dỗ học tập, dạy dỗ với tổ chức triển khai dạy học, dạy dỗ đáp ứng nhu cầu tận hưởng lịch trình môn học tập, chuyển động giáo dục theo phía cải tiến và phát triển phẩm hóa học, năng lượng học viên trong số cửa hàng dạy dỗ nhiều, tương xứng với đặc thù cung cấp học tập, vùng, miền;

- Hỗ trợ người cùng cơ quan trong việc thành lập, điều chỉnh cùng tổ chức triển khai hoạt động dạy dỗ học, dạy dỗ theo phía cải tiến và phát triển phẩm chất, năng lực học viên.

16

24

GVPT

05

Sử dụng phương pháp dạy học tập cùng dạy dỗ cải cách và phát triển phẩm chất, năng lượng học tập sinh

1. Những sự việc bình thường về phương thức, nghệ thuật dạy dỗ học cùng dạy dỗ trở nên tân tiến phẩm chất, năng lực học viên.

2. Các phương thức, kỹ thuật dạy dỗ học và dạy dỗ nhằm mục đích cách tân và phát triển phẩm hóa học, năng lượng học viên.

3. Vận dụng phương thức, kỹ thuật dạy dỗ học tập cùng giáo dục cách tân và phát triển phẩm hóa học, năng lượng học viên.

- Phân tích được đông đảo vấn đề chung về phương pháp, nghệ thuật dạy học tập và giáo dục trở nên tân tiến phđộ ẩm chất, năng lực học viên trong các cơ sở dạy dỗ phổ quát, phù hợp cùng với từng cấp học;

- Vận dụng được những phương pháp, kỹ thuật dạy dỗ học tập với dạy dỗ nhằm tổ chức triển khai dạy học tập với giáo dục theo hướng cách tân và phát triển phẩm hóa học, năng lượng của học viên phù hợp cùng với từng cấp cho học tập (Dạy học tập tích hợp; Dạy học tập phân hóa; Tổ chức hoạt động dạy học, dạy dỗ hòa nhập cho học sinh khuyết tật; Giải pháp môn sư phạm trong công tác giáo dục học viên của cô giáo chủ nhiệm; Phương pháp và kỹ thuật dạy dỗ học tập tích cực; ...);

- Hỗ trợ đồng nghiệp về kỹ năng và kiến thức, năng lực và tay nghề áp dụng những cách thức, chuyên môn dạy học và dạy dỗ theo phía trở nên tân tiến phẩm hóa học, năng lực học sinh trong các cơ sở dạy dỗ phố thông.

16

24

GVPT

06

Kiểm tra, reviews học sinh trong các các đại lý dạy dỗ rộng lớn theo phía cách tân và phát triển phẩm chất năng lượng học tập sinh

1. Những sự việc chung về khám nghiệm, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong số cơ sở dạy dỗ ít nhiều.

2. Phương pháp, bề ngoài, qui định kiểm soát, review cải cách và phát triển phẩm chất, năng lượng học viên trong số cửa hàng giáo dục diện tích lớn.

Vận dụng phương pháp, hiệ tượng, vẻ ngoài trong Việc bình chọn, Review cải tiến và phát triển phẩm hóa học, năng lực học sinh cơ sở dạy dỗ phổ quát.

- Trình bày được những sự việc thông thường về bình chọn, Reviews, phương pháp, hiệ tượng với kĩ thuật kiểm tra, Reviews theo hướng cải cách và phát triển phẩm chất, năng lực học viên trong số các đại lý giáo dục ít nhiều, tương xứng với từng cấp học;

- Vận dụng những phương thức, hình thức với chính sách chất vấn, tiến công giá; cách làm chế tạo các tiêu chí, ma trận, những câu hỏi reviews năng lực học viên, đề đánh giá, review theo hướng cách tân và phát triển phẩm chất, năng lượng, sự tiến bộ của học viên trong số cửa hàng giáo dục phổ thông;

- Hỗ trợ người cùng cơ quan thực thi kết quả câu hỏi đánh giá, Reviews kết quả học hành cùng sự tân tiến của học viên trong số cửa hàng dạy dỗ thêm theo hướng cải cách và phát triển phđộ ẩm chất, năng lực.

16

24

GVPT

07

Tư vấn cùng hỗ trợ học sinh vào vận động dạy dỗ học với giáo dục

1. đặc điểm tư tưởng tầm tuổi của từng đối tượng người dùng học sinh trong các các đại lý dạy dỗ ít nhiều.

2. Quy định cùng cách thức tư vấn, cung ứng học viên vào chuyển động dạy học, giáo dục trong những cơ sở giáo dục thêm.

Xem thêm: Đồng Nghĩa Của Clumsy Là Gì, Nghĩa Của Từ Clumsy, Clumsy Có Nghĩa Là Gì

3. Vận dụng một vài vận động tư vấn, cung ứng học sinh trong số cửa hàng giáo dục càng nhiều trong chuyển động dạy dỗ học tập và giáo dục.

- Phân tích được các điểm lưu ý tâm lý của các đối tượng người tiêu dùng học viên trong những các đại lý giáo dục rộng lớn (chú ý Việc so sánh được trung tâm sinh lý của học viên đầu cấp với cuối cấp cho so với học sinh tiểu học, học viên dân tộc tđọc số, học viên có thực trạng trở ngại...);

- Vận dụng những mức sử dụng về công tác làm việc hỗ trợ tư vấn, hỗ trợ học viên để tiến hành hiệu quả các biện pháp support cùng cung cấp tương xứng với từng đối tượng người dùng học viên trong các cửa hàng dạy dỗ đa dạng. Vận dụng được một số vận động support, hỗ trợ học viên trong những đại lý giáo dục nhiều trong chuyển động dạy dỗ học và giáo dục: Tạo hễ lực học tập tập; tổ chức triển khai chuyển động thử khám phá (so với học sinh tiểu học); tổ chức triển khai hoạt động những hiểu biết, phía nghiệp (đối với học viên trung học tập cửa hàng, trung học tập phổ thông); giáo dục và đào tạo quý hiếm sinh sống, kĩ năng sống; Hỗ trợ tâm lý mang đến học viên đầu cấp cho, cuối cấp (so với học sinh tè học);...

- Hỗ trợ đồng nghiệp thực thi kết quả những chuyển động hỗ trợ tư vấn, hỗ trợ học sinh vào chuyển động dạy học tập với giáo dục trong những cửa hàng dạy dỗ càng nhiều.

16

24

III. Xây dựng môi trường thiên nhiên giáo dục

GVPT

08

Xây dựng văn hóa nhà trường trong các cơ sở giáo dục phổ thông

1. Sự quan trọng của bài toán desgin văn hóa truyền thống công ty trường trong các cửa hàng giáo dục phổ quát.

2. Các cực hiếm chủ yếu với phương pháp cải tiến và phát triển văn hóa truyền thống nhà ngôi trường trong các cơ sở giáo dục rộng rãi.

3. Một số biện pháp kiến thiết môi trường văn hóa truyền thống lành mạnh vào đơn vị trường trong các các đại lý dạy dỗ phổ quát.

- Phân tích được sự cần

thiết, quý giá chủ đạo (văn hóa ứng xử vào lớp học, vào bên trường;...); Cách thức kiến thiết và trở nên tân tiến văn hóa truyền thống công ty trường trong các các đại lý giáo dục phổ thông;

- Vận dụng được một trong những giải pháp thiết kế môi trường văn hóa truyền thống an lành trong đơn vị trường; Vận dụng một trong những biện pháp thi công với cách tân và phát triển mối quan hệ thân mật và gần gũi của học sinh trong các các đại lý dạy dỗ phố thông; Tạo dựng một không khí gần gũi cùng với đồng nghiệp trong triển khai kế hoạch dạy học tập cùng giáo dục trong những các đại lý giáo dục phổ thông; Giáo dục về bảo đảm với đẩy mạnh văn hóa biểu thị được bạn dạng sắc vùng miền, dân tộc; ...

- Hỗ trợ đồng nghiệp kiến thiết môi trường văn hóa truyền thống mạnh khỏe trong những các đại lý dạy dỗ diện tích lớn.

8

12

GVPT

09

Thực hiện quyền dân chủ trong nhà ngôi trường trong số các đại lý giáo dục phổ thông

1. Một số vụ việc bao gồm về quyền dân chủ vào ngôi trường trong những các đại lý dạy dỗ phổ biến.

2. Biện pháp thực hiện quyền dân chủ của giáo viên với học viên trong các đại lý giáo dục diện tích lớn.

3. Biện pháp tiến hành quyền dân nhà của bố mẹ học viên trong số đại lý dạy dỗ phổ biến.

- Trình bày được một số trong những vụ việc bao quát về quyền dân nhà trong số các đại lý giáo dục diện tích lớn (Khái niệm, mục đích, công cụ, ...); Một số biện pháp thực hiện quyền dân công ty của giáo viên với học viên, bố mẹ học viên trong số cửa hàng dạy dỗ phổ thông;

- Vận dụng được một vài phương án triển khai, đẩy mạnh quyền dân chủ của học viên, phụ huynh học sinh cùng giáo viên;

- Hỗ trợ người cùng cơ quan trong Việc thực hiện cùng đẩy mạnh quyền dân nhà của học viên, cha mẹ học viên cùng thầy giáo.

8

12

GVPT

10

Thực hiện tại cùng xây đắp ngôi trường học bình yên, phòng phòng đấm đá bạo lực học tập đường trong những cửa hàng dạy dỗ phổ thông

1. Vấn đề bình yên, chống chống bạo lực học tập con đường trong trường trong những đại lý giáo dục rộng rãi hiện thời.

2. Quy định với biện pháp phát hành trường học an toàn, chống phòng đấm đá bạo lực học đường trong những các đại lý giáo dục phổ quát.

Một số biện pháp bức tốc đảm bảo ngôi trường học tập bình yên, phòng chống đấm đá bạo lực học con đường trong số đại lý dạy dỗ đa dạng vào bối cảnh bây chừ.

- Phân tích được yếu tố hoàn cảnh vụ việc bình an, phòng kháng đấm đá bạo lực học tập đường trong số cơ sở dạy dỗ ít nhiều vào bối cảnh hiện nay;

- Vận dụng được các chế độ cùng các giải pháp (trong số ấy chú trọng áp dụng được các giải pháp làm chủ lớp học tập hiệu quả, dạy dỗ kỷ điều khoản tích cực, giáo dục chống chống khủng hoảng rủi ro, thương tích, xâm sợ hãi mang đến học sinh vào cửa hàng dạy dỗ phổ thông; ...) để xây cất ngôi trường học tập an toàn, phòng phòng đấm đá bạo lực học đường;

- Hỗ trợ người cùng cơ quan xây dựng trường học bình yên, phòng phòng bạo lực học tập mặt đường trong các đại lý giáo dục diện tích lớn.

16

24

IV. Phát triển quan hệ thân công ty trường, gia đình và thôn hội

GVPT

11

Tạo dựng quan hệ bắt tay hợp tác cùng với bố mẹ học sinh với những bên liên quan vào chuyển động dạy học và giáo dục học sinh trong số cơ sở dạy dỗ phổ thông

1. Vai trò của câu hỏi tạo dựng quan hệ hợp tác ký kết với bố mẹ của học sinh và những bên tương quan.

2. Quy định về quan hệ hợp tác ký kết cùng với phụ huynh học sinh với các bên liên quan.

3. Biện pháp bức tốc sự phối kết hợp chặt chẽ với phụ huynh của học viên với những bên tương quan.

- Phân tích được sứ mệnh của bài toán tạo thành dựng quan hệ hợp tác và ký kết với bố mẹ học viên cùng các mặt tương quan trong các đại lý dạy dỗ đa dạng, tương xứng với đặc điểm cấp học;

- Vận dụng được những chính sách hiện tại hành cùng các phương án để tạo thành dựng quan hệ hợp tác cùng với cha mẹ học sinh và các bên tương quan trong các các đại lý giáo dục càng nhiều, phù hợp với đặc thù cung cấp học;

- Hỗ trợ đồng nghiệp trong câu hỏi xây dựng các giải pháp tăng cường sự phối hợp nghiêm ngặt với cha mẹ học viên cùng những mặt tương quan trong các đại lý dạy dỗ phổ biến.

8

12

GVPT

12

Phối đúng theo giữa bên trường, gia đình và thôn hội để tiến hành vận động dạy dỗ học đến học sinh trong những cửa hàng giáo dục phổ thông

1. Sự cần thiết của bài toán kết hợp giữa đơn vị trường, gia đình và xóm hội vào chuyển động dạy học trong các cơ sở giáo dục thêm.

2. Quy định của ngành về bài toán kết hợp giữa bên trường, mái ấm gia đình với thôn hội vào vận động dạy dỗ học trong số cửa hàng dạy dỗ rộng lớn.

3. Biện pháp tăng cường kết quả phối hợp giữa đơn vị trường, gia đình và làng mạc hội vào hoạt động dạy học tập trong số cơ sở dạy dỗ phổ biến.

- Phân tích được sự cần thiết của việc kết hợp thân bên ngôi trường, gia đình với xã hội trong hoạt động dạy học học sinh trong những cửa hàng dạy dỗ phổ thông;

- Trình bày với vận dụng được lao lý của ngành về phối kết hợp giữa nhà trường, gia đình với làng mạc hội vào chuyển động dạy học tập học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông; Vận dụng được các năng lực cung cấp, chào đón, giải quyết kịp thời những biết tin từ bỏ gia đình về tình trạng học tập với tập luyện của học sinh trong những cửa hàng giáo dục ít nhiều nhằm tạo ra và triển khai các phương án chỉ dẫn, cung cấp, động viên học sinh học tập và triển khai lịch trình, planer dạy học tập trong những đại lý giáo dục phổ thông;

- Hỗ trợ người cùng cơ quan trong vấn đề triển khai công dụng kế hoạch phối kết hợp thân nhà ngôi trường, gia đình cùng làng hội vào chuyển động dạy học trong số đại lý dạy dỗ diện tích lớn.

8

12

GVPT

13

Pân hận hòa hợp thân bên trường, gia đình với thôn hội nhằm tiến hành giáo dục đạo đức nghề nghiệp, lối sống, Cống hiến và làm việc cho học sinh trong các các đại lý giáo dục phổ thông

1. Sự cần thiết của việc kết hợp thân đơn vị ngôi trường, gia đình với buôn bản hội vào việc tiến hành giáo dục đạo đức, lối sống và cống hiến cho học sinh trong những các đại lý giáo dục rộng rãi.

2. Nội quy, phép tắc văn hóa truyền thống xử sự ở trong phòng trường; quy định tiếp nhận đọc tin tự các bên tương quan về đạo đức, lối sinh sống của học viên trong số cửa hàng giáo dục phổ biến.

Một số kĩ năng tăng tốc công dụng phối kết hợp giữa đơn vị trường, mái ấm gia đình cùng làng hội vào chuyển động dạy dỗ học sinh trong các đại lý dạy dỗ phổ thông.

- Trình bày được lý lẽ của ngành về kết hợp giữa công ty ngôi trường, mái ấm gia đình và làng hội trong dạy dỗ đạo đức nghề nghiệp, lối sinh sống, Cống hiến và làm việc cho học viên trong số đại lý dạy dỗ phố thông;

- Vận dụng được các luật, luật lệ văn hóa ứng xử cùng kĩ năng nhằm giải quyết kịp thời các thông báo phản hồi và thực hiện planer phối hợp thân công ty ngôi trường, mái ấm gia đình và làng hội trong dạy dỗ đạo đức, lối sống và cống hiến cho học sinh trong các cửa hàng giáo dục phổ thông;

- Hỗ trợ người cùng cơ quan vào Việc triển khai kết quả planer kết hợp giữa nhà trường, mái ấm gia đình và xóm hội trong dạy dỗ đạo đức, lối sinh sống, Cống hiến và làm việc cho học sinh trong các đại lý giáo dục diện tích lớn.

8

12

V. Sử dụng nước ngoài ngữ hoặc tiếng dân tộc, vận dụng công nghệ lên tiếng, khai thác và thực hiện trang bị công nghệ vào dạy dỗ học tập, giáo dục

GVPT

14

Nâng cao năng lực sử dụng nước ngoài ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa đối với giáo viên trong những các đại lý giáo dục phổ thông

1. Tầm quan trọng của Việc áp dụng ngoại ngữ hoặc giờ dân tộc bản địa đối với gia sư trong các cơ sở giáo dục phổ biến bây chừ.

2. Tài nguyên học tập nước ngoài ngữ hoặc giờ dân tộc bản địa so với gia sư trong số các đại lý giáo dục phổ quát.

3. Phương thơm pháp từ học tập với tuyển lựa tài nguyên ổn học ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc nhằm nâng cao kết quả thực hiện ngoại ngữ hoặc giờ đồng hồ dân tộc đối với cô giáo trong số cửa hàng dạy dỗ nhiều.

- Phân tích được trung bình đặc biệt của vấn đề thực hiện ngoại ngữ hoặc giờ dân tộc so với gia sư trong các các đại lý giáo dục rộng rãi hiện nay nay;

- Lựa chọn lựa được tài ngulặng và vận dụng được cách thức từ học tập nước ngoài ngữ hoặc giờ đồng hồ dân tộc để nâng cao công dụng áp dụng ngoại ngữ hoặc giờ dân tộc bản địa so với cô giáo trong các cơ sở dạy dỗ phổ thông;

- Hỗ trợ người cùng cơ quan trong vấn đề lựa chọn tài nguim cùng áp dụng được cách thức từ bỏ học nước ngoài ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa nhằm cải thiện tác dụng sử dụng nước ngoài ngữ hoặc tiếng dân tộc đối với cô giáo trong các đại lý giáo dục phổ thông

8

12

GVPT

15

Ứng dụng technology thông tin, khai quật và thực hiện lắp thêm công nghệ vào dạy học và giáo dục học sinh trong số các đại lý giáo dục phổ thông

1. Vai trò của công nghệ đọc tin, học liệu số và vật dụng technology trong dạy học, giáo dục học sinh trong các đại lý dạy dỗ thêm.

2. Các phần mềm cùng đồ vật công nghệ hỗ trợ chuyển động dạy dỗ học tập cùng dạy dỗ học sinh trong những các đại lý dạy dỗ phổ quát.

3. Ứng dụng technology thông tin, học liệu số cùng sản phẩm công nghệ công nghệ vào chuyển động dạy dỗ học với dạy dỗ học viên trong các cơ sở giáo dục phổ quát.

- Trình bày được vai trò của công nghệ thông báo, học liệu số với vật dụng công nghệ trong dạy dỗ học tập và giáo dục học viên trong các cửa hàng dạy dỗ phổ thông;

- Vận dụng các phần mềm, học tập liệu số và đồ vật công nghệ (internet; ngôi trường học tập kết nối; khối hệ thống thống trị tiếp thu kiến thức trực tuyến: LMS, TEMIS...) để xây cất planer bài học, chiến lược giáo dục và làm chủ học sinh nghỉ ngơi ngôi trường trong những cơ sở dạy dỗ phổ thông; vào chuyển động từ học tập, từ bỏ bồi dưỡng;

Hỗ trợ đồng nghiệp cải thiện năng lượng ứng dụng công nghệ báo cáo, khai thác với áp dụng đồ vật technology trong chuyển động dạy dỗ học, giáo dục và quản lý học viên trong các cửa hàng giáo dục nhiều.

16