Chuyển Đổi Từ Hiện Tại Hoàn Thành Sang Quá Khứ Đơn ( Và Ngược Lại )

Bài tập đổi khác từ bây chừ kết thúc thanh lịch thừa khứ đơn là dạng bài tập phổ cập khi học giờ đồng hồ anh. Để cầm chắc hẳn những cấu tạo câu chuyển thì bây giờ hoàn thành lịch sự vượt khứ đọng đối chọi, hãy cùng Chăm học tập bài ôn lại kỹ năng cùng xong xuôi không còn phần bài xích tập chỉ dẫn nhé! Yên trung ương là Chăm học tập bài bác sẽ tổng thích hợp bài bác tập biến hóa từ bỏ ngày nay dứt thanh lịch thừa khđọng đơn có giải đáp nhé!


*

Ngữ pháp gửi thì hiện tại ngừng quý phái quá khđọng đơn

1. Thì hiện thời dứt với 3 cấu trúc vượt khđọng đối chọi tương ứng

Form: (1) S + have/has + not + VpII + for + time

(2) It is + time + since + S + (last) + V-ed

(3) S + last + V-ed + time + ago

(4) The last time + S + V-ed + was + time + ago

Ex: Content (Ngữ cảnh): I met one of my frikết thúc, Nhi, 2 years ago, but after that I haven’t met she until now.

Bạn đang xem: Chuyển đổi từ hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn ( và ngược lại )

(1) I haven’t seen Nhi for 2 years

(2) It is 2 years since I (last) saw Nhi

(3) I last saw Nhi 2 years ago (Cách sử dụng từ bỏ nhiên)

(4) The last time I saw Nhi was 2 years ago.

2. Cấu trúc for cùng ago

Form: S + started/began + doing sth + time + ago

S + have/has + VpII + for + time

Ex: I started learning English 4 years ago.

=> I have sầu learnt English for 4 years.

3. Cấu trúc câu hỏi khi nào (When) cùng bao thọ (How long)

Form: When did + S + V?

= How long + have/has + S + VpII?

Ex:

How long have sầu you learnt English?

When did you start learning English?

4. Cấu trúc The first time cùng never… before

Form: This is the first time + S + have/has + VpII

= S + have/has + never + VpII + before.

Ex: This is the first time I have sầu been lớn nhật bản.

= I have sầu never been to lớn Japan before.


*

Viết lại câu tự thừa khđọng 1-1 sang bây chừ xong xuôi không có tác dụng biến đổi nghĩa

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

->

2/ When did you bought that bag?

->

3/ I last saw hyên ổn 2 days ago.

->

4/ I started writing blog 2 months ago

->

5/ She began living in Danang when she was a child.

->

6/ It is 5 years since I last visit my grandparents.

->


7/ When did you start loving him?

->

8/ The last time I went lớn bar was 6 years ago.

->

9/ It’s years since she wrote to me.

->

10/ I last took a bath 2 days ago.

->

Bài tập đổi khác thì hiện nay xong xuôi sang trọng vượt khđọng đơn

1/ How long have sầu you been here?

->

2/ This is the first time I have seen such a beautiful girl.

->

3/ I haven’t gone khổng lồ school for 4 months because of covid-19.

->

->

->

4/ I have sầu never visited Halong Bay before.

->

5/ I haven’t cheated in exam for years.

->

->

->

6/ I have married for 10 years.

->

7/ How long have she lived in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

->

->

->

9/ I have sầu learnt French for 3 years.

->

10/ I haven’t met her for 5 days.

->

->

->


*

Đáp án:

Viết lại câu tự thừa khứ đọng đối chọi sang bây chừ ngừng không làm cho đổi khác nghĩa.

1/ The last time I cooked was 3 years ago.


-> I haven’t cooked for 3 years

2/ When did you buy that bag?

-> How long have sầu you bought that bag?

3/ I last saw hyên ổn 2 days ago.

-> I haven’t seen him for 2 days.

4/ I started writing blog 2 months ago

-> I have written blog for 2 months.

5/ She began living in Danang when she was a child.

-> She has lived in Danang since she was a child.

6/ It is 5 years since I last visited my grandparents.

-> I haven’t visited my grandparents for 5 years.

7/ When did you start loving him?

-> How long have sầu you loved him?

8/ The last time I went to bar was 6 years ago.

-> I haven’t gone to bar for 6 years.

9/ It’s years since she wrote to lớn me.

-> She hasn’t written to me for years.

10/ I last took a bath 2 days ago.

-> I haven’t taken a bath for 2 days.

Xem thêm: Videos By Tag > Anal Vore Porn Videos, Anal Vore Hentai Porn Videos

Bài tập biến đổi thì hiện giờ chấm dứt sang trọng quá khđọng đơn

1/ How long have you been here?

-> When did you go here?

2/ This is the first time I have sầu seen such a beautiful girl.

-> I have never seen such a beautiful girl before.

3/ I haven’t gone to lớn school for 4 months because of covid-19.

-> The last time I went khổng lồ school was 4 months ago…

-> I last went to lớn school 4 months ago.

-> It is 4 months since I last went to lớn school

4/ I have sầu never visited Halong Bay before.

-> This is the first time I have visited Halong Bay.

5/ I haven’t cheated in exam for years.

-> It is years since I last cheated in exam

-> The last time I cheated in exam was years.

-> I last cheated in exam years ago.

6/ I have married for 10 years.

-> I started marrying 10 years ago.

7/ How long have sầu she lived in Danang?

-> When did she start living in Danang?


8/ He hasn’t smoked for 2 years.

-> He last smoked 2 years ago.

-> The last time he smoked was 2 years ago.

-> It is 2 years since he last smoked.

9/ I have sầu learnt French for 3 years.

-> I began learning French 3 years ago.

10/ I haven’t met her for 5 days.

-> I last met her 5 days ago.

-> It is 5 days since I last met her.

-> The last time I met her was 5 days ago.

Trên đây là một trong những bài bác tập biến đổi từ bỏ hiện nay xong xuôi thanh lịch thừa khứ đối kháng tất cả đáp án vì chưng Chăm học tập bài nghiên cứu và phân tích, tổng phù hợp cùng soạn. quý khách đang chấm dứt hết chưa? Hãy từ bỏ suy nghĩ ra những tình huống giỏi chạm chán để nkhô cứng nhớ các kết cấu chuyển đổi trường đoản cú bây giờ chấm dứt quý phái vượt khđọng đơn cùng ngược trở lại nhé.


CHUYỂN ĐỔI TỪ THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH SANG

THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (VÀ NGƯỢC LẠI)

* Dạng 1: S + HTHT (che định) + for + thời gian It’s + thời gian ….+ since …+ last + QKĐ (khẳng định)

Ex: I haven’t seen my father for one month.

– It is one month since I last saw my father.

Tom hasn’t had his hair cut for over three months.

– It is three months since Tom last had his hair cut.

* Dạng 2: S +HTHT (đậy định) + before It’s + the first time + S + HTHT (khẳng định)

Ex: I haven’t seen that man here before.

– It is the first time I have met that man here.

It is the first time I have read this book.

– I haven’t read this book before.

* Dạng 3: - S +HTHT (phủ định) + since / for + ….. - S + last + QKĐ (khẳng định) …+ when + mệnh đề - The last time + S + QKĐ (khẳng định) + was + thời gian

Ex: I haven’t heard him since August.

– The last time I heard him was in August.

I haven’t seen hlặng since I left school.

– I last saw hlặng when I left school.

* Dạng 4: S + HTHT (khẳng định) + for + thời gian - S + began / started + V-ing + thời hạn + ago

Ex: I have sầu worked here for ten years.

– I began working here ten years ago.

It started raining two days ago.

– It has rained for two days.


Tải thêm tư liệu liên quan mang lại nội dung bài viết Cách chuyển trường đoản cú vượt khứ đơn sang hiện giờ hoàn thành