Climax Là Gì

the most important or exciting point in a story or situation, especially when this happens near the end:

Bạn đang xem: Climax là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use trường đoản cú realchampionshipwrestling.com.Học các trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một giải pháp tự tin.


the most important or exciting part in the development of a story or situation, which usually happens near the end:
bir şeyin ulaştığı en önemli ve sầu heyecan verici üst nokta, doruk/düğüm noktası, doruk/düğüm noktasımãng cầu ulaşmak/erişmek…
*

a very complete cleaning process that includes all parts of something, not just surfaces or places where dirt can be seen

Về vấn đề này
*

*

Xem thêm: Guide Morgana Mùa 9: Cách Chơi Morgana Mùa 11, Morgana Mùa 11: Bảng Ngọc Bổ Trợ, Cách Lên Đồ

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban con chuột Các app kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn realchampionshipwrestling.com English realchampionshipwrestling.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語