Confused Là Gì

lộn xộn·bàng hoàng·láo lếu độn·mơ hồ·ngượng·rối loạn·rối rắm·lúng túng
We may well imagine that a journey of this kind could have sầu aroused worry và uncertainty, but Epaphroditus (not to lớn be confused with Epaphras of Colossae) was willing khổng lồ carry out that difficult mission.

Bạn đang xem: Confused là gì


Chúng ta có lẽ rằng tưởng tượng được cuộc hành trình dài như thế hoàn toàn có thể làm fan ta băn khoăn lo lắng cùng e dè, tuy thế Ép-ba-phô-đích (không nên lầm với Ê-pháp-ra ngơi nghỉ thành Cô-lô-se) sẵn sàng chuẩn bị thực hiện sứ mạng trở ngại kia.
It just strikes me that this business of vampirism... has a very svào element of sexual confusion.
Today, some 3,000 languages act as a barrier to understanding, and hundreds of false religions confuse mankind.
Ngày ni, khoảng 3.000 ngôn ngữ tất cả tác động ảnh hưởng y hệt như tường ngăn ngăn cản sự cảm thông, với hằng trăm tôn giáo trả khiến loài người bối rối.
The strangest and most confusing testimony comes from A. C. N. Nambiar, who was with the couple in Badgastein briefly in 1937, & was with them in Berlin during the war as second-in-command to Bose.
Lời tulặng ba kỳ quái cùng khó khăn hiểu tốt nhất tới từ A. C. N. Nambiar, bạn đã cùng cặp vợ ông chồng sinh hoạt Badgastein một thời gian nlắp vào năm 1937, và thuộc họ sinh hoạt Berlin vào cuộc chiến tranh cùng với tư biện pháp là lãnh đạo thiết bị nhì mang đến Bose.
Confusion on which of these two names lớn use for the rice blast pathogen remains, as both are now used by different authors.
Sự nhầm lẫn về hai cái brand name này để sử dụng đến tác nhân tạo dịch đạo ôn vẫn còn đấy, Lúc cả nhì đang được áp dụng vày những tác giả khác biệt.
Confused, I Gọi my father, who calmly intones, "There"s been a shooting in Deah"s neighborhood in Chapel Hill.
Bối rối, tôi hotline đến tía tôi, tín đồ vẫn giữ bình thản, "Vừa gồm một cuộc xả súng ngay sát bên Deah trên Chapel Hill.
On the contrary, they have direalchampionshipwrestling.comded mankind and painted a confusing picture of who God is và how to lớn worship hyên.
trái lại, chúng ta làm nên phân tách rẽ, khiến người ta thêm hoang mang về Đức Chúa Ttách và phương pháp thờ phượng Ngài.
Identity confusion can also occur when we ask children what they want to be when they grow up, as if what a person does for a lirealchampionshipwrestling.comng is who he or she is.
Sự hoang mang về nguồn gốc cũng có thể xẩy ra Lúc bọn họ hỏi một người con là nó ý muốn làm cái gi Khi nó bự lên, thể nhỏng công realchampionshipwrestling.comệc làm của một tín đồ đó là thực chất của tín đồ ấy.
As khổng lồ the actual battle itself, the chronicles report that the Polovtsy (Cumans) broke & ran without harealchampionshipwrestling.comng fought and that their flight through the Russian ranks led to mass confusion and resulted in their slaughter by the Mongols.
Về bản thân cuộc chiến, các biên niên sử ghi rằng Polovtsy (người Cuman) vỡ và chạy khi không giao chiến cùng rằng vấn đề bọn họ rút chạy chiếu thẳng qua những đội ngũ quân Nga khiến cho chỗ đông người rối loạn với hiệu quả là bị quân Mông Cổ tàn gần kề.
That venture in opposition khổng lồ God’s commvà to “fill the earth” ended when Jehovah confused the language of the rebels.

Xem thêm: Tra Tæ°Ì€ " Hobbyist Là Gì, Hobbyist, Amateur, Or Professional Artist


Công trình nầy nghịch lại lệnh của Đức Chúa Trời là “làm cho đầy-dẫy đất”, với đã biết thành bỏ qua Khi Đức Giê-hô-va có tác dụng lộn xộn ngôn ngữ của không ít kẻ bội nghịch nghịch.
All fees must be clearly agreed and noted in the agency agreement before market so there is no confusion of additional charges.
Tất cả những khoản tổn phí yêu cầu được thỏa thuận hợp tác rõ ràng cùng ghi chú trong thỏa thuận hợp tác đại lý phân phối trước lúc chỉ dẫn Thị trường để không tồn tại sự nhầm lẫn về phí tổn bổ sung cập nhật.
When the British ships began returning fire, confusion amongst the British battlecruisers resulted in Moltke being engaged by both New Zealvà and Tiger.
lúc các bé tàu Anh bắt đầu bắn trả, sự lẫn lộn kim chỉ nam thân các tàu chiến-tuần dương Anh đang khiến Moltke bị đối đầu vày cả New Zealand lẫn Tiger.
And sometimes working with both in our bodies at the same time causes some găng or confusion và leads lớn a lot of the identity struggles that Indigenous people feel in going about their actirealchampionshipwrestling.comties in the world.
Leroy Littlebear bảo rằng vày bọn họ bị ảnh hưởng vô số cái nhìn trái đất của Phương Tây bắt buộc số đông quan đặc điểm này bị va va trong những cá thể cùng đều thổ dân bản địa, khiến cho họ quan sát nhân loại bằng 2 phương pháp.
Later, to avoid confusion with British or French roundels, Dutch aircraft flew a black-bordered orange triangle insignia.
Sau đso, để tách lẫn lộn với đa số phù hiệu của Anh và Pháp, sản phẩm công nghệ cất cánh Hà Lan đã tô một huy hiệu hình tam giác realchampionshipwrestling.comền Black.
Evans said: “Direalchampionshipwrestling.comsion between parents is unfair và confusing và weakens the foundations of the family.
One of the Apologie"s main strategies was to use the contradictory philosophies of skepticism and stoicism, personalized by Montaigne on one hand, & Epictetus on the other, in order khổng lồ bring the unbeliever to lớn such despair and confusion that he would embrace God.
giữa những chiến lược bao gồm của cuốn nắn Apologie là thực hiện hai triết lý sinh sống đối nghịch nhau, hoài nghi với tự khắc kỷ, diễn đạt qua tính giải pháp của Montaigne với Epictetus nhằm đẩy bạn không tồn tại tinh thần vào tình trạng tuyệt vọng với hoang có nhằm rồi ở đầu cuối chấp nhận mang đến với Chúa.
It should not be confused with sodium dithionite, Na2S2O4, which is a very different compound, và is a powerful reducing agent with many uses in chemistry & biochemistry.
Không phải nhầm lẫn với natri đithionit, Na2S2O4, một hóa học hoàn toàn biệt lập, và là 1 trong những hóa học khử công hiệu với nhiều vận dụng trong hóa học cùng hóa sinch.
16 In a similar patient & kind way, we can encourage those who are worried about their health, are downhearted after the loss of their employment, or are confused about certain Scriptural teachings.
16 Với sự kiên trì và khoan thai, chúng ta cũng hoàn toàn có thể giúp sức những người đã băn khoăn lo lắng về sức khỏe, nản lòng Khi mất vấn đề hoặc khó khăn hiểu một sự bảo ban vào Kinh Thánh.
This has resulted in a great khuyến mãi of confusion about the nature & needs of all the species involved, with the reputation và requirements of one frequently being wrongly attributed lớn the others.
Như vậy vẫn tạo thành nhiều lộn xộn về bản chất cùng yêu cầu của tất cả các loại bao gồm liên quan, với lừng danh cùng những từng trải của một loại thường bị gán sai lạc đến loại khác.