Cough Là Gì

Almost all experience fever, while around half have sầu cough with sputum, and one-third cough up blood or bloody sputum.

Bạn đang xem: Cough là gì


Hầu như toàn bộ cùng với sốt kinh nghiệm Legionnaires ", trong lúc khoảng tầm một phần hai có ho có đờm, ho cùng một trong những phần ba ra huyết hoặc đờm gồm ngày tiết.
It probably does reduce exposure because people are not coming into the office and coughing on each other, or touching comtháng objects & sharing things via their hands.
Nó hoàn toàn có thể giúp giảm ptương đối lan truyền bởi vì những người không đến văn phòng và ho vào nhau, hoặc thuộc chạm vào dụng cụ với truyền nhiễm các lắp thêm qua tay.
In children, the cough lasts for more than ten days in 35–40% of cases and continues for more than 25 days in 10%.
Ở trẻ em ho kéo dài hơn nữa 10 ngày vào 35-40% những trường đúng theo và liên tiếp trong 25 ngày với 10% những trường đúng theo.
On September 1, outside Thunder Bay, he was forced khổng lồ stop briefly after he suffered an intense coughing fit & experienced pains in his chest.
Ngày 1 tháng 9, bên phía ngoài vịnh Thunder, anh bắt buộc tạm dừng một lúc sau thời điểm bị ho kinh hoàng và đau ngực.

Xem thêm: 【3/2021】Tên Con Trần Hải Anh Có Ý Nghĩa Tên Hải Anh Có Ý Nghĩa Là Gì【Xem 8,910】


Sử dụng cơ thể -- rất có thể là hắt xì hơi, hoàn toàn có thể là giờ đồng hồ ho, rất có thể là động vật -- (ho) thiết yếu thế -- vỗ tay, bất cứ đồ vật gi.
Inhalation of HgSO4 can result in axinh tươi poisoning: causing tightness in the chest, difficulties breathing, coughing và pain.
Whenever the chest wall moves , such as with breathing in and out , coughing or sneezing , the pleura moves và pain is felt in the outer layer of the pleura .
Bất cứ đọng bao giờ thành ngực cử rượu cồn , ví dụ như hít vào cùng ra , ho hoặc hắt hơi , thì màng phổi cử rượu cồn và bao gồm cảm xúc đau nghỉ ngơi lớp màng phổi phía bên ngoài .
People usually contract bacterial meningitis by breathing in tiny particles of mucus & saliva that spray into lớn the air when an infected person sneezes or coughs.
Mọi fan thường xuyên truyền nhiễm trùng bởi vì hít đề nghị rất nhiều giọt chất nhớt với nước bọt bong bóng vào không gian từ người bị lây nhiễm Lúc bọn họ hắt xì hơi hoặc ho.
Those with Legionnaires" disease usually have sầu fever, chills, và a cough, which may be dry or may produce sputum.
Những người dân có căn bệnh Lê dương thường sẽ có sốt, ớn rét mướt và ho khan, trong các số đó rất có thể bị khô rạn hoặc rất có thể chế tạo ra đờm.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
| W88Vuive