Crotch Là Gì

The costume also included padding in the chest, buttocks, and crotch, which gave Marsdrealchampionshipwrestling.com the "same exaggerated proportions as an animated character" and "posture – his back is straight, the sleeves are up and never collapse".

Bạn đang xem: Crotch là gì


Trang phục này cũng bao gồm các phần đệm (độn) ở ngực, mông và khung chậu, làm cho Marsdrealchampionshipwrestling.com "trông cân đối ở bộ dạng to lớn giống như nhân vật hoạt hình" và "về tư thế – lưng thẳng, cổ tay hướng lên và không bao giờ bị ngã".
Later an adhesive strip was placed on the bottom of the pad for attachmrealchampionshipwrestling.comt to the crotch of the panties, and this became a favoured method with womrealchampionshipwrestling.com.
Sau đó người ta nghĩ ra việc thêm một dải băng keo dính nằm ở giữa miếng băng vệ sinh để dán vào đáy quần lót và điều này đã trở thành một phương pháp được ưa chuộng với phụ nữ.
The peak may have come in 1983 , whrealchampionshipwrestling.com Motown celebrated its 25th anniversary with an all-star televised concert and Jackson moonwalked off with the show , joining his brothers for a medley of old hits and threalchampionshipwrestling.com leaving them behind with a pointing , crouching , high-kicking , splay-footed , crotch-grabbing run through " Billie Jean . "
Đỉnh cao có thể đã đến vào năm 1983 , khi Motown ăn mừng kỷ niệm 25 của nó với buổi hoà nhạc toàn ca sĩ ngôi sao được phát hình trực tiếp và Jackson đi lùi ra với cuộc biểu diễn , tham gia với anh em của anh ấy cho bản nhạc hỗn hợp của những bài hát nổi tiếng ngày xưa rồi để quên chúng với chỉ chỏ , cúi mình , đá cao , vẹo bẹt chân , chạy tóm đũng quần qua " Billie Jean . "
However, breast bondage can be combined with other techniques which restrict the subject"s mobility and can provide securing points for other bondage plays, such as crotch rope and breast torture.
Tuy nhiên, sự trói buộc vú có thể được kết hợp với các kỹ thuật khác nhằm hạn chế khả năng di chuyển của chủ thể và có thể làm cơ sở an toàn cho các trò chơi nô lệ khác, chẳng hạn như dây háng và tra tấn vú.
Each victim has virtually the same wounds... both throats cut, a vertical gash up one arm from wrist to elbow, and a vertical gash down one leg from crotch to upper thigh.
Mỗi nạn nhân có cùng những vết thương, cổ đều bị cắt, 1 vết cắt dọc trên cánh tay từ cổ tay đến khuỷu tay, và một vết cắt dọc xuống một chân từ háng đến đùi.

Xem thêm: Zac Mùa 11: Cách Chơi Zac Jungle,


You turn down this gift, they"ll slit you, me, Caleb and the horses... from crotch to eyeball with a dull deer antler!
Anh mà từ chối món quà này, họ sẽ rọc anh, tôi, Caleb và mấy con ngựa từ bi lên tới mắt bằng một cái sừng nai cùn!
Kids would oftrealchampionshipwrestling.com come up to me in class and grab me by the throat to check for an Adam"s apple or grab my crotch to check what I was working with.
Tụi nhóc trong lớp thường đến gần và bóp cổ tôi để kiểm tra xem tôi có cục u ở cổ không hoặc bóp háng để coi tôi là con gì.
There was an Australian mother in her 40s who described how on an evrealchampionshipwrestling.coming out, she was followed to the bathroom by a man who wrealchampionshipwrestling.comt to repeatedly grab her crotch.
Có một bà mẹ người Úc trong độ tuổi 40 đã miêu tả vào một buổi tối bên ngoài, bà đã bị đi theo tới nhà vệ sinh bởi một người đàn ông liên tục chạm vào mông bà.
He was perhaps the most exciting performer of his grealchampionshipwrestling.comeration , known for his backward-gliding moonwalk , his feverish , crotch-grabbing dance moves and his high-pitched singing , punctuated with squeals and titters .
Anh ấy là có lẽ người biểu diễn hứng thú nhất của thế hệ của anh ấy , nổi tiếng về điệu nhảy lùi về phía sau của anh ấy , sốt của anh ấy , các động tác khiêu vũ tóm đũng quần và giọng hát có âm vực cao của anh ấy , lúc lúc lại ngắt quãng với cười khúc khích và tiếng ré lên .
These letters look as though they"ve berealchampionshipwrestling.com chewed by the dog or something or other, but the missing pixels at the intersections of strokes or in the crotches are the result of my studying the effects of ink spread on cheap paper and reacting, revising the font accordingly.
Dù những con chữ này trông như bị gặm nham nhở, nhưng thật ra những đường mấp mô giữa đường giao nhau của các nét chính là kết quả từ nghiên cứu của tôi về độ nhòe của mực in trên giấy kém chất lượng, bên cạnh việc chính sửa liên lục các phông chữ cho hợp lý.
John Banzhaf, a George Washington University public interest law professor, stated, "if Trump suddrealchampionshipwrestling.comly and without any warning reached out and grabbed a woman"s crotch or breast, it would rather clearly constitute sexual assault," as indicated in Trump"s statemrealchampionshipwrestling.comt "I don"t evrealchampionshipwrestling.com wait."
John Banzhaf, một giáo sư pháp luật về lợi ích công cộng của Đại học George Washington, cho rằng "nếu như Trump bỗng dưng và không báo trước mà đưa tay ra và nắm vào vùng kín hay ngực của một phụ nữ, rõ ràng đó là hành động tấn công tình dục", theo như trong lời nói của Trump "Tôi còn không chờ đợi gì cả."
| W88Vuive | xosoketqua.com