Cursor là gì

em mới học sql nên gà lắm, với lại k pải môn chuyên ngành, thầy dạy cơ bản thôi nhưng cũng thấy khó hiểu lắm, cái j cũng k bít, ai có thể giải thích rỏ giùm em đc k,

Bạn đang xem: Cursor là gì

Quote
*

realchampionshipwrestling.com Cursor trong SQL Sever:Thầy của bạn dạy Transactional Programming chưa? Nếu chưa thì là một điều hết sức thiếu sót.

Bạn đang xem: Cursor là gì

Bạn có thể nói với thầy, chuyên viên về ứng dụng thương mãi tuyên bố như vậy. Nếu học TP, khái niệm con trỏ là điều tất yếu.Khi nhiều dòng dữ liệu được bó lại thành một kiện (batch), người ta dùng con trỏ để đi dọc từ hàng đầu đến hàng cuối. Đó là lý thuyết con trỏ (cursor)Trong SQL, người ta sử dụng con trỏ bằng cách:(nhớ rằng SQL Server có luật: mycur-- nhả con trỏ ra (để giải thoát bộ nhớ đang giữ nhóm dữ liệu)Đại khái là vậy. Đưong nhiên vd trên chỉ đọc dữ liệu, người ta cũng dùng con trỏ để ghi và sửa dữ liệu nữa.Không chuyên ngành mà bắt học cursor thì thầy của bạn thuộc loại từ chương lý thuyết hơi nhiều! Quote Registered User em mới học sql nên gà lắm, với lại k pải môn chuyên ngành, thầy dạy cơ bản thôi nhưng cũng thấy khó hiểu lắm, cái j cũng k bít, ai có thể giải thích rỏ giùm em đc k,CURSOR là một con trỏ không bao giờ nên dùng.

Xem thêm: Fiery Là Gì - Fiery Tiếng Anh Là Gì

Tuyệt đối không bao giờ nên dùng.Trong trường học, thầy có thể dậy về CURSOR, nhưng nếu thầy quên dậy câu "Tuyệt đối không bao giờ dùng...", thì nên yêu cầu thầy về đi học lại (hehehe).cursor xử lý dữ liệu từng dòng một nên chậm hơn nhiều lần so với lệnh set-based. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp cursor lại là lựa chọn duy nhất khi không có giải pháp set-based nào thích hợp. Nói chung với mỗi bài toán thì trước hết nên tìm 1 cách làm dùng 1 (hoặc vài) lệnh set-based, khi không thể được thì mới quay sang cursor.CURSOR chỉ là một con trỏ có thể dùng để duyệt qua những bản ghi lấy về từ một câu lệnh SELECT.Transaction programming và Batch Processing chẳng có họ hàng liên quan gì tới CURSOR cả. Và không bao giờ, cho bất cứ một vấn đề nào, CURSOR lại có thể "Chỉ là một chọn lựa duy nhất". Bất cứ một vấn đề nào, cũng có ít nhất là 3 phương án giải quyết. CURSOR không những là một phương án tồi tệ nhất, mà còn không là một phương án có thể nằm trong 3 phương án giải quyết đầu tiên nên áp dụng cho một vấn đề.Tất cả những gì một con trỏ CURSOR có thể thực hiện được, các bạn đều có thể thực hiện được với những câu lệnh SQL khác mà không cần dùng tới CURSOR, nhưng tốc độ lại mau hơn nhiều.Thành thử ra, mỗi lần nghĩ rằng chỉ có CURSOR là có thể dùng để giải quyết một vấn đề, hãy buông bàn phím ra, đi hát Karaoke rồi ngày mai trở về tìm cách khác.