CUSTODIAN LÀ GÌ

a person with responsibility for protecting or taking care of something or keeping something in good condition:

Bạn đang xem: Custodian là gì

a person employed to lớn take care of a large building, such as a school, và who deals with the cleaning, repairs, etc.
 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use tự realchampionshipwrestling.com.Học các trường đoản cú bạn phải giao tiếp một phương pháp tự tin.


a person or organization that is responsible for protecting, caring for, or maintaining something or someone:
Data that cannot be easily loaded by the custodian on the web are bulk-loaded inlớn the database by a system administrator using a standard template.
A collective achieved this by means of the sardar, who was the point of negotiation and the financial custodian.
Ready access lớn all the indicator data in the database system can assist custodians lớn analyse their data.
The report includes graphed or tabular data and the most recent status report by the indicator custodian: the evaluation.
Salaries for administrators, custodians, & other tư vấn personnel cannot be counted as part of the 60 per cent.
The data management and display functions are augmented by automatic notification to custodians of required input đầu vào to the system.
The system captures indicator data either dynamically from sensors or by website input by indicator custodians.
Các cách nhìn của những ví dụ ko miêu tả cách nhìn của những biên tập viên realchampionshipwrestling.com realchampionshipwrestling.com hoặc của realchampionshipwrestling.com University Press giỏi của những đơn vị cấp phép.

Xem thêm: Âm Dương Sư: Hướng Dẫn Quỷ Thiết Âm Dương Sư, Tiêu Điểm Thức Thần: Quỷ Thiết Onikiri Onmyoji

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban con chuột Các tiện ích kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập realchampionshipwrestling.com English realchampionshipwrestling.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語