Đá vũ khí khai sáng bns

Blade & Soul Việt Nam - Vũ khí Thiên Thạch là vũ trang được upgrade trường đoản cú vũ trang Hổ Phách sống cung cấp 10, 11 hoặc 12.


Bạn đang xem: Đá vũ khí khai sáng bns

Blade & Soul Việt Nam

Nhập vai / Game PC

▪ Ngôn ngữ:

*

Tìm phát âm game


Xem thêm: Pj Là Gì Và Nghề Pg Là Làm Gì? Pj Là Gì, Pj Viết Tắt, Định Nghĩa, Ý Nghĩa


Blade and Soul Việt Nam – Vũ khí Thiên Thạch là trang bị được nâng cấp từ bỏ trang bị Hổ Phách ngơi nghỉ cấp 10, 11 hoặc 12. khi các bạn mua trang bị Hổ Phách cung cấp 10, 11 hoặc 12, chúng ta có thể tăng cấp lên trang bị Tinc Vân tương ứng sinh hoạt cung cấp 1, 2, 3 tương ứng. lúc nâng cấp, vũ khí Tinh Vân đang tự dưng chuyển thành tranh bị Thiên Thạch hoặc Sao Băng.


Nguyên ổn liệu

Vũ khí Hổ Phách 10 -> Vũ khí Tinch Vân 1

Vũ khí Hổ Phách 11 -> Vũ khí Tinc Vân 2

Vũ khí Hổ Phách 12 -> Vũ khí Tinc Vân 3

Vũ khí Sao Băng cấp cho 1

Nguyên ổn liệu

-50 Mhình ảnh Tinch Vân-200 Kết tinc Linc Thạch-50 Kết tinch Nguyệt Thạch-30 Đá biến đổi Sương Bạc-trăng tròn Mhình họa Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 2

Nguyên liệu – giả dụ bạn vẫn tải tranh bị Hổ Phách cấp 11

-25 Mhình họa Tinc Vân-200 Kết tinc Linch Thạch-50 Kết tinch Nguyệt Thạch-30 Đá biến thay đổi Sương Bạc-70 Mảnh Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Nguyên liệu – giả dụ bạn sẽ download tranh bị Sao Băng cấp 1

-Vũ khí Mãng Xà-60 Kết tinc Linch Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá biến hóa Sương Bạc-10 Mảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 3

Nguim liệu – giả dụ bạn vẫn cài khí giới Hổ Phách cung cấp 12

-10 Mhình họa Tinch Vân-200 Kết tinch Linch Thạch-50 Kết tinc Nguyệt Thạch-30 Đá biến đổi Sương Bạc-100 Mhình ảnh Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Nguim liệu – nếu như bạn đang mua khí giới Sao Băng cung cấp 2

-Vũ khí Bọ Cạp-60 Kết tinh Linc Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-10 Mhình ảnh Tinc Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 4

Nguyên liệu

-Vũ khí Người Tuyết-60 Kết tinch Linch Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá biến hóa Sương Bạc-10 Mảnh Tinch Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 5

Ngulặng liệu

-Vũ khí Chiến Thần-60 Kết tinc Linc Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá biến hóa Sương Bạc-10 Mhình ảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 6

Ngulặng liệu

-Vũ khí Naksun-60 Kết tinc Linch Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá chuyển đổi Sương Bạc-10 Mhình họa Tinch Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 7

Nguim liệu

-Vũ khí Đại Phong-60 Kết tinh Linh Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá biến hóa Sương Bạc-1 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mảnh Tinch Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 8

Nguim liệu

-Vũ khí Lồng Đèn-60 Kết tinch Linh Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá chuyển đổi Sương Bạc-2 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình họa Tinc Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 9

Nguim liệu

-Vũ khí Tuyết Ngọc-60 Kết tinh Linch Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá thay đổi Sương Bạc-3 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình ảnh Tinch Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 10

Nguyên ổn liệu

-Vũ khí Hắc Long-60 Kết tinh Linc Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá biến hóa Sương Bạc-6 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình họa Tinh Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 11

Nguyên ổn liệu

-Vũ khí Thủy Nộ-60 Kết tinch Linc Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá đổi khác Sương Bạc-7 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mảnh Tinc Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 12

Nguyên ổn liệu

-Vũ khí Tdiệt Nộ-60 Kết tinch Linch Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá biến hóa Sương Bạc-8 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình ảnh Tinch Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng