ĐĂNG KÝ MÔ HÌNH DÂN VẬN KHÉO TRONG TRƯỜNG HỌC


Với mục tiêu hưởng ứng chủ đề năm công tác 2021 của quận Long Biên “NămDân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng”; tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2020 “Hành động vì một Long Biên Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh”, nhằm xây dựng “Trường học sáng – xanh – sạch – đẹp – nở hoa”; tạo cảnh quan sư phạm thân thiện, giáo dục tình yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường cho các em học sinh. Ban Giám hiệu nhà trường đã triển khai mô hình “Lớp học xanh, trường học đẹp” và nhận được sự nhiệt tình hưởng ứng của các cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh toàn trường.

Bạn đang xem: Đăng ký mô hình dân vận khéo trong trường học

Để thực hiện mô hình, nhà trường tập trung đầu tư, mua sắm cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu ban đầu như mua và trồng thêm cây xanh, làm giá để hoa, vẽ tranh tường...

Cùng với đó, nhà trường đã phân công cho công đoàn, chi đoàn thanh niên nhà trường thực hiện giám sát, tổ chức lao động hàng tuần để thực hiện và duy trì mô hình. Đánh giá việc thực hiện của giáo viên để khen thưởng, phê bình chính xác. Khuyến khích và ứng dụng các ý tưởng sáng tạo của đoàn viên thanh niên để nâng cao chất lượng của mô hình.

Giao cho chi đội các lớp xây dựng nội dung thực hiện cụ thể của lớp, đăng kí chăm sóc công trình măng non, trang trí cây xanh trong lớp và ngoài hành lang. Trang trí khung cảnh sư phạm trong lớp học. Vệ sinh hàng ngày và tổng vệ sinh hàng tuần.

Nhà trường cũng đã phát động phong trào “ Nói không với rác thải nhựa” và duy trì thường xuyên nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh.

Qua đánh giá việc thực hiện mô hình, nhà trường đã khen thưởng 22/22 tập thể lớp với các mức khác nhau trong cuộc thi “Vì một lớp học xanh”, 15/22 tập thể đạt giải trong cuộc thi “ Trang trí slogun truyền cảm hứng”.

Tổng kinh phí thực hiện mô hình đến nay khoảng 43 triệu đồng, trong đó kinh phí đầu tư và khen thưởng của nhà trường là 32 triệu đồng, kinh phí các lớp huy động phụ huynh ủng hộ tranh trang trí lớp ước tính 11 triệu đồng.

Một số hình ảnh cảnh quan nhà trường:


*

*

*

*

*

BẢNG ĐĂNG KÝ

Xây dựng mơ hình, điển hình “Dân vận khéo” cấp Thành phố năm 2020

- Tên cơ quan, đơn vị: Trường THCS Thanh Trường

Địa chỉ cụ thể: Tổ 2Phường Thanh Trường Thành phố Điện Biên Phủ -Tỉnh Điện Biên.

Sau khi nghiên cứu mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và tiêu chuẩn thực hiện điểnhình “Dân vận khéo” do Phịng GD&ĐT Thành phố Điện Biên Phủ phát động.

Chúng tôi xin đăng ký thực hiện mơ hình “Dân vận khéo” với nội dung thiđua “Dân vận khéo” là “Khéo trong vận động xã hội hóa giáo dục, xây dựng tinhthần thi đua học tập, rèn luyện; xây dựng “gia đình hiếu học”, xây dựng xã hội họctập”

Mơ hình “Dân vận khéo” thuộc lĩnh vực: Văn hóa – xã hội.I. Thời gian thực hiện mơ hình “Dân vận khéo”: Năm 2020

II. Địa điểm thực hiện mơ hình: tại Phường Thanh Trường – Thành phốĐiện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên.

III. Đánh giá thực trạng: Hiện nay tại THCS Thanh Trường có một số ít gia đìnhvà học sinh dân tộc vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn đang cịn lười học tậptrung lao động phụ giúp gia đình lên chất lượng học tập bị giảm sút.

Một số gia đình trong địa bàn phường chưa chú trọng đến việc xây dựng gia đìnhhiếu học và xã hội học tập.

IV. Mục tiêu, chỉ tiêu của mơ hình:

+ Mục tiêu: Vận động nhân dân trong phường và gia đình một số em họcsinh tham gia xây dựng tinh thần thi đua học tập, rèn luyện; xây dựng “ gia đìnhhiếu học”, xây dựng xã hội học tập góp phần nâng cao nhận thức của học sinh, giađình học sinh và các gia đình sống trong địa bàn phường.

+ Chỉ tiêu: 100% giáo viên và học sinh cùng tham gia.

-Yêu cầu của mơ hình: Nhà trường cụ thể hóa các tiêu chí, phương pháp thựchiện chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá mô hình “Dân vận khéo” phù hợp với thực tế đơnvị và địa phương của mình.


(2)

Bước 2: Biện pháp thực hiện:

Quý I, nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và tổ chức đăng kýthi đua theo nội dung đã chọn và gửi kế hoạch, bản đăng ký về Ban Dân vận PhòngGiáo dục và Đào tạo để theo dõi việc triển khai thực hiện.

Bước 3: Đánh giá chất lượng, hiệu quả:

Trong quá trình triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhàtrường và các đoàn thể tổ chức khảo sát, đánh giá chất lượng, hiệu quả mơ hình,điển hình theo các tiêu chí và chỉ tiêu đã xây dựng.

Bước 4: Sơ kết, tổng kết, nhân rộng:


Kết thúc đợt phong trào, nhà trường tổ chức báo cáo kết quả thực hiện phongtrào thi đua “Dân vận khéo” (lồng ghép trong báo cáo tổng kết năm); nhân rộng mơhình mới hiệu quả, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, kịp thời tuyêndương, khen thưởng.

VI. Giải pháp thực hiện mơ hình 1. Tuyên truyền vận động

- Triển khai, phổ biến nội dung đăng ký tới 100% cán bộ, giáo viên, nhânviên và các em học sinh trong đơn vị (sau khi đã thống nhất lựa chọn mơ hình) vàqn triệt thực hiện một cách có hiệu quả.

Xem thêm: Dank Meme Là Gì - Dank Memes Có Nghĩa Là Gì

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân một cách thườngxuyên nhằm thực hiện mục tiêu xã hội hóa giáo dục xây dựng “ gia đình hiếu học”,xây dựng xã hội học tập.

- Kịp thời tham mưu với Cấp uỷ, chính quyền địa phương phường ThanhTrường về các phương án, giải pháp của nhà trường để phối hợp các tổ chức, cánhân liên quan trong quá trình thực hiện.

2. Phát động phong trào thi đua

- Thường xuyên phát động các phong trào thi đua trong nhà trường, tạokhơng khí thi đua sơi nổi. Thực hiện tốt công tác Thi đua – Khen thưởng.

VII. Kết quả cuối cùng

100% cán bộ giáo viên, công nhân viên và các em học sinh tham gia làmcông tác dân vận khéo.


(3)

Chúng tôi phấn đấu thực hiện có hiệu quả mơ hình dân vận khéo đã đăng kíđể góp phần hồn thành tốt nhiệm vụ chính trị, cơng tác tại cơ quan đơn vị.

Thanh Trường, ngày 25 tháng 12 năm 2019PHÓ HIỆU TRƯỞNG


Tháng Tư 28, 2021 10:25 sáng ĐẢNG BỘ XÃ QUẢNG HẢI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON

*

ĐĂNG KÝ

XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN MÔ HÌNH “ DÂN VẬN KHÉO”

GIAI ĐOẠN 2021- 2025

Kính gửi: Đảng bộ xã Quảng Hải

-Tên cơ quan, đơn vị: Trường Mầm non


Sau khi nghiên cứu Công văn số 44-CV/KDV ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Khối dân vận Đảng Ủy xã Quảng Hải về việc đăng ký phong trào thi đua “ Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025, Trường mầm non Quảng Hải xin đăng ký thực hiện mô hình “ Dân vận khéo” với nội dung thi đua dân vận khéo” là “ khéo trong vận động xã hội hóa giáo dục; huy động và duy trì số lượng học sinh”

3.Mô hình “ Dân vận khéo” thuộc lĩnh vực: “Văn hóa- Xã hội”

Sự cần thiết của việc xây dựng và thực hiện mô hình:

Hiện nay tại xã Quảng Hải vẫn còn có một số ít gia đình vì điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn nên chưa cho con đến trường Mầm non theo đúng độ tuổi. Nguồn huy động đóng góp kinh phí xã hội hóa giáo dục còn khó khăn.

Mục tiêu, chỉ tiêu, lộ trình, giải pháp và nguồn lực thực hiện mô hình:

5.1. Mục tiêu: Vận động nhân dân trong xã và gia đình phụ huynh học sinh tham gia xây dựng trường Mầm non ngày một phát triển vững mạnh về cở sở vật chất, không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

5.2. Chỉ tiêu: 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh cùng tham gia.

5.3. Lộ trình: Năm học 2021- 2022 có kế hoạch huy động trẻ 2-3 tuổi (nhà trẻ) đạt tỷ lệ 25%, tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo trong địa phương để có kế hoạch sửa chữa các hạng mục cơ sở vật chất bị hư hỏng xuống cấp đáp ứng nhu cầu hoạt động cho trẻ đảm bảo an toàn.

Năm học 2022-2023 Tiếp tục huy động và duy trì số lượng học sinh trong độ tuổi đến trường đạt chỉ tiêu, có kế hoạch tôn tạo lại khu vui chơi cát nước, khu vườn cổ tích của bé, khu vui chơi phát triển vận động, mua sắm bổ sung tăng trưởng cở sở vật chất đầy đủ phù hợp đáp ứng nhu cầu thực hiện chương trình giáo dục mầm non, duy trì và phát triển vững chắc được các đoàn cấp trên về kiểm tra công nhận lại trường mầm non đạt chuẩn quốc gia sau 5 năm.

Năm học 2023-2024 Tiếp tục tôn tạo môi trường, khu vui chơi phát triển vận động của trẻ, mua sắm bổ sung đồ dùng dạy và học, đồ chơi ngoài trời để đáp ứng nhu cầu hoạt động của trẻ, không ngừng nâng cao chất lượng phát triển toàn diện cho trẻ.

Năm học 2024-2025 Tiếp tục tham mưu tăng trưởng cở sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy và học, duy trì và phát triển vững chắc về số lượng, không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

5.4. Giải pháp và các nguồn lực thực hiện mô hình

+ Công tác tuyên truyền vận động

– Triển khai, phổ biến nội dung đăng ký tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị (sau khi đã thống nhất lựa chọn mô hình)và quán triệt thực hiện một cách có hiệu quả.

– Thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân một cách thường xuyên nhằm thực hiện mục tiêu xã hội hóa giáo dục, vận động các cháu trong độ tuổi đến trường Mầm non.

– Kịp thời tham mưu với Cấp uỷ, chính quyền địa phương về các phương án, giải pháp của nhà trường để phối hợp các tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình thực hiện.

+ Phát động phong trào thi đua

– Thường xuyên phát động các phong trào thi đua trong nhà trường, tạo không khí thi đua sôi nổi. Thực hiện tốt công tác Thi đua – Khen thưởng.

Dự kiến hiệu quả mang lại:

100% cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia làm công tác dân vận khéo.

Phụ huynh và nhân dân trong địa phương quan tâm hơn về việc cho trẻ đi học tại trường Mầm non.

Các cấp lãnh đạo có sự quan tâm đầu tư hỗ trợ nguồn kinh phí cùng giúp nhà trường thực hiện tốt kế hoạch, phấn đấu duy trì và phát triển vững chắc về mọi mặt, trường đạt chuẩn quốc gia về đợt kiểm tra lại sau 5 năm.

Nohu888 - Cổng game nổ hũ online | | W88Vuive | B52 - Cổng game đánh bài hot số 1 | 789 club - Trang đánh bài lasvegas mới 2022