ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN LỚP 4 HỌC KỲ 2 NĂM 2018

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 bao gồm các dạng bài tập trọng tâm và các dạng đề thi tự luyện giúp các em học sinh ôn luyện ôn thi chuẩn bị cho các bài thi cuối học kì 2. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khi hướng dẫn ôn tập môn Toán cuối học kì 2 cho các em học sinh. Mời các bạn cùng thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.Bạn đang xem: Đề cương ôn tập toán lớp 4 học kỳ 2 năm 2018Bạn đang xem: đề cương ôn tập toán lớp 4 học kỳ 2 năm 2018

Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 4 năm 2021

Nội dung ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4

1. Các phép tính với phân số:

a. Phép cộng:


*

b. Phép trừ:


*

c. Phép nhân:


*

d. Phép chia:


*

2. Tìm X


*

3. Tính giá trị biểu thức:

9900 : 36 – 15 x 11

9700 : 100 + 36 x 12

(15792 : 336) x 5 + 27 x 11

(160 x 5 – 25 x 4) : 4

1036 + 64 x 52 – 1827

215 x 86 + 215 x 14

12 054 : (15 + 67)

53 x 128 - 43 x 128

29 150 - 136 x 201

4. Tìm hai số khi biết tổng, hiệu và tỉ số của hai số đó:

Bài 1: Tổng của hai số là 333. Tỉ của hai số đó là 2/7. Tìm hai số đó.Bạn đang xem: Đề cương ôn tập toán lớp 4 học kỳ 2 năm 2018

Bài 2: Tìm hai số, biết tổng của chúng bằng 198 và tỉ số của hai số đó là 3/8.Bạn đang xem: Đề cương ôn tập toán lớp 4 học kỳ 2 năm 2018

Bài 3: Một hình chữ nhật có chu vi là 350m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật đó.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập toán lớp 4 học kỳ 2 năm 2018

Bài 4: Một hình chữ nhật có nữa chu vi là 125m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình đó.

Xem thêm: Âm Dương Sư Ngự Hồn Âm Dương Sư, Danh Sách Ngự Hồn Âm Dương Sư Soul List Onmyoji

Bài 6: Số thứ hai hơn số thứ nhất 60. Nếu số thứ nhất lên gấp 5 lần thì được số thứ hai. Tìm hai số đó.

Bài 8: Tính diện tích của hình bình hành có độ dài đáy là 18cm, chiều cao bằng 5/9 độ dài đáy

Bài 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Người ta cấy lúa ở đó, tính ra cứ 100m2 thu hoạch được 50 kg tóc. Hỏi đã thu ở thửa ruộng đó bao nhiêu tạ thóc?

Bài 12: Diện tích thửa ruộng hình vuông bằng diện tích thửa ruộng hình chữ nhật. Biết rằng thửa ruộng hình chữ nhật có nữa chu vi là 125m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, Tính diện tích thửa ruộng hình vuông đó.

| W88Vuive | xosoketqua.com | jun88