Đề Kiểm Tra Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án

... ..................................................... Lớp : .......... KIỂM TRA 45' i m L i phê của thầy, cơ giáo Đề b i I/ Trắc nghiệm: (3đ) khoanh tròn vào đáp án trước câu trả l i đúng: 1) Giá trị sin 30 0 bằng: A. 3 2 B. 1 2 ... ………………………………………………………………………………………………………… Đáp án: I/ trắc nghiệm: m i ý đúng 0,5 i m Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án B B D D A A II/ Tự luận: Caâu 1 : (3 đ) a/ Tính x ? ta coù : 9 2 = x.15 x = 9 2 : 15 ... 4) Biết tg ∝ = 3 3 số đo góc ∝ là : A. 45 0 B. 90 0 C. 60 0 D. 30 0 5) Cho 0 0 35 ; 55α = β = . Khẳng định làm sao sau đây là không đúng ? A. sin sinα = β . B. sin cosα = β . C. tg cotgα = β . D. cos =sinα...

Bạn đang xem: Đề kiểm tra hình học 9 chương 1 có đáp án


*

... Tuần 33 Tiết 59 KIỂM TRA 1 TIẾT (Chương III) I. Mục tiêu: Về kiến thức: - HS nắm vững những yếu tố cạnh, góc của một tam giác. - Quan hệ thân mặt đường vuông góc – đường xulặng – hình chiếu. - Tính ... ……………………………………………………. KIỂM TRA 1 TIẾT Môn Hình học 7 Th i gian: 45 phút ít i m Đề: A. Trắc nghiệm: . I. (2đ) Các câu sau đúng hay sai? Em hãy khắc ghi X vào ô trống câu trả l i nhưng em lựa chọn. Câu Đúng Sai 1) Trong ... ……………………………………………………. KIỂM TRA 1 TIẾT Môn Hình học 7 Th i gian: 45 phút ít i m Đề: A. Trắc nghiệm: . I. (2đ) Các câu sau đúng giỏi sai? Em hãy khắc ghi X vào ô trống câu trả l i nhưng em chọn. Câu Sai Đúng 1)...
*

... HS:................................................ KIỂM TRA CHƯƠNG I Lớp: 9B . Trường THCS Nam Yên MÔN: HÌNH HỌC i m L i phê của thầy giáo ĐỀ: I/ . TRẮC NGHIỆM ( 4Đ): Hãy khoanh tròn các chữ c i khớp ứng v i những đáp án đúng của những câu h i ... góc nhọn vào tam giác vuông. III/. BÀT TẬP (4 Đ): 1). Anh đàn ông săn uống chyên ổn này ao ước leo lên ngọn tháp nhằm bắt sinh sống bé chlặng ( hình i) . Vậy anh ph i trèo lên bao nhiêu mét so v i mặt đất? ( Lưu ... sau: (Hình 1) (Hình 2) (Hình 3) 1). Xem hình 1 với cho biết bí quyết làm sao sau đấy là sai? a. a 2 = b 2 + c 2 b. h 2 = b.c c. a.h = b.c d. b 2 = a.b’ 2). Xem hình 1, giải pháp ghi tỉ số lượng giác làm sao...
*

... Họ và tên : Lớp 9/ KIỂM TRA MỘT TIẾT HÌNH HỌC - CHƯƠNG I I M I/ Trắc nghiệm : • i n vào chỗ thiếu hụt để sở hữu khẳng định đúng : 1/ DH = ...... 2 EH E 2/ DE ... 0 A 1 B II/ Tự luận : 1/ Cho ∆ ABC vuông t i A , AB = 8, AC = 6 . Kẻ con đường cao AH. Tính BC , AH , CH , HB 2/ Cho ABCD là hình bình hành D = 60 0 , DC = 2AD = 2a , I trung i m DC , HI AB , AK ... đúng 8/ a/ Sinđôi mươi 0 cotg40 0 d/ tg32 0 C = 60 0 2 10/ Sin 2 B + Cos...
*

... tháng năm 200 Kiểm tra : Tân oán I) Phần trắc nghiệm : ( 3 i m ) Hãy ghép cột A v i cột B sẽ được phương pháp đúng. A B Trả l i 1. Diện tích khía cạnh hình cầu. a. 2 rrl ∏+∏ 1 – 2. Thể tích hình trụ. b. ... Diện tích toàn phần hình nón. c. rh Π 2 3 – 4. Thể tích hình nón cụt d. 2 d Π 4 – 5. Diện tích xunh quanh hình trụ e. 3 3 4 r ∏ 5 – 6. Thể tích hình cầu f. hr 2 ∏ 6 – II) Phần từ luận: ( 7 i m) ... Cho ∆ABC ( Â = 90 o ) . Biết BC = 6 cm, ABC = 60 o quay tam giác một vòng quanh AC ta được hình nón. Tính thể tích hình nón. ( 1 i m ) Họ cùng tên : …………………………… Lớp :9A…. i m L i phê của thầy...
*

... ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I Đề đồng ý Môn: Hình học tập lớp 6 Đề tiên phong hàng đầu Th i gian: 45’ I.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Opm Là Gì ? Opm Sử Dụng Tiền Của Người Khác

PHẦN TRẮC NGHIỆM(4.0 i m) Chọn đáp án cân xứng r i ghi tác dụng vào b i (Ví dụ: 1.A) Câu 1. Đường trực tiếp tất cả sệt i m ... A. IM = IN. B. IM + IN = MN. C. IM = IN = MN 2 . D. đáp án không giống. Câu 8. Hai tia phổ biến cội, ở cùng phía bên trên một mặt đường thẳng là: A. hai tia trùng nhau. B. nhì tia đ i nhau. C. nhị tia phân biệt. ... các đặc i m sau ? A. gi i hạn tại 1 đầu. B. kéo d i m i về ở một phía. C. gi i hạn làm việc hai đầu. D. kéo d i m i về nhì phía. Câu 2. Trong các bí quyết viết sau phương pháp viết như thế nào sử dụng không nên những kí hiệu ? A....
... TRUNG LẬPhường ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III Môn: Hình học tập lớp 9 Đề hàng đầu Th i gian: 45’ I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4.0 i m) Chọn đáp án đúng r i ghi vào b i. 1.Cho hình vẽ 1, biết MA, MB là nhị tiếp tuyến đường của ... AC; E ∈ AB). a.Chứng minc ADHE, BCDE là các tđọng giác n i tiếp. b.Chứng minc AE.AB = AD.AC M A B O hình 1 A O B t hình 2 n c.G i I là vai trung phong con đường tròn ngo i tiếp tđọng giác BCDE. Biết góc Ngân Hàng Á Châu ACB bởi 60 ... đo nhị cung bị chắn. D.Đường kính i qua trung i m của dây cung thì vuông góc v i dây cung ấy. I. PHẦN TỰ LUẬN(6.0 i m) Cho tam giác ABC n i tiếp (O), những mặt đường cao BD cùng CE cắt nhau t i H (D...
... THCS…………………… KIỂM TRA Hình học tập 9- Cmùi hương 3 Lớp :…… (Th i lượng: 45 phút ) Họ với tên Hs:………………… .Kiểm tra ngày….tháng… nămtrăng tròn 09 . Trả tháng ngày …năm20 09 i m L i phê của thầy,cô Trăc nghiệm ( 3 i m ... DP giảm đường tròn t i S. Chứng minh rằng :a) PQRD là tứ giác n i tiếp ?b) Góc PQD = góc PRD ?c) RPhường là tia phân giác của góc SRQ ?B i 4(1,5 i m ): Dựng tam giác ABC biết BA = 3 cm; góc Ngân Hàng Á Châu ACB ... ngo i con đường tròn ?Tự luận (7 i m ) : B i 1 (2 i m) : a) Vẽ hình vuông ABCD cạnh 4 cm ? b) Vẽ đường tròn ngo i tiếp hình vuông kia, tính nửa đường kính R của con đường tròn kia ? c) Vẽ đường tròn nội...
... THCS…………………… KIỂM TRA Hình học tập 9- Cmùi hương 3 Lớp :…… (Th i lượng: 45 phút ) Họ và tên Hs:………………… .Kiểm tra ngày….tháng… nămđôi mươi 09 . Trả tháng ngày …nămtrăng tròn 09 i m L i phê của thầy,cô Trăc nghiệm ( 3 i m ... DP.. giảm đường tròn t i S. Chứng minch rằng :a) PQRD là tđọng giác n i tiếp ?b) Góc PQD = góc PRD ?c) RPhường. là tia phân giác của góc SRQ ?B i 4(1,5 i m ): Dựng tam giác ABC biết BA = 3 cm; góc Ngân Hàng Á Châu ACB ... ngo i mặt đường tròn ?Tự luận (7 i m ) : B i 1 (2 i m) : a) Vẽ hình vuông ABCD cạnh 4 cm ? b) Vẽ mặt đường tròn ngo i tiếp hình vuông kia, tính nửa đường kính R của đường tròn kia ? c) Vẽ con đường tròn nội...
... ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC CHƯƠNG I – TOÁN 7Th i gian : 90 phútB i 1: ( 1.5 i m )Cho hình vẽ, mang đến x = góc ABD. Tính giá trị x ?250XBCAED…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………B i ... ⊥ AB, cắt tia Bz t i C. a. Chứng minch OA // BC và AC // OBb. So sánh góc Ngân Hàng Á Châu với góc OAB, góc AOB cùng góc Acz. Hình vẽ (1 i m) Viết đưa thiết - Tóm lại ( 0.5 i m ) GTKLB i làm : xyznmO ... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………B i 3: (1 i m ) Cho hình mặt, xOz cùng zOy là nhì góc kề bù, tia Om với On theo thứ tự là phân giác của hao góc xOz cùng zOy. Chứng minh Om ⊥On……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………?3801320bOaBA………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Vnạp năng lượng Tài liệu mới Chủ vấn đề liệu bắt đầu đăng cầm tắt vnạp năng lượng bạn dạng trong tâm địa bà bầu võ thuật với cối xay gió ngữ văn uống 8 đã từng em thuộc cha mẹ đi thăm chiêu mộ người thân trong gia đình trong ngày lễ đầu năm đặc điểm bình thường cùng mục đích của ngành ruột khoang ttiết minc về con trâu lập dàn ý bài xích vnạp năng lượng trường đoản cú sự lớp 10 giải bài xích tập đồ gia dụng lý 8 cthị trấn cũ vào đậy chúa trịnh giải bài xích tập thứ lý 9 soạn văn uống tế nghĩa sĩ bắt buộc giuộc biên soạn bài cô nhỏ bé chào bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minch ve con trau bài bác ca nđính thêm đi bên trên bến bãi mèo sự cải tiến và phát triển của từ vựng tiếp sau ôn tập vnạp năng lượng học trung đại việt nam lớp 11 bài xích tập Xác Suất thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem dở người van lop 8