ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 9 CHƯƠNG 1 CÓ ĐÁP ÁN

... ..................................................... Lớp : .......... KIỂM TRA 45' i m L i phê của thầy, cơ giáo Đề b i I/ Trắc nghiệm: (3đ) khoanh tròn vào đáp án trước câu trả l i đúng: 1) Giá trị sin 30 0 bằng: A. 3 2 B. 1 2 ... ………………………………………………………………………………………………………… Đáp án: I/ trắc nghiệm: m i ý đúng 0,5 i m Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án B B D D A A II/ Tự luận: Caâu 1 : (3 đ) a/ Tính x ? ta coù : 9 2 = x.15 x = 9 2 : 15 ... 4) Biết tg ∝ = 3 3 số đo góc ∝ là : A. 45 0 B. 90 0 C. 60 0 D. 30 0 5) Cho 0 0 35 ; 55α = β = . Khẳng định nào sau đây là sai ? A. sin sinα = β . B. sin cosα = β . C. tg cotgα = β . D. cos =sinα...

Bạn đang xem: Đề kiểm tra hình học 9 chương 1 có đáp án


*

... Tuần 33 Tiết 59 KIỂM TRA 1 TIẾT (Chương III) I. Mục tiêu: Về kiến thức: - HS nắm vững các yếu tố cạnh, góc của một tam giác. - Quan hệ giữa đường vuông góc – đường xuyên – hình chiếu. - Tính ... ……………………………………………………. KIỂM TRA 1 TIẾT Môn Hình học 7 Th i gian: 45 phút i m Đề: A. Trắc nghiệm: . I. (2đ) Các câu sau đúng hay sai? Em hãy đánh dấu X vào ô trống câu trả l i mà em chọn. Câu Đúng Sai 1) Trong ... ……………………………………………………. KIỂM TRA 1 TIẾT Môn Hình học 7 Th i gian: 45 phút i m Đề: A. Trắc nghiệm: . I. (2đ) Các câu sau đúng hay sai? Em hãy đánh dấu X vào ô trống câu trả l i mà em chọn. Câu Sai Đúng 1)...
*

... HS:................................................ KIỂM TRA CHƯƠNG I Lớp: 9B . Trường THCS Nam Yên MÔN: HÌNH HỌC i m L i phê của giáo viên ĐỀ: I/ . TRẮC NGHIỆM ( 4Đ): Hãy khoanh tròn các chữ c i tương ứng v i các đáp án đúng của các câu h i ... góc nhọn trong tam giác vuông. III/. BÀT TẬP (4 Đ): 1). Anh chàng săn chim này muốn leo lên ngọn tháp để bắt sống con chim ( hình i) . Vậy anh ph i leo lên bao nhiêu mét so v i mặt đất? ( Lưu ... sau: (Hình 1) (Hình 2) (Hình 3) 1). Xem hình 1 và cho biết công thức nào sau đây là sai? a. a 2 = b 2 + c 2 b. h 2 = b.c c. a.h = b.c d. b 2 = a.b’ 2). Xem hình 1, cách ghi tỉ số lượng giác nào...
*

... Họ và tên : Lớp 9/ KIỂM TRA MỘT TIẾT HÌNH HỌC - CHƯƠNG I I M I/ Trắc nghiệm : • i n vào chỗ thiếu để có khẳng định đúng : 1/ DH = ...... 2 EH E 2/ DE ... 0 A 1 B II/ Tự luận : 1/ Cho ∆ ABC vuông t i A , AB = 8, AC = 6 . Kẻ đường cao AH. Tính BC , AH , CH , HB 2/ Cho ABCD là hình bình hành D = 60 0 , DC = 2AD = 2a , I trung i m DC , HI AB , AK ... đúng 8/ a/ Sin20 0 cotg40 0 d/ tg32 0 C = 60 0 2 10/ Sin 2 B + Cos...
*

... tháng năm 200 Kiểm tra : Toán I) Phần trắc nghiệm : ( 3 i m ) Hãy ghép cột A v i cột B để được công thức đúng. A B Trả l i 1. Diện tích mặt hình cầu. a. 2 rrl ∏+∏ 1 – 2. Thể tích hình trụ. b. ... Diện tích toàn phần hình nón. c. rh Π 2 3 – 4. Thể tích hình nón cụt d. 2 d Π 4 – 5. Diện tích xunh quanh hình trụ e. 3 3 4 r ∏ 5 – 6. Thể tích hình cầu f. hr 2 ∏ 6 – II) Phần tự luận: ( 7 i m) ... Cho ∆ABC ( Â = 90 o ) . Biết BC = 6 cm, ABC = 60 o quay tam giác một vòng quanh AC ta được hình nón. Tính thể tích hình nón. ( 1 i m ) Họ và tên : …………………………… Lớp :9A…. i m L i phê của thầy...
*

... ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I Đề chính thức Môn: Hình học lớp 6 Đề số 1 Th i gian: 45’ I.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Opm Là Gì ? Opm Sử Dụng Tiền Của Người Khác

PHẦN TRẮC NGHIỆM(4.0 i m) Chọn đáp án phù hợp r i ghi kết quả vào b i (Ví dụ: 1.A) Câu 1. Đường thẳng có đặc i m ... A. IM = IN. B. IM + IN = MN. C. IM = IN = MN 2 . D. đáp án khác. Câu 8. Hai tia chung gốc, nằm cùng phía trên một đường thẳng là: A. hai tia trùng nhau. B. hai tia đ i nhau. C. hai tia phân biệt. ... các đặc i m sau ? A. gi i hạn ở một đầu. B. kéo d i m i về một phía. C. gi i hạn ở hai đầu. D. kéo d i m i về hai phía. Câu 2. Trong các cách viết sau cách viết nào sử dụng sai các kí hiệu ? A....
... TRUNG LẬP ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III Môn: Hình học lớp 9 Đề số 1 Th i gian: 45’ I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4.0 i m) Chọn đáp án đúng r i ghi vào b i. 1.Cho hình vẽ 1, biết MA, MB là hai tiếp tuyến của ... AC; E ∈ AB). a.Chứng minh ADHE, BCDE là các tứ giác n i tiếp. b.Chứng minh AE.AB = AD.AC M A B O hình 1 A O B t hình 2 n c.G i I là tâm đường tròn ngo i tiếp tứ giác BCDE. Biết góc ACB bằng 60 ... đo hai cung bị chắn. D.Đường kính i qua trung i m của dây cung thì vuông góc v i dây cung ấy. I. PHẦN TỰ LUẬN(6.0 i m) Cho tam giác ABC n i tiếp (O), các đường cao BD và CE cắt nhau t i H (D...
... THCS…………………… KIỂM TRA Hình học 9- Chương 3 Lớp :…… (Th i lượng: 45 phút ) Họ và tên Hs:………………… .Kiểm tra ngày….tháng… năm20 09 . Trả ngày tháng …năm20 09 i m L i phê của thầy,cô Trăc nghiệm ( 3 i m ... DP cắt đường tròn t i S. Chứng minh rằng :a) PQRD là tứ giác n i tiếp ?b) Góc PQD = góc PRD ?c) RP là tia phân giác của góc SRQ ?B i 4(1,5 i m ): Dựng tam giác ABC biết BA = 3 cm; góc ACB ... ngo i đường tròn ?Tự luận (7 i m ) : B i 1 (2 i m) : a) Vẽ hình vuông ABCD cạnh 4 cm ? b) Vẽ đường tròn ngo i tiếp hình vuông đó, tính bán kính R của đường tròn đó ? c) Vẽ đường tròn nội...
... THCS…………………… KIỂM TRA Hình học 9- Chương 3 Lớp :…… (Th i lượng: 45 phút ) Họ và tên Hs:………………… .Kiểm tra ngày….tháng… năm20 09 . Trả ngày tháng …năm20 09 i m L i phê của thầy,cô Trăc nghiệm ( 3 i m ... DP cắt đường tròn t i S. Chứng minh rằng :a) PQRD là tứ giác n i tiếp ?b) Góc PQD = góc PRD ?c) RP là tia phân giác của góc SRQ ?B i 4(1,5 i m ): Dựng tam giác ABC biết BA = 3 cm; góc ACB ... ngo i đường tròn ?Tự luận (7 i m ) : B i 1 (2 i m) : a) Vẽ hình vuông ABCD cạnh 4 cm ? b) Vẽ đường tròn ngo i tiếp hình vuông đó, tính bán kính R của đường tròn đó ? c) Vẽ đường tròn nội...
... ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC CHƯƠNG I – TOÁN 7Th i gian : 90 phútB i 1: ( 1.5 i m )Cho hình vẽ, cho x = góc ABD. Tính giá trị x ?250XBCAED…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………B i ... ⊥ AB, cắt tia Bz t i C. a. Chứng minh OA // BC và AC // OBb. So sánh góc ACB và góc OAB, góc AOB và góc Acz. Hình vẽ (1 i m) Viết giả thiết - kết luận ( 0.5 i m ) GTKLB i làm : xyznmO ... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………B i 3: (1 i m ) Cho hình bên, xOz và zOy là hai góc kề bù, tia Om và On lần lượt là phân giác của hao góc xOz và zOy. Chứng minh Om ⊥On……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………?3801320bOaBA………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8
| W88Vuive | xosoketqua.com | jun88