Đề kiểm tra tiếng anh lớp 5 chương trình mới có file nghe

Đề khám nghiệm giờ anh lớp 5 học kì 2 tất cả file nghe + ĐÁP ÁN NĂM 2022YOPOtoàn nước xin phép được gửi đến quý thầy cô, phụ huynh Đề bình chọn giờ anh lớp 5 học kì 2 có tệp tin nghe + ĐÁP. ÁN NĂM 2022. Đây là cỗ Đề bình chọn tiếng anh lớp 5 học kì 2 bao gồm tệp tin nghe, đề bình chọn giờ anh lớp 5 học kì 2...tệp tin word. Thầy cô, phú huynh download file Đề kiểm soát giờ đồng hồ anh lớp 5 học tập kì 2 tất cả file nghe + ĐÁPhường. ÁN NĂM 2022 trên mục đính kèm.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra tiếng anh lớp 5 chương trình mới có file nghe


Task 1. Listen & number . There is one example. Example: You hear: “What’s the thành phố like? – It’s big and busy” The answer is: C
Task 3. Listen & write. There is one example. Example: You hear: ‘What would you like to lớn be in the future?- I’d like to lớn be a pilot” In your chạy thử paper you see: 0. - I’d lượt thích lớn be a pilot1. Phong often goes ____________ in his không tính phí time.2. Quan has a stomach ache. He should __________ the doctor .3. The post office is between the____________________and the cinema.
…………………………………….

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Pebble Là Gì ? (Từ Điển Anh Nghĩa Của Từ Pebble, Từ Pebble Là Gì

It is about the little boy. When he was three years old, he could not speak. When the war started, he suddenly spoke. He ate a lot of rice & became big và strong. He rode a horse & used bamboo to fight against the enemies. The king named hyên Phu Dong Thien Vuong.
……………..…………………..A long time ago, the father of two brothers died. The elder brother got most of the l& and the younger brother got only one starfruit tree. One day, a big bird came and ate the starfruit. Then it carried the younger brother khổng lồ an islvà to get gold. His brother knew about this. He waited for the bird. And the bird also brought hyên lớn the island khổng lồ get gold. He was greedy & got a lot of gold. The bag was very heavy và he fell off the bird, into lớn the sea.

My name’s Nam. I live in Ha Noi. I have sầu two friends, Lan and Minc. Lan lives in Da Nang. Minch lives in Can Tho. The weather in our places is not the same. This weekover, it will be cold and dry in Ha Noi, but it will be cool và sunny in Da Nang, và it will be hot và cloudy in Can Tho. The seasons are different, too. There are four seasons in Ha Noi: spring, summer, autumn and winter. But there are only two seasons in Da Nang and Can Tho: the dry season and the rainy season.

Task 8. Put the words in order to lớn make sentences 0. a/ headache/ I/ have sầu -> I have sầu a headabít.1. will/ be/ It/ sunny/ in/ tomorrow/ Da Nang/.……………………………………………………………………………………….2. water/ How/ you/ do/ much/ drink/ every/ day/?……………………………………………………………………………………….?3. like/ I’d/ visit/ to/ Ben Thanh/ Market/.……………………………………………………………………………………….4. Linh/ to/ be/ would/ like/ nurse/ a/.……………………………………………………………………………………….
Part 1: Look và say: (Questions 1-3) What does he/she vì in his/ her không lấy phí time?He/ She_________________
2. What would he lượt thích lớn be in the future?/ What would she like to be in the future?He’d like khổng lồ be a/an_____________/ She’d lượt thích to lớn be a/an____________3. Why would he lượt thích to be a/an………….? / Why would she lượt thích to lớn be a/an………….?Because he’d lượt thích to_________________/ Because she’d like to_________________
Part 2: Listen & answer about yourself (Questions 4-8)What bởi vì you vì chưng in your không lấy phí time?What would you lượt thích to be in the future?What’s the weather like today?How much rice vì you eat every day? Part 3: Describe the picture (Questions 8-10) The examiner says, “Now you have sầu 30 seconds lớn look at these pictures.
The examiner asks 3 questions below:What’s the name of the story? - It’s……………………What bởi vì you think of elder brother? – I think he’s…………..Which character do you like best? – I like………………..
ViếtRead the passage và tichồng True or False cold và dry, cool và cloudy, dry season and the rainy season, different
Put the words in order khổng lồ make sentencesWhy shouldn’t…., It will be….., How much……, Lindomain authority would like………
NóiLook at the pictures and say What does he/she vì chưng in his/ her không tính tiền time? What would he/ she lượt thích to lớn be in the future? Why would he/ she lượt thích to be a/an………….?
Describe the picturesWhat’s the name of the story? What do you think of elder brother? Which character vì you like best?
KEY FOR THE SECOND TERM TEST – GRADE 5HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂMBÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II - LỚPhường 5 - NĂM HỌC 2021 – 2022
1. It will be sunny and windy in DaNang tomorrow.2. How much water vày you drink everyday?4. I’d like to lớn visit Ben Thanh Market.5. Linc would lượt thích tobe a nurse.0.25/each2
Listening Reading Writing7.5

*

Tnhãi ranh tô color đến bé,Tranh con đánh màu, Truyện chữ - Mê đọc truyện chữ - Sách học piano - Lý thuyết âm thanh - Nhạc lý cơ bản - những đúng theo âm cơ bản - âm giai - truyện mới
*

*

*

*

Đề bình chọn giờ đồng hồ anh lớp 5 công tác mới Tuyển tập Đề bình chọn xem thêm môn giờ đồng hồ Anh 5 tất cả đáp án

Diễn bầy realchampionshipwrestling.com là diễn đàn chia sẻ tài liệu, giáo án, tệp tin pdf, word, giáo trình, sách,.... Nếu các bạn sở hữu tệp tin do bản quyền trực thuộc về chúng ta, hãy tương tác ngay cùng với công ty chúng tôi để công ty chúng tôi túa gỡ theo yêu cầu!!