Đề thi hsg anh 7 cấp huyện có đáp án


Spinning Đang cài đặt tài liệu...
Tải tệp tin Word
Tải file PDF
Tài liệu này miễn chi phí cài đặt xuống

Xem hướng dẫn


5 Quý Khách hãy singin nhằm Đánh Giá mang đến tài liệu này
ĐÊ THI HSG MÔN TIẾNG ANH 7 CẤPhường HUYỆN NĂM HỌC 2020 - 2021
*
5 5 1

5 - Rất có ích 1


4 - Tốt 0


3 - Trung bình 0


2 - Tạm gật đầu 0


1 - Không hữu dụng 0


Mô tả


PHÒNG GD&ĐT SÔNG LÔ

ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN

NĂM HỌC 2020-2021

ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH, LỚP 7

Thời gian làm bài: 120 phút (ko nhắc thời hạn giao đề)

Đề thi này gồm 04 trang

A. LISTENING

SECTION 1. Questions 1- 5: Complete the size below. Write

NO MORE THAN 3 WORDS

and / or

A

NUMBER

for each answer.

RED DRAGON RESERVATION FORM

Day: Eg: …………..

Bạn đang xem: Đề thi hsg anh 7 cấp huyện có đáp án

Saturday………………..

Date: (1)………………………………………..

No. of people: (2)………………………………………..

Time: (3)………………………………………..

Name: (4). JENNY.…………………………….

Phone: (5)……………………………………….

Xem thêm:

Questions 6- 10: Complete the note below. Write NO

MORE THAN 3 WORDS

& / or

A NUMBER

for

each answer.

APPOINTMENTS DIARY

Sue’s surprise party- menu choice

Golden Banquet: (6)………………………….per person

Includes:

Seafood Búp Phê with: (7)…………or…………………….

Red Dragon Special £18.00 per person

Includes:

5 dishes- speciality is (8)………………………………….

Price agreed: (9)…………………………………………..

Address: (10)……….……………………………………..

SECTION 2. Question 11- 15: Listen lớn Amanda talking lớn a frikết thúc about a birthday buổi tiệc ngọt. Choose

the correct answer.

Example: 0. How many people can come lớn the party?

A. 8

B. 11

C. 18

Answer: 0.B

11. Which ice cream will they have sầu at the party?

A. coffee

B. lemon

C. apple

12. What is broken?

A. the CD player

B. the cassette recorder

C. the guitar

13. Whose birthday is this?

A. Emma’s

B. Joan’s

C. Amanda’s sister

14. What present has Amanda bought?

A. a camera

B. a video

C. a football

15. What time should people arrive sầu at the party?

A. 8. 00 pm

B. 8.30 pm

C. 9.30 pm

B. PHONETICS

Part I. Pichồng out the word (A, B, C or D) whose underlined part is pronounced differently from those

of the other words.

1

ĐỀ CHÍNH THỨC

Bộ đề KT giữa HK1 giờ đồng hồ anh 12 có lời giải


8 đề thi test trung học phổ thông QG 2018 bao gồm giải thuật


5 đề thi thử tiếng anh THPT QG 2019 cô Hoàng Xuân


trăng tròn đề thi TN THPT QG bao gồm câu trả lời cùng giải thuật chi tiết


12 đề thi demo tiếng anh THPT QG 2019 bao gồm câu trả lời


10 đề giờ anh gồm đáp án và lời giải


10 đề ôn thi THPT QG tiếng anh 20trăng tròn tập 2


10 đề thi demo tiếng anh hk2


10 đề thi demo giờ đồng hồ anh THPT QG 2019


10 đề ôn thi trung học phổ thông QG tiếng anh 20trăng tròn có lời giải


đề thi hk2 giờ anh 11 tỉnh giấc Quảng Nam năm học tập 2018-2019


đề thi hk1 tiếng anh 11 thức giấc Quảng Nam năm học 2019-20trăng tròn


đề thi hk1 tiếng anh 11 tỉnh giấc Quảng Nam năm học tập 2018-2019


đề thi hk1 giờ anh 11 tỉnh giấc Quảng Nam năm học 2017-2018


10 đề thi tiếng anh 11 hk2 tất cả đáp án


Trắc nghiệm tiếng anh 10 bài xích 9


Trắc nghiệm giờ đồng hồ anh 10 bài bác 8


Trắc nghiệm giờ đồng hồ anh 10 bài bác 7


Trắc nghiệm giờ anh 10 bài 6


Trắc nghiệm giờ đồng hồ anh 10 bài 5