ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 6

realchampionshipwrestling.com xin gửi đến các em học sinh “Đề điều tra chọn lớp đầu năm mới lớp 6 môn Toán thù gồm đáp án”. Hy vọng nó để giúp những em học tập với làm cho bài giỏi rộng.


Đề thi, bài đánh giá liên quan:
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ THI KHẢO SÁT CHỌN LỚP ĐẦU NĂM MÔN TOÁN – LỚP. 6

 Bài 1 : (2 điểm ) Tính

*
b, 65,42×3,5:3434,55=

c, (27,09 + 258,91) 25,4 d, (25,4 – 12,34) :0,5

Bài 2 : (2 điểm ) Tính nhanh

a, 17,6-5,3+16,8-7,6+15,3-6,8

b,3,54×73+0,46×25+3,54×26+0,46×75+3,54

Bài 3: (3 điểm ) Một thửa ruộng hình thang ABCD ; AB =36m là lòng nhỏ tuổi ,CD là lòng phệ bao gồm CD=2AB .Nếu kéo dãn dài CD thêm một quãng CM=6m ta được diện tích S tam giác BCM =48 m2

a, Tính chiếu cao của hình thang ABCD?

b, Tính diện tích S hình thang ABCD

c, Thửa ruộng được trồng lúa tính coi số lúa thu hoạch được của thửa ruộng hiểu được từng a thu hoạch được 45 kilogam lúa ( Mỗi a=100 m2)

Bài 4: (4 3 điểm ) Cho hình vuông vắn ABCD tất cả cạnh nhiều năm 6cm trên đoạn BD lấy điểm E với D làm thế nào để cho BE=ED=PD

a, Tính diện tích S hình vuông ABCD

b, Tính diện tích hình AECP

c, M là vấn đề tại chính giữa cạnh PC N là điểm ở trung tâm DC ,MD với NPhường cắt nhau trên I .So sánh diện tích S tam giác IPM với tam giác IDNĐáp án Đề thi điều tra khảo sát lựa chọn lớp đầu năm mới lớp 6 :

Bài 1 :

*
b, 15 c, 7264,4 d, 26,12

Bài 2 : a,=30 b,=354

Bài 3 : a, Diện tích tam giác BCM =48 =½CM.h⇒h=48.2:6=16m h cũng chính là chiều cao của hình thang ABCD


*

c,Tính số lúa thu hoạch được : Đổi 864m2:100=8,64 a

Vậy số lúa thu hoạch được là : 8,64.45=388,8 kg

Bài 4 : Giải :

a, diện tích hình vuông vắn ABCD =6×6=36 (cmét vuông )

b, Diện tích hình AECP. :

Diện tích tam giác ABD =36 :2=18 (cm2)

Có tía tam giác ABE,AEP,APD có thuộc độ cao hạ từ bỏ A xuống cạnh BD nhưng mà BE=EP=PD cần tía tam giác này có thuộc diện tích S đều nhau phải diện tích tam giác AEPhường =18 : 3=6cm2 nhưng mà diện tích S hình AECPhường =2 lần diện tích tam giác AEP

Vậy diện tích hình AECP=2×6=12 (cmét vuông )

C, Vì N là trung điểm của DC Nên diện tích tam giác Pcông nhân = diện tích S tam giác DPN =6:2=3 cm2 (hai tam giác có cùng độ cao hạ tự Phường xuống CD)

Vì M là trung điểm của PC Nên diện tích S tam giác PMD = diện tích S tam giác DMC =6:2=3 cm2 (hai tam giác gồm thuộc chiều cao hạ từ bỏ D xuống CP)

Diện tích tam giác DMN=diện tích tam giác MNC =3:2=1,5 (cm2) ( bởi hai tam giác gồm thuộc chiều cao hạ trường đoản cú M xuống CD và DN=NC)

Diện tích tam giác PMN=diện tích S tam giác MNC =3:2=1,5 (cm2) ( vì chưng nhì tam giác có cùng độ cao hạ tự N xuống CP với PM=MC)