De thi tiếng việt lop 3 cuoi hoc ki 2 nam 2016

Tải Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2018 - 2019 - Đề kiểm tra giữa kỳ II môn Tiếng Việt lớp 3

Bạn đang xem: De thi tiếng việt lop 3 cuoi hoc ki 2 nam 2016

Tải Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2018 - 2019 - Đề kiểm tra giữa kỳ II môn Tiếng Việt lớp 3 12 90 1
Tải Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 10 - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án

Xem thêm: Trọng Hoàng Bao Nhiêu Tuổi Sinh Ngày 14 Tháng 4 Năm 1989, Cầu Thủ Nguyễn Trọng Hoàng

Tải Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020 - Đề 10 - Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 có đáp án 5 75 0
Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019-2020 có đáp án - Trường Tiểu học Việt Xuân 7 9 0
Kính gửi quý thầy cô Chúng tôi xin phép được chia sẻ tuyển tập đề thi. Đây là một bộ đề thi chi tiết bao quát được hết toàn bộ kiến thức những gì mà các con đã học cũng như phân loại được học lực của từng học sinh.xin cám ơn PHIẾU KIỂM TRA LỚP CUỐI HỌC KÌ II Mơn: TIẾNG VIỆT Tờ số Năm học 2016 - 2017 Họ tên người coi, chấm Họ tên học sinh:………………………………… Lớp:… Họ tên giáo viên dạy:……………………………………… A Kiểm tra đọc (10 điểm) I Đọc hiểu - Luyện từ câu - Thời gian 35 phút (6 điểm) Đọc thầm văn sau: HÃY CHO MÌNH MỘT NIỀM TIN Có gia đình Én bay trú đông Chú Én tập bay Đây lần Én phải bay xa đến Trên đường đi, gia đình Én phải bay qua sông lớn, nước chảy xiết Chú Én sợ hãi nhìn dịng sơng Én bị chóng mặt rơi xuống Bố mẹ động viên Én nhiều, Én không dám bay qua Bố liền ngắt cho Én nói: - Con cầm thần kì Nó bảo vệ an tồn Lúc qua sơng rồi, Én vui vẻ bảo bố: - Bố ơi, thần kì tuyệt vời q! Nó giúp qua sơng an tồn Bố Én ơn tồn bảo: - Khơng phải thần kì đâu Đó bình thường bao khác Cái vững tin cố gắng Én thật giỏi phải khơng? Cịn bạn, bạn thấy run sợ trước việc chưa? Hãy tạo cho niềm tin, chắn bạn vượt qua (Theo Nguyễn Thị Thu Hà) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Trên đường bay trú đông, gia đình Én gặp phải khó khăn gì? (M1.0,5 điểm) A Phải bay qua sông lớn, nước chảy xiết B Phải bay qua cánh đồng rộng bát ngát C Phải bay qua sông nhỏ D Phải bay qua khu rừng rậm rạp Những chi tiết cho thấy Én sợ bay qua sông? (M – điểm) A Én sợ hãi nhìn dịng sơng B Én nhắm tịt mắt lại khơng dám nhìn C Én sợ bị chóng mặt rơi xuống D Bố mẹ động viên Én không dám bay qua sông Người bố làm để giúp Én bay qua sông? (M – 0,5 điểm) A Đưa cho Én bảo thần kì, giúp Én qua sơng an tồn B Bay sát Én để phòng ngừa gặp nguy hiểm C Đỡ cánh để giúp Én bay qua D Bố động viên Én nhiều Nhờ đâu Én bay qua sơng an tồn? (M – 0,5 điểm) A Nhờ thần kì B Nhờ bố bảo vệ C Nhờ Én tin bay qua D Nhờ mẹ giúp đỡ Điền từ ngữ vào chỗ chấm cho thích hợp: (M – điểm) 1……………………………gia đình Én phải bay xa Bố Én cho én …………… … … … ………………………………và tạo cho Én niềm tin 3…………………………………………………………………………………… Bộ phận cần điền: (Để giúp Én bay qua sông; Để trú đơng; Để vượt qua khó khăn nguy hiểm.) Điền dấu thích hợp vào trống (M – điểm) Én sợ hãi kêu lên: - Chao ôi □ Nước sông chảy siết □ - Con không dám bay qua □ Ghi câu văn có hình ảnh nhân hóa văn để nói Én (M3 0,5đ) Câu chuyện khuyên điều gì? (M – điểm) a Phải biết tin vào phép mầu b Phải biết lời bố mẹ c Phải biết cố gắng tin vào thân II Đọc thành tiếng (4 điểm): Thời gian cho em khoảng phút Giáo viên kiểm tra kĩ đọc thành tiếng học sinh (kiểm tra tập đọc học thuộc lòng) qua tập đọc học sách Tiếng Việt - Tập Theo dõi kết đọc I Đọc hiểu Điểm II Luyện từ câu III Đọc thành tiếng Tổng điểm đọc PHIẾU KIỂM TRA LỚP CUỐI HỌC KÌ II Mơn: TIẾNG VIỆT Năm học 2016 - 2017 Họ tên người coi, chấm Họ tên học sinh:………………………………… Lớp:… Họ tên giáo viên dạy:……………………………………… B/ KIỂM TRA VIẾT Chính tả nghe - viết (15 phút) CON CỊ (Viết từ: Một cò trắng… .đến hết) (Sách Tiếng Việt lớp –Tập –Trang 111) II ) Tập làm văn (6 điểm : 25 - 30 phút) Em kể lại việc làm tốt em để giữ gìn vệ sinh góp phần bảo vệ mơi trường ... điểm đọc PHIẾU KI? ??M TRA LỚP CUỐI HỌC KÌ II Mơn: TIẾNG VIỆT Năm học 20 16 - 20 17 Họ tên người coi, chấm Họ tên học sinh:………………………………… Lớp:… Họ tên giáo viên dạy:……………………………………… B/ KI? ??M TRA VIẾT... vào thân II Đọc thành tiếng (4 điểm): Thời gian cho em khoảng phút Giáo viên ki? ??m tra kĩ đọc thành tiếng học sinh (ki? ??m tra tập đọc học thuộc lòng) qua tập đọc học sách Tiếng Việt - Tập Theo dõi... từ: Một cị trắng… .đến hết) (Sách Tiếng Việt lớp –Tập –Trang 111) II ) Tập làm văn (6 điểm : 25 - 30 phút) Em kể lại việc làm tốt em để giữ gìn vệ sinh góp phần bảo vệ môi trường