ĐỀ THI TOÁN HỌC KÌ 2 CHO HỌC SINH LỚP 1

Bộ đề thi cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 1Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tân oán số 2Sở đề thi học kì 2 môn Toán thù lớp một năm 2018 – 2019 theo Thông tứ 22

Bộ đề thi cuối học kì 2 môn Tân oán lớp 1

Đề bài: Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tân oán năm học 2018 – 2019

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (1 điểm) (Mức 1)

a/ Số tròn chục nhỏ nhắn độc nhất là:

A.

Bạn đang xem: Đề thi toán học kì 2 cho học sinh lớp 1

80

B. 90

C. 60

D. 10

b/ Số 90 đứng lập tức sau số nào?

A. 89

B. 98

C. 91

D. 92

Câu 2: (1 điểm) Kết quả đúng của phxay tính: 39cm + 50centimet =…..? (Mức 1)

A. 79cm

B. 89cm

C. 90cm

D. 69 cm

Câu 3: (1 điểm) Trong hàng tuần lễ em đi học những ngày: (Mức 2)

A.

Xem thêm: " Frenemy Là Gì ? Frenemy, Bạn Và Thù

Thđọng bảy, công ty nhật

B. Thứ đọng nhị, thứ ba, thiết bị tư

C. Thứ đọng hai, thiết bị cha, thứ tư, máy năm

D. Thứ đọng nhì, sản phẩm công nghệ cha, sản phẩm tư, thứ năm, sản phẩm công nghệ sáu

Câu 4: (1 điểm) Có…. điểm ngơi nghỉ trong hình tròn (Mức 2)

*

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5: (1 điểm) Số thích hợp điền vào ô trống là: trăng tròn + 65 = … + trăng tròn (Mức 2)

A. 15

B. 25

C. 35

D. 65

Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống: (Mức 3)

a) 66 – 33 = 51

b) 47 – 2 = 45

c) 44 – 22 = 22

d) 8 + 11 = 18

Câu 7: (1 điểm) Nối phnghiền tính cùng với công dụng đúng: (Mức 3)

*

Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính (Mức 3)

a) 68 – 23

b) 65 + 13

c) 8 + 11

d) 79 – 19

Câu 9: (1 điểm) Giải bài xích tân oán (Mức 3)

Cây bưởi bên Nam có 65 trái, bố đã hái xuống 34 trái để chào bán. Hỏi trên cây bòng công ty Nam còn bao nhiêu quả?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Câu 10: ( 1 điểm) Điền số thích hợp vào khu vực chấm (Mức 4)

a/ 98 – … = 45

b/ 35 + … = 99