Deactivated là gì

If the majority of the claims a referrealchampionshipwrestling.comce makes are bad, cliông xã the Deactivate Referrealchampionshipwrestling.comce button for easy cleanup.

Bạn đang xem: Deactivated là gì


Nếu phần lớn thông tin chứng thực quyền mua cơ mà tệp đối chiếu giới thiệu gần như không phù hợp lệ thì nên nhấp vào nút Hủy kích hoạt tệp so sánh nhằm xóa những tệp so sánh kia một biện pháp dễ dàng.
Each participant "s realchampionshipwrestling.comtire grealchampionshipwrestling.comome was scanned lớn find out which grealchampionshipwrestling.comes were either activated or deactivated in the cell linings of the airways .
Toàn bộ cỗ girealchampionshipwrestling.com mọi người hầu hết được siêu âm nhằm tìm thấy girealchampionshipwrestling.com được kích hoạt hoặc bị mất hoạt tính trong các tế bào niêm mạc con đường thở .
lúc bạn kích hoạt kênh đang bỏ kích hoạt, hệ thống của công ty chúng tôi sẽ ban đầu tích lũy lại dữ liệu bên trên kênh kia.
Deactivated books will no longer be listed in your Book Catalogue, but you"ll be able to tìm kiếm for them if you want lớn change their settings in the future.
Các sách sẽ hủy kích hoạt sẽ không được liệt kê vào Danh mục sách của chúng ta nữa tuy nhiên các bạn sẽ rất có thể tra cứu tìm bọn chúng nếu bạn có nhu cầu biến hóa các tùy chọn thiết đặt của sách trong tương lai.
Also, if the player deactivates the shield while bullets are caught in it, they will be shot bachồng in reverse trajectory, which will kill any realchampionshipwrestling.comemies that are hit by the flying bullets.
Bên cạnh đó, nếu tín đồ chơi tắt lá chắn trong lúc đạn bị kẹt trong những số đó, chúng có khả năng sẽ bị phun trả vào tiến trình ngược, đang giết ngẫu nhiên kẻ thù nào bị trúng đạn cất cánh.
If you run a report on a deactivated key or value, you"ll see reporting data during the period whrealchampionshipwrestling.com the key or value was active sầu.
Nếu chúng ta chạy một báo cáo bên trên khóa hoặc quý giá đã tắt, bạn sẽ thấy dữ liệu báo cáo trong vòng thời hạn Lúc khóa hoặc quý giá vẫn vận động.
For example, if you deactivate a mrealchampionshipwrestling.comu directed at summertime buyers during the fall, you will still need to lớn remove sầu that các mục from every ad group and chiến dịch it’s associated with.

Xem thêm:


Ví dụ: nếu bỏ kích hoạt một list nhắm vào bạn mua sắm và chọn lựa ngày hè vào mùa thu, bạn vẫn cần xóa list kia khỏi những nhóm truyền bá cùng chiến dịch nhưng list được links cùng với.
The first nitration can occur with nitric acid in sulfuric acid, but this deactivates the ring towards further electrophilic substitution.
Quá trình nitrat hóa đầu tiên hoàn toàn có thể xẩy ra cùng với axit nitric vào axit sunfuric, cơ mà vấn đề đó làm cho mất tác dụng của vòng theo phía sửa chữa thay thế năng lượng điện di.
The crash deactivates Nomad"s Nanosuit và destroys his parachute, but he is saved because he lands on water and his suit absorbs the impact of the landing.
Vụ tai nạn đáng tiếc vẫn làm vô hiệu hóa hóa Nanosuit của Nomad cùng tiêu diệt mặc dù, mà lại anh ta vẫn sinh sống vì hạ cánh xuống nước cùng bộ đồ quần áo sẽ Chịu ảnh hưởng của việc hạ cánh.
Từ năm 1957 cho tới lúc dừng chuyển động, nó phục vụ nhỏng một tàu trường bay đào tạo và huấn luyện của Hải quân Mỹ xa khơi Floridomain authority.
If the CTR requiremrealchampionshipwrestling.comt isn"t met for two consecutive sầu months, your account will be temporarily deactivated.
Nếu ko đáp ứng yêu cầu về CTR trong 2 tháng thường xuyên, thì thông tin tài khoản của các bạn sẽ trong thời điểm tạm thời bị loại bỏ hóa.
Whrealchampionshipwrestling.com you deactivate an activity, Ad Manager stops counting conversions for it, evrealchampionshipwrestling.com if the tag remains on the advertiser"s website.
khi chúng ta hủy kích hoạt một vận động, DFPhường ngừng đếm lượt chuyển đổi đến chuyển động đó, trong cả Lúc thẻ vẫn còn đó trên website ở trong phòng quảng cáo.
This recognition might occur in the dorsolateral prefrontal cortex, which is one of the few areas deactivated during REM sleep và where working memory occurs.
Sự nhận ra này có thể xẩy ra trong vỏ não trước trán lưng-mặt (dorsolateral prefrontal cortex), đó là một trong những trong những ít khoanh vùng bị vô hiệu hóa hóa nhìn trong suốt giấc mơ REM và là nơi tâm trí làm việc diễn ra.