Department of homeland security là gì

The Department of Homeland Security was established on November 25, 2002, by the Homelvà Security Act of 2002.

Bạn đang xem: Department of homeland security là gì


Effective sầu immediately, the Department of Homeland Security is taking steps lớn lift the shadow of deportation from these young people.
Hiệu trái tức thì mau chóng, Sở Nội An sẽ thực hiện công realchampionshipwrestling.comệc nâng bóng trục xuất tự những người trẻ này.
A cabinet-cấp độ agency called the Department of Homelvà Security was created to lead & coordinate federal counter-terrorism actirealchampionshipwrestling.comties.
Một cơ sở cấp nội các, được Điện thoại tư vấn là bộ nội an được thành lập nhằm chỉ đạo với điều thích hợp những chuyển động phòng khủng tía của cơ quan chính phủ liên bang.
On February 7 , the government expelled Armanvì chưng Astorga , an attaché with the Department of Homelvà Security working in the U.S. Embassy .
Vào ngày 7 mon Hai , cơ quan chính phủ đã trục xuất Armanvì chưng Astorga , tuỳ realchampionshipwrestling.comên của Sở An ninh Nội địa làm realchampionshipwrestling.comệc vào đại sứ cửa hàng Hoa Kỳ .
Over the past ten years, airport security screeners have sầu confiscated some 50 million prohibited items, according to a U.S. Department of Homeland Security report.
Theo báo cáo của Bộ An ninc Nội địa Hoa Kỳ, vào mười năm vừa qua, các nhân realchampionshipwrestling.comên an ninh phi trường sẽ trưng thu khoảng chừng 50 triệu mặt hàng cnóng.
The Coast Guard is run by the Department of Homeland Security in peacetime and by the Department of the Navy during times of war.
Tuần duyên Hoa Kỳ nằm dưới quyền quản lí trị của Bộ Nội An trong thời bình và nằm trong Sở Hải quân trong thời chiến.
I actually was consulting recently with the Department of Homel& Security, which generally believes that American security dollars should go to lớn making borders safer.
Gần trên đây tôi vẫn xem thêm khoa An Ninch Tổ Quốc, nó tin tưởng rằng an toàn đồng đô la bắt buộc chế tác những biên cương bình yên hơn.
Dan Gilbert: I actually was consulting recently with the Department of Homelvà Security, which generally believes that American security dollars should go to making borders safer.
Dan Gilbert: Gần trên đây tôi sẽ xem thêm khoa An Ninh Tổ Quốc, nó tin rằng bình yên đồng đô la nên tạo thành các biên giới an toàn rộng.
In the largest restructuring of the U.S. government in contemporary history, the United States enacted the Homeland Security Act of 2002, creating the Department of Homeland Security.
Trong một nỗ lực tái cơ cấu tổ chức cơ quan chính phủ Hoa Kỳ lớn nhất trong lịch sử đương thời, Hoa Kỳ triển khai Đạo lý lẽ An ninch Nội địa vào năm 2002, Ra đời buộc phải Sở An ninch Nội địa.
The Container Security Initiative (CSI), a program led by U.S. Customs & Border Protection in the Department of Homelvà Security focused on screening containers at foreign ports.
Sáng con kiến An ninh Container (CSI), một chương trình vày Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ ở trong Sở An ninch Nội địa tập trung vào sàng lọc những container tại các cảng quốc tế.
In January 2003, the office was merged inlớn the Department of Homeland Security and the White House nhà trắng Homel& Security Council, both of which were created by the Homelvà Security Act of 2002.
Tháng giêng năm 2003, Vnạp năng lượng phòng được nhập lại thành Sở Nội An và Hội đồng An ninc Nội địa Nhà Trắng, cả nhị được Ra đời bởi vì Đạo chính sách An ninc Nội địa năm 2002.
Whereas the Department of Defense is charged with military actions abroad, the Department of Homeland Security works in the cirealchampionshipwrestling.comlian sphere khổng lồ protect the United States within, at, and outside its borders.
lúc Sở Quốc phòng Hoa Kỳ gồm trách nát nhiệm cùng với vận động quân sự mọi nơi, Bộ An ninch Nội địa hoạt động trong phạm realchampionshipwrestling.com dân thường nhằm bảo vệ nước Mỹ phía bên trong, trên cùng ở không tính biên cương.
If a freight train is stopped in transit anywhere other than the usual yards or depots absolutely, a signal will alarm the FRA và the TSA Surface Direalchampionshipwrestling.comsion at the Department of Homeland Security.
Nếu một tàu hàng dừng lại giữa con đường sinh sống chỗ nào đó không hẳn bến bãi tàu tuyệt kho mặt hàng thân quen thuộc- Đương nhiên là một trong bộc lộ tự động hóa sẽ báo về cục Đường Sắt Liên Bang với nhánh khía cạnh khu đất cỗ An Ninh GTVT tại cỗ Nội An.

Xem thêm: Ngự Hồn Ma Hạp Âm Dương Sư : Hướng Dẫn Hako No Shoujo, Hako No Shoujo


USACE supports the United States" Department of Homelvà Security & the Federal Emergency Management Agency (FEMA) through its security planning, force protection, research and development, disaster preparedness efforts, và quiông xã response lớn emergencies và disasters.
Công binh Lục quân Hoa Kỳ cung cấp Sở Nội an Hoa Kỳ cùng Cơ quan tiền Quản lý Trường đúng theo Khẩn cấp cho (FEMA) qua các nỗ lực chuẩn bị đối phó với tai hoạ, nghiên cứu và phân tích cùng cải cách và phát triển, đảm bảo lực lượng, lập planer về bình yên, cùng hối hả đáp ứng đúng lúc trong số những triệu chứng khẩn cấp với tai hoạ.
It operates under the U.S. Department of Homelvà Security during peacetime, & can be transferred lớn the U.S. Department of the Navy by the U.S. President at any time, or by the U.S. Congress during times of war.
Nó vận động dưới quyền quản ngại lý của Bộ Nội an Hoa Kỳ vào thời bình cùng rất có thể được thuim chuyển sang mang lại Sở Hải quân Hoa Kỳ theo lệnh của Tổng thống Hoa Kỳ tuyệt Quốc hội Hoa Kỳ vào thời chiến.
Although many organizations in the United States follow the guidelines of the National Science Foundation on what constitutes a STEM field, the United States Department of Homeland Security (DHS) has its own functional definition used for immigration policy.
Mặc dù các tổ chức làm realchampionshipwrestling.comệc Hoa Kỳ tuân hành theo các gợi ý của Quỹ Khoa học non sông về cấu thành của nghành STEM, Sở An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) định nghĩa tính năng riêng của mình được sử dụng đến chế độ nhập cảnh.
On February 13, năm trước, Romanek was arrested after turning himself in at the Larimer County Jail on charges of possessing & distributing child pornography, the outcome of an eight-month investigation launched by the U.S. Department of Homelvà Security.
Vào ngày 13 tháng 2 năm 2014, Romanek bị bắt sau thời điểm khiến cho bao gồm mình bị giam tại nhà tù Larimer County vị tội tích trữ với phân pân hận ấn phđộ ẩm gồm ngôn từ khiêu dâm trẻ em, công dụng của một cuộc khảo sát kéo dài tám tháng bởi lực lượng bình an Nội địa đưa ra.
The Secretary is a thành realchampionshipwrestling.comên of the Cabinet & second khổng lồ last at sixteenth in the line of succession to the presidency (the position was last until the addition of the United States Department of Homeland Security in 2006).
Bộ trưởng là 1 trong những thành realchampionshipwrestling.comên nội những của Tổng thống Hoa Kỳ cùng là fan đứng kế chót ở trong phần trang bị 17 vào thiết bị từ kế vị Tổng thống Hoa Kỳ (đứng sau cùng trong sản phẩm công nghệ trường đoản cú kế vị là Bộ trưởng Nội an Hoa Kỳ vào khoảng thời gian 2006).
Following the September 11, 2001 attacks, as part of a national effort lớn safeguard historical monuments by the United States Department of Homeland Security, pedestrian traffic around Independence Square & part of Independence Mall was restricted by temporary bicycle barriers và park rangers.
Sau vụ xịn tía ngày 11 tháng 9 năm 2001, như là 1 phần nhỏ dại trong những các cố gắng nỗ lực bảo đảm an toàn di tích lịch sử dân tộc non sông của Sở An ninh Nội địa Hoa Kỳ, giao thông bao phủ Quảng trường cùng Phố sắm sửa Độc Lập bị hạn chế tạm thời vì các ngăn cản và kiểm lâm.
In times of war, or when directed by the President, the Coast Guard operates as a serrealchampionshipwrestling.comce in the Navy & is subject to lớn the orders of the Secretary of the Navy until it is transferred baông chồng lớn the Department of Homel& Security.
Vào thời chiến hoặc khi được lệnh của Tổng thống Hoa Kỳ thì Tuần duyên Hoa Kỳ Giao hàng nlỗi một bộ phận của hải quân và chịu đựng sự chỉ huy trực tiếp tự Sở trưởng Hải quân Hoa Kỳ cho tới khi được thuim gửi quay lại cho Sở Nội an Hoa Kỳ.
Most of the Department"s law enforcement agencies such as the U.S. Customs Serrealchampionshipwrestling.comce, the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), and the U.S. Secret Serrealchampionshipwrestling.comce were reassigned lớn other departments in 2003 in conjunction with the creation of the Department of Homelvà Security.
Phần bự những cơ quan đặc trách thi hành lao lý nhỏng Slàm realchampionshipwrestling.comệc quan lại ráng Hoa Kỳ, Cục đặc trách rưới Rượu, Thuốc lá với Vũ khí (ATF), với Slàm realchampionshipwrestling.comệc mật vụ Hoa Kỳ được tái bố trí vào các cỗ không giống vào năm 2003 để tương xứng rộng khi Thành lập Sở Nội an Hoa Kỳ.
The United States Department of Homelvà Security had hoped to deploy detectors lớn spot smuggled plutonium in shipping containers by their neutron emissions, but the worldwide shortage of helium-3 following the drawdown in nuclear weapons production since the Cold War has khổng lồ some extent prevented this.
Sở An ninc Nội địa Hoa Kỳ đang hi vọng xúc tiến những máy dò để phạt hiện nay plutonium nhập lậu trong các container chuyên chở bởi khí thải neutron của bọn chúng, nhưng sự thiếu vắng heli-3 bên trên toàn quả đât sau sự suy bớt trong cung cấp khí giới hạt nhân kể từ Chiến trực rỡ Lạnh đã phần như thế nào ngăn chặn vấn đề này.
The U.S. Department of Homel& Security is a cabinet department of the United States federal government, created in response khổng lồ the September 11 attacks, và with the primary responsibilities of protecting the United States of America and U.S. territories (including protectorates) from và responding khổng lồ terrorist attacks, man-made accidents, & natural disasters.
Bộ An Ninc Nội Địa Hoa Kỳ (Department of Homel& Security) tốt DHS là 1 trong Bộ nằm trong Nội những trực thuộc Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ, được Thành lập và hoạt động nhằm mục tiêu đáp trả Sự kiện 11 tháng 9 cùng cùng với trách nhiệm đó là bảo vệ Hoa Kỳ với nằm trong địa của chính nó (bao gồm toàn quốc được bảo hộ) khỏi với làm phản ứng trước khủng tía, tai nạn đáng tiếc tự tạo và thảm thảm kịch tự nhiên và thoải mái.
Rodđê mê found himself in the news again in 2013 when it was disclosed that Alejandro Mayorkas, the director of the United States Citizenship and Immigration Serrealchampionshipwrestling.comces and President Obama"s nominee for United States Deputy Secretary of Homel& Security, was being investigated by the Department of Homeland Security Office of Inspector General for Mayorkas" role in helping Gulf Coast Funds Management secure approval for participating in the EB-5 realchampionshipwrestling.comsa program for foreign investors.
Rodsay đắm sẽ tra cứu thấy tin tức một lần tiếp nữa vào năm trước đó Khi được tiết lộ rằng Alejandro Mayorkas, người đứng đầu Ssinh hoạt Di trú với Nhập tịch Hoa Kỳ cùng là ứng realchampionshipwrestling.comên của Tổng thống Obama cho Phó Sở trưởng An ninch Nội địa Hoa Kỳ, đang bị Bộ Văn phòng An ninc Nội địa khảo sát của Tổng Tkhô hanh tra về sứ mệnh của Mayorkas trong realchampionshipwrestling.comệc góp Ban Quản lý Quỹ Vùng Vịnh chấp thuận đồng ý bình an khi tsay mê gia chương trình thị thực EB-5 cho các bên đầu tư chi tiêu quốc tế.
Synthetic Enrealchampionshipwrestling.comronment for Analysis and Simulations (SEAS), a mã sản phẩm of the real world used by Homel& security & the United States Department of Defense that uses simulation và AI to predict và evaluate future events & courses of action.
Synthetic Enrealchampionshipwrestling.comronment for Analysis và Simulations (SEAS), một mô hình của trái đất thực áp dụng vị cục An ninh nội địa cùng Bộ quốc phòng Hoa Kỳ sử tế bào rộp với AI để tham dự đoán thù cùng rerealchampionshipwrestling.comew những sự khiếu nại tương lai với các chiến lược hành realchampionshipwrestling.com.
| W88Vuive